Globalna politika privatnosti​

White colour block

Ova Politika privatnosti („Politika”) opisuje kako i kada McCain Foods Limited, kompanija koja djeluje u skladu sa zakonima New Brunswicka, Kanada, sa svojim globalnim sjedištem u 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, Kanada i njene podružnice (zajedno i pojedinačno, „McCain”) prikupljaju, koriste i dijele lične podatke („Lični podaci”). Lični podaci će takođe uključivati slične informacije koje se odnose na pravno lice koje se može identifikovati ili pravno lice u mjeri u kojoj to zahtijevaju lokalni zakoni o privatnosti.

 

 

Koje Lične podatke prikupljamo?

Prikupljamo Lične podatke kako bismo efikasno poslovali i pružili vam najbolje usluge i korisnička iskustva, ali prikupljamo samo količinu potrebnu za pružanje tih usluga. Posebno koristimo:

 

 • Takmičenja, bilteni e-poštom, informacije o podnošenju zahtjeva i karticama programa lojalnostiZa primanje biltena e-poštom kompanije McCain, potrebno je da nam navedete adresu e-pošte. Za ulazak u program takmičenja ili nagradnih igara, podnošenje zahtjeva ili sudjelovanje u programu lojalnosti, morate navesti puno ime i adresu e-pošte, kao i druge primjenjive podatke. Od vas se takođe može zatražiti da pošaljete poštansku adresu, telefonski broj, starost, prebivalište, podatke o članovima porodice, informacije o obrazovanju, interese, pojedinosti o društvenim medijima, profile i kontakt podatke te informacije o vašoj upotrebi naših proizvoda. Za programe lojalnosti posebno, možemo obraditi informacije o kompaniji (na primjer, tržišni segment ili ciljnu klijentelu) i zemlju iz koje djelujete. Možete i dobrovoljno pružiti druge ograničene informacije prilikom podnošenja zahtjeva. Ako sudjelujete u programima takmičenja ili nagradnim igrama, možemo zatražiti fotografiju i opis vašeg sudjelovanja. U nekim slučajevima možemo prikupljati informacije vezane uz učestalost kupovine, iako uvijek na anonimnoj i agregiranoj osnovi, da bismo izmjerili naše marketinške inicijative.

 

 • Informacije o web lokaciji - Kada pristupate našoj web lokaciji (ili portalima s posebnom namjenom) automatski prikupljamo internetski protokol (IP) adresu vašeg računara i druge tehničke informacije o vašem računaru i korišćenju web lokacije, kao što je vrsta i inačica preglednika, postavka vremenske zone, operativni sistem i platforma. Kada provodimo opsežno istraživanje tržišta, možemo prikupiti i stranice kojima ste pristupili na web lokaciji McCain, veze koje ste kliknuli, web lokacije koje ste posjetili prije McCain web lokacije, otvorenu, proslijeđenu ili kliknutu e-poštu od McCaina na web lokaciju McCaina, itd. Koristimo i kolačiće prve i treće strane na našim web lokacijama; za više informacija pogledajte odjeljak Kolačići i druge tehnologije ove Politike u nastavku ili pročitajte našu Globalnu politiku kolačića.

 

 • Informacije o pretplatniku portala - Kada odlučite ili ste pozvani da pristupite portalu s posebnom namjenom McCain, kao što je portal za određene dobavljače, morate navesti svoje puno ime, poštansku adresu i adresu e-pošte. Od vas se takođe može zatražiti pružanje specifičnih informacija o prirodi portala posebne namjene, kao što su podaci o geolokaciji koji nisu u realnom vremenu, rezultati i statistika kvaliteta dobavljača, fotografije i videozapisi i mišljenja. U određenim ograničenim slučajevima, od vas se također može zatražiti da unesete brojeve socijalnog osiguranja, porezne brojeve i slično.

 

 • Lozinke - Prilikom postavljanja računa na mreži na jednoj od McCainovih web lokacija ili portala, prema potrebi, obradit ćemo vašu lozinku i, u nekim slučajevima, obraditi tajno pitanje/odgovor za slučaj zaboravljene lozinke.

 

 • CCTV snimak - Prilikom pristupa našim proizvodnim pogonima i radnim područjima možemo obrađivati snimke koje ste dobili pomoću naše upotrebe CCTV sistema za nadzor, u skladu s primjenjivim zakonom.

 

 • Informacije prikupljenje na društvenim medijskim računima - Kada komuniciramo sa vašim računima društvenih medija, možemo prikupiti vašu adresu e-pošte, id Twitter računa, podatke o kontaktu prikazane na vašem Facebook profilu itd.

 

 • Informacije o istraživanju i razvoju i istraživanju tržišta – Prilikom bilježenja upotrebe naših proizvoda u privatne ili poslovne svrhe ili kada sarađujemo na projektima istraživanja, možemo obrađivati vaše ime, adresu, broj telefona, raspon plate, nivo obrazovanja, poslodavca, mišljenje o poslovnim pitanjima ili proizvodima, broj djece, video snimke svih ispitivačkih subjekata i članova porodice koji su sudjelovali i, gdje je to primjenjivo, njihovu porodičnu situaciju. Prilikom obrade vaših povratnih informacija putem našeg istraživanja u uredu, prodavnici ili na mreži, možemo obraditi vaše kontakt podatke, interesovanja i preference.

 

 • Informacije o agronomiji - Obrađujemo određene Lične podatke, na primjer, imena, kontakt podatke, eventualno informacije u vezi sa porodicom uzgajivača ili njegovim rođendanom, podatke o fakturiranju, statističke podatke o usjevima (prinos usjeva, upotreba đubriva i vode, korištenje sorti, izvori sjemena, zaštitna sredstva za usjeve, dohrana usjeva, datumi sadnje, rotacije usjeva, proizvodne prakse, vrijeme žetve i isporuke, lokacije proizvodnje i skladištenja na polju, evidenciju kvaliteta sirovog proizvoda i bolesti sjemenskih kultura, stanje na zemljištu i druge faktore u okruženju), fotografije vozila, domova i pojedinaca itd. za upravljanje našim odnosom s uzgajivačima. Možemo prikupiti GPS koordinate i satelitske snimke za mapiranje polja ili objekata za skladištenje naših uzgajivača. Možemo prikupljati rezultate istraživanja i eksperimentalne rezultate razvoja oglednih polja, uključujući statističke podatke o usjevima, provedeni u saradnji sa obrazovnim institucijama, vladama i uzgajivačima.  Kada je to potrebno da bismo bili u skladu sa zakonskim obvezama, prikupljamo nacionalne brojeve registra ili brojeve socijalnog osiguranja. Naš ugovor sa uzgajivačima ili dobavljačima može pružiti dodatne pojedinosti.

 

 • Informacije o posjetiocima - Prilikom pristupa našim zgradama, možemo da prikupimo vaše ime, kontakt podatke, registarsku tablicu automobila, identifikaciju itd., iz sigurnosnih razloga. Takođe možemo zatražiti od vas da otkrijete informacije o vašem zdravlju (uključujući informacije u vezi sa otvorenim ranama, gripom, itd.) zbog sigurnosti hrane.

 

 • Fotografije i videozapisi – Kada sudjelujete na našim internim ili eksternim događajima, sastancima (sa državnim službenicima, klijentima itd.), na konferencijama i sl., možemo snimati fotografije ili videozapise, kao dio gomile ili na pojedinačnoj/portretnoj osnovi. Možemo prikupiti i neke vaše Lične podatke, kao što su vaše ime, e-pošta, preference ili pojedinosti vaše profesije. Ako ste vi državni službenik, takođe možemo obraditi podatke koji otkrivaju vaše političko mišljenje.

 

 • CV/životopisi i informacije relevantne za zapošljavanje - Prikupljamo CV/životopis i druge relevantne informacije (kao što su vaša fotografija, jezici koje govorite, potvrde o obuci itd.) za potrebe zapošljavanja, bilo da se prijavljujete za stalni ili privremeni posao (kao zaposlenik, nezavisni izvođač radova, volonter, agent ili radnik na određeno vrijeme). Iz sigurnosnih razloga i poštivanja zakonskih obaveza, u određenim i prikladnim okolnostima, možemo prikupljati podatke o lokalizaciji, ako i u mjeri u kojoj to dopušta važeći zakon. Takođe možemo zatražiti od vas da obavite psihometrijske testove kao dio procesa zapošljavanja i prikupiti informacije o pojedinostima vaše ličnosti relevantnim za radno mjesto. Ako je vaš CV/životopis nepotpun ili neprecizan, možda ćemo vas zatražiti da nam dostavite dodatne informacije o svom obrazovanju i radnom iskustvu, vašoj adresi, vašim kontakt podacima, vašim sertifikatima, vozačkoj dozvoli, vašem polu itd. Takođe možemo zahtijevati da nam pošaljete bankovne podatke i broj kreditne kartice ako moramo podmiriti putne troškove ili troškove smještaja nastale uslijed vašeg sudjelovanja u intervjuu. U nekim jurisdikcijama možemo zatražiti vaš pasoš, ličnu kartu ili neki izvadak iz vaših kaznenih evidencija, kada i u mjeri u kojoj to dozvoljava važeći zakon. Tokom intervjua, i u svrhe boljeg razumijevanja i angažovanja naših zaposlenika, molimo vas da navedete informacije o vašim hobijima, ličnim interesima, članovima porodice, očekivanjima plate, vozačkom iskustvu itd. U McCainu cijenimo raznolikost unutar naše radne snage. U suštini, možemo prikupiti određene razlikovne osobine o vama samo u svrhu poticanja daljnje raznolikosti unutar naše radne snage. Nećemo zahtijevati informacije koje ne smijemo tražiti od vas prema važećim zakonima. Ako ste zaposleni, McCainova politika privatnosti o zaposlenicima će opisati upravljanje vašim Ličnim podacima u kontekstu zapošljavanja.

 

 • Informacije vezane uz pribavljanje resursa i nabavu – Kada nam pružate usluge (na primjer, usluge održavanja, IT usluge, savjetodavne usluge itd.) kao ugovaratelj treće strane ili nam prodajete proizvode, prikupljamo Lične podatke potrebne za obavljanje usluga ili isporuku proizvoda (i plaćanje svih povezanih faktura). Takvi Lični podaci mogu uključivati vaše podatke o kontaktu, finansijske podatke, podatke o naplati i fakturisanju, podatke o kreditnoj provjeri, Lične podatke o vašem osoblju, potvrde, vozačke dozvole, registarske tablice automobila, sigurnosne zapise itd. Naš ugovor sa određenim dobavljačima, prodavačima ili izvođačima radova može dati dodatne pojedinosti.

 

 • Informacije vezane uz predstavnike naših B2B kupaca – U pogledu upravljanja i razvijanja naših kupaca i prodajnih odnosa, možemo prikupiti određene Lične podatke koji se odnose na predstavnike budućih, sadašnjih i bivših B2B kupaca, na primjer, ime, adresu, pojedinosti o kontaktu, funkciju posla, rođendan, članove porodice, lične interese i planove za godišnji odmor. Da bismo ispunili naše obaveze fakturisanja i računovodstvene obaveze, možemo prikupiti određene Lične podatke koji se odnose na predstavnike sadašnjih i bivših B2B kupaca, na primjer, naziv, adresa, kontakt podaci, poslovna funkcija, brojevi bankovnih računa i podaci računa, porezni identifikacijski brojevi itd.

 

 • Informacije vezane uz pojedinačne potrošače naših proizvoda – Možemo prikupiti na primjer, vaše ime, telefonski broj, adresu e-pošte, fizičku adresu, mobilni telefon, željeni jezik, druge preference i interesovanja, kao i McCain proizvode koje koristite ili za koje ste

 

 • Korisnički generirani sadržaj primljen preko naše prisutnosti na mreži – Ako objavljujete materijale (na primjer, slike, videozapise itd.) ili bilo kakve druge informacije (na primjer, komentare) na sažetku sadržaja ili na stranici McCainove web lokacije ili na sažetku sadržaja ili stranici računa za društvene medije koji posjeduje McCain, možemo koristiti bilo koji Lični podatak sadržan u (ili koji se odnosi na) takve materijale ili informacije za svrhe navedene u nastavku.

 

 • Informacije o pronalazačima – Kada McCain prijavi patente ili slična registrovana prava intelektualne svojine, prikupljamo imena, adrese, kontakt podatke i životopise pojedinaca koji su izmislili ili razvili takvu McCainovu intelektualnu svojinu. Takođe obrađujemo Lične podatke u svrhu izrade i podnošenja određene dokumentacije (kao što su potvrde o nalozima) koje mogu sadržavati dodatne Lične podatke o tim pojedincima.

 

 • ID informacije – Kada iskoristimo svoja prava vezana uz upotrebu vaših Ličnih podataka, u nekim ćemo slučajevima možda zatražiti kopiju lične karte ili neki drugi dokaz koji potvrđuje vaš identitet (na primjer, vozačku dozvolu).

 

 • Informacije za zaštitu od ozbiljnih prijetnji po zdravlje – u slučaju izvanrednih situacija koje ugrožavaju život (na primjer, pandemije) možemo koristiti vaše Lične podatke (uključujući one vezane za zdravlje), proporcionalno sa navedenim ciljem i sa odgovarajućim mjerama predostrožnosti.

 

 

Zašto koristimo vaše lične podatke?

Koristimo vaše lične podatke u svrhe navedene u nastavku:

 

 • Takmičenja, bilteni e-poštom, informacije upitima i kartica programa lojalnostikoje nam omogućuju da stupimo u kontakt sa vama u vezi sa vašim zahtjevom ili sudjelovanjem u McCainovim biltenima e-poštom ili takmičenjima ili nagradnim igrama, kako bismo upravljali vašim programom kartice lojalnosti, personalizirali usluge vama, obavijestili vas o posebnim ponudama ili promocijama za koje smatramo da bi vas zanimali i slali vam naše biltene ili da bismo vam pružili korisničku uslugu i nadzirali njeno osiguravanje. U nekim slučajevima možemo koristiti neke vaše Lične podatke za eksterne komunikacijske svrhe, na primjer, davanje obavijesti za javnost o pobjedniku takmičenja.

                                                                                                                                                     

 • Informacije o web lokaciji za praćenje i administriranje takmičenja i nagradnih igara u kojima možete sudjelovati te vaše upite, da analizirate trendove, upotrebu i aktivnosti sa korisnicima na našoj web lokaciji, kako bismo osigurali njenu tehnološku kompatibilnost, i pomogli nam da stvorimo web lokacije koje najbolje odgovaraju interesima i preferenciima naših korisnika i kako biste lakše identificirali proizvode, svojstva web lokacije, recepte, oglase i ponude koji mogu biti od posebnog interesa za vas (na primjer, kao dio proširenog istraživanja tržišta). Informacije o web lokaciji koristimo i za nadzor i kontrolu sigurnosti naše web lokacije i sprečavanje incidenata u vezi sa sajber sigurnošću, kao i za prikupljanje povratnih informacija o upotrebi web lokacija, pružanje IT podrške posjetiocima na mreži i procjenjivanje uspjeha naših marketinških inicijativa.

 

 • Informacije o pretplatnicima na portalu za administriranje određenog odnosa, ispunjavanje ugovornih obaveza, rješavanje problema kvalitete, pomoć pri planiranju i razvoju poslovanja, pomoć dobavljačima ili drugim pretplatnicima na portalu radi postizanja ciljeva i administriranje programa poticaja. U određenim ograničenim slučajevima upotrebljavamo i Lične podatke kako bismo olakšali naplatu i fakturisanje ili u svrhu sljedivosti proizvoda ili usklađenosti sa regulatornim zahtjevima ili ugovornim zahtjevima.

 

 • Lozinke i tajno pitanje/odgovor za slučaj zaboravljene lozinke za prijavu na mreži na siguran način i pomoć prilikom prijave ako zaboravite lozinku. Zahtijevamo da odaberete lozinku koja je jedinstvena za svaki račun i da ne upotrebljavajte osjetljive podatke ili finansijske podatke kao podsjetnik (na primjer, akreditivi bankovnog računa).

 

 • CCTV snimka za održavanje sigurnog i bezbednog okruženja za naše ljude, posjetioce, proizvode i procese; za više informacija o našoj upotrebi CCTV sistema za nadzor molimo vas da zatražite našu CCTV politiku nadzora.

 

 • Informacije prikupljene na računima društvenih medija da vas kontaktiraju putem svojih računa društvenih medija, kako biste odgovorili na pitanja i bolje se upoznali sa našim kupcima.

 

 • Informacije o istraživanju i razvoju i istraživanju tržišta za istraživanje tržišta, poboljšanje naših proizvoda i usluga, za potrebe istraživanja i razvoja te za proučavanje i razumijevanje poslovanja i preferencija potrošača ili operatera.

 

 • Informaticije o agronomiji za obavljanje planiranja potražnje i poboljšanje naših proizvoda i usluga, za podržavanje procjene održivosti, za obradu i ispunjenje porudžbina (uključujući isporuku i distribuciju sirovima ili robe), za plaćanje faktura, za upravljanje našim odnosima sa uzgajivačima, za optimizaciju planiranja radne snage na farmama i prijema kod biljke, za omogućavanje poboljšanog odlučivanja, za pristup efektima ekoloških faktora na poljima, za izvještavanje vlasničkim nosiocima raznih prava, za osiguravanje certifikacije sjemena i regulatora zdravlja biljaka, za podršku isporuci sjemena i sirovina između različitih jurisdikcija, za podršku zahtjeva programa za sigurnost hrane na farmi i za evidenciju dobre poljoprivredne prakse.

 

 • Informacije o posjetiocima za pridržavanje sigurnosnih obaveza zgrade, identificiranje ljude koji ulaze u naše prostore, iz razloga sigurnosti hrane i radi podrške obavezama u vezi sa sigurnošću hrane dobavljača sirovih proizvoda.

 

 • Fotografije, videozapisi i srodni sadržaj za komunikaciju o našim događajima, sastancima, konferencijama, proizvodima, partnerstvima i drugim odnosima, na našim web lokacijama, putem naših računa društvenih medija, putem saopštenja za javnost i drugih komunikacionih i marketinških materijala. U nekim slučajevima možemo zatražiti da nam pošaljete svoju adresu e-pošte kako bismo vam poslali slike i videozapise, možemo prikupiti vaše profesionalne podatke kako bismo vas kontaktirali o našim proizvodima i uslugama ili, ako ste državni službenici, možemo prikupljati i koristiti podatke koji otkrivaju vaše političko mišljenje da bismo potpomogli korporativnu komunikaciju, korporativne poslove, regrutovanje i angažovanje pojedinaca u svrhe javnih poslova.

 

 • CV/životopisi i relvantne informacije za zapošljavanje kako bismo mogli zaposliti prave ljude.

 

 • Informacije vezane uz pribavljanje resursa i nabavu za ugovaranje uvjeta sa našim dobavljačima, plaćanje za proizvode ili usluge naših dobavljača, izvršavanje opoziva i garantnih zahtjeva, pridržavanje sa računovodstvenim obavezama koje se primjenjuju na nas, sprovođenje planiranja potražnje i generalno olakšavanje odnosa sa našim dobavljačima.

 

 • Informacije vezane uz predstavnike naših B2B kupaca informacije koje se odnose na predstavnike naših B2B kupaca kako bi upravljali našim odnosima sa kupcima i razvili naše poslovanje, isporučili naše proizvode i usluge na mreži ili izvan mreže, kako bi bolje razumjeli potrebe naših kupaca, fakturisali naše proizvode i usluge, u svrhu korporativnog upravljanja sa računovodstvenim obvezama koje se odnose na nas.

 

 • Informacije koje se odnose na pojedinačne potrošače naših proizvoda da, ako i u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim zakonom, omoguće pojedinačnim potrošačima naših proizvoda marketinške komunikacije koje promiču naše proizvode i usluge (ili one trećih strana) kako bismo bolje razumjeli potrebe naših potrošača, riješili pritužbe na naše proizvode i generalno poboljšali naše odnose sa pojedinačnim potrošačima.

 

 • Korisnički generisan sadržaj primljen putem našeg prisustva na mreži kako bi se bolje angažovali sa našim kupcima ili pojedinačnim potrošačima naših proizvoda, za interakciju sa našim kupcima i za rješavanje pritužbi.

 

 • Informacije o pronalazačima za prijavljivanje ili dodijeljivanje patenata ili sličnih registrovanih prava intelektualne svojine u korist McCain-a.

 

 • Informacije za zaštitu od ozbiljnih prijetnji po zdravlje kako bi nam omogućili da zaštitimo vas i druge pojedince, poput klijenata i podugovarača, kao i kako bismo pomogli da ograničimo prijetnju u javnom interesu.

 

 • ID informacije koje će nam pomoći da spriječimo pristup neovlašćenim pojedincima, promjeni ili brisanju vaših Ličnih podataka.

 

 • Interne administrativne svrhe kako bi nam omogućile administraciju poslovanja, uključujući i za reviziju, analizu podataka, održivost prednosti troškova, usaglašenost, upravljanje i pravno poslovanje, korporativnu društvenu odgovornost (CSR), sigurnost, obaveze plaćanja i validaciju potraživanja i evidencije baze podataka.

 

 • Kombinovane informacije, ako i u mjeri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, da bismo bolje razumjeli vaše potrebe i interesovanja. Konkretno, možemo kombinovati lične podatke koje ste nam pružili sa ostalim podacima koje smo prikupili o vama, bilo da je to na mreži ili van mreže, ili sa podacima dobijenim od drugih izvora (poput naših nezavisnih partnera za oglašavanje). Na ovaj način možemo vam pružiti najoptimalnije korisničko iskustvo i prikazivati vam oglase ili na drugi način komunicirati s vama na načine koji su posebno prilagođeni vašim interesovanjima i željama. Na primjer, ako i u obimu dozvoljenom primenjivim zakonom:
  • možemo dijeliti kriptografsku funkciju za sažimanje vaše adrese e-pošte sa nezavisnim partnerima za oglašavanje, poput lokacija za društveno umrežavanje na kojima ste registrovani korisnik (upotrebom postupka sažimanja, vaša adresa e-pošte neće biti otkrivena trećoj strani). Ako se sažeta adresa e-pošte od nas podudara sa sažetom adresom e-pošte koju ima nezavisni partner za oglašavanje, onda vas ta strana identifikuje kao dio grupe ljudi kojima se naši oglasi mogu prikazati na njegovoj web lokaciji ili na drugim medijima; i
  • nezavisni partner za oglašavanje strane može nam pružiti određene skupne demografske informacije o demografskoj grupi kojoj pripadate, a koje se dobijaju iz profila i materijala nezavisnog partnera za oglašavanje.

 

 • De-identifikovane / anonimizirane informacije za identifikovanje trendova, upravljanje našim poslovanjem, razvijanje statističkih informacija, razumijevanje kako radimo ili razvijamo relevantne proizvode, usluge ili ponude proistekle iz kombinovanja ličnih podataka sa drugim informacijama, kao što je gore objašnjeno.

 

U zavisnosti od okolnosti, možemo takođe koristiti vaše Lične podatke u sljedeće svrhe:

 

 • Za potrebe korporativnih komunikacija i za potrebe javnih poslova (uključujući, ukoliko je potrebno, javni odgovor na specifične pritužbe);
 • Za odgovor na vaše komentare i pitanja (rješavanje problema);
 • Za pružanje korisničke podrške (na primjer, povlačenja proizvoda, praćenje i odgovor na zabrinutosti u vezi sa kvalitetom proizvoda);
 • Za provođenje prodaje i istraživanja tržišta (na primjer, putem anketa);
 • Za provođenje istraživanja i razvoja (na primjer, kroz korespondenciju o konceptu proizvoda);
 • Za vašu prijavu kada organizujemo događaje;
 • Ako i u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, u svrhu direktnog marketinga;
 • Za poboljšanje poslovnih odnosa;
 • Za potrebe javnih poslova;
 • Za zaštitu od i sprečavanje prijevare ili drugih kriminalnih aktivnosti,neovlaštene transakcije, potraživanja i druge obaveze, kao i upravljanje rizikom;
 • Za rješavanje pravnih sporova;
 • Za provođenje korporativnih transakcija (uključujući spajanja, preuzimanja i otkupljivanja); i
 • Za poboljšanje i unaprijeđenje naših proizvoda i usluga generalno.

 

Nećemo koristiti Lične podatke u bilo koje svrhe koje nisu u skladu sa onima navedenim u ovoj Politici, osim ako nam ne dajete svoj besplatni i informisani pristanak za dodatne specifične svrhe.

 

 

Platforme društvenih medija

Lične podatke, koji su prikupljeni u kontekstu platformi društvenih medija možemo koristiti u marketinške svrhe i za poboljšanje naših reklamnih aktivnosti. Takođe smo prisutni na raznim platformama društvenih medija i u određenim situacijama djelujemo kao zajednički kontrolori s pružaocima usluga društvenih mreža/mrežnih platformi. Na primjer, to može biti slučaj kada se logotip određene platforme društvenih medija pojavljuje na našim internet lokacijama.

 

Kako bismo se uskladili sa zakonima o zaštiti podataka, sklopili smo takozvani „ugovor o zajedničkom kontroloru” s određenim pružaocima usluga društvenih medija/mrežnih platformi. Ovi ugovori i dodatne informacije o tome kako pružaoci usluga društvenih medija/mrežnih platformi, kao što su Facebook i Google, koriste lične podatke (uključujući pravnu osnovu na koju se oslanjaju i načine za ostvarivanje vaših prava protiv ovih pružaoca usluga društvenih mreža/mrežnih platformi) dostupni su na zahtjev službeniku za privatnost na [email protected].

 

 

Na osnovu čega koristimo vaše Lične podatke?

Prikupljamo i koristimo vaše Lične podatke u slučaju kada je:

 

 • To je u našem legitimnom interesu. Ovo je slučaj, na primjer, kada prikupljamo i koristimo vaše Lične podatke da:
  • Poboljšamo ponudu naših proizvoda i usluga;
  • Bolje razumijemo naše kupce i njihove promjenljive potrebe;
  • Prilagodimo naše marketinške aktivnosti prema potrebama i aspiracijama kupaca;
  • Upravljamo odnosima dobavljača i kupaca; i
  • Sprečavamo prevare i druge kriminalne aktivnosti i za upravljanje izloženosti rizicima.

 

 • Ovo je potrebno za:
  • Izvršenje našeg ugovora sa vama (na primjer, korištenje informacija pretplatnika portala za potrebe ispunjavanja ugovora);
  • Pridržavanje sa regulatornim zahtjevima (na primjer kada moramo koristiti Lične podatke kako bismo bili u skladu sa propisima o sigurnosti hrane);
  • Zaštitu naše kompanije i poštivanje zakona; ili
  • Traženje ili potvrda saglasnosti za obradu vaših Ličnih podataka. Na primjer, u određenim okolnostima ćemo zatražiti vašu prethodnu saglasnost prije korištenja vaših elektronskih podataka o kontaktu (na primjer, adrese e-pošte) za slanje elektronske komunikacije za promociju naših proizvoda ili usluga.

 

Ako prikupimo vaše Lične podatke dok posjećujete ili koristite bilo koju od McCainovih web lokacija, aplikacija ili stranica društvenih medija, onda će se smatrati da ste pročitali i prihvatili ovu Politiku ako i gdje je takvo prihvatanje valjano prema važećem zakonu.

 

Možemo prikupiti neke vaše Lične podatke kada su dostupni iz javnih izvora (na primjer, profila društvenih medija) za vrijeme na primjer našeg procesa zapošljavanja.

 

 

Šta se dešava ako nam ne dostavite Lične podatke koje zahtjevamo ili zatražite da prekinemo obradu vaših Ličnih podataka?

Kvalitet naših usluga i proizvoda, kao i naša sposobnost da se pridržavamo naših zakonskih i ugovornih obaveza, ponekad zavise od McCain-a koji ima pristup i mogućnost korišćenja određenih Ličnih podataka.

 

Prema tome, i u zavisnosti od okolnosti, ako nam ne dostavite Lične podatke koje tražimo ili ako zahtijevate da prestanemo sa obradom vaših Ličnih podataka, to može utjecati na kvalitet naših proizvoda ili usluga ili ćemo prekršiti jedan ili više zakonskih ili ugovornih obaveza primenjivih na nas. U nekim slučajevima, ako nam nije dozvoljeno obrađivanje vaših Ličnih podataka, to može dovesti do toga da prekinemo pružanje naših proizvoda ili usluga ili da prekinemo naš odnos sa vama.

 

 

Kome otkrivamo Lične podatke?

Ne prodajemo niti dijelimo vaše Lične podatke drugima. Dijelimo Lične podatke sa trećim stranama koje su obavezane po uslovima koji su restriktivni u mjeri u kojoj je to ova Politika i samo na sljedeće načine:

 

 • Povezana društva – Možemo dijeliti Lične podatke sa bilo kojim od naših povezanih društava ili podružnica, na primjer, u svrhu pružanja usluga korisnicima, upravljanja programima takmičenja, nagradnih igara i lojalnosti, ili poboljšanja naših proizvoda i usluga. Takođe možemo podijeliti vaše Lične podatke sa povezanim društvima ili podružnicama koje pružaju dijeljene usluge unutar McCain a, na primjer u vezi sa kupovinom i prodajom proizvoda, finansijskom i računovodstvenom podrškom, evidencijom, obračunom kupaca i zbirkama, obradom naloga, kontrolom kredita, obradom plaćanja, pripremom i izvještavanjem procjena i rezultata. Za dalje informacije, molimo kontaktirajte našeg službenika za privatnost na [email protected].

 

 • Pružaoci usluga – Dijelimo Lične podatke sa pružaocima usluga treće strane koji se odnose na, na primjer, našu web lokaciju, administraciju naših programa takmičenja, nagradnih igara i lojalnosti, pružanje usluga za kupce, naš CCTV nadzor, istraživanje tržišta i prodaju, naše zapošljavanje, naše istraživanje i razvoj ili naše odnose sa javnošću, IT sisteme ili softver, IT podršku, skladištenje dokumenata ili informacija, putovanja i mobilnost, usluge prevođenja i usluge odlaganja otpada. Ovi pružaoci usluga imaju pristup samo Ličnim podacima koji su potrebni za obavljanje njihovih funkcija, te djeluju samo u naše ime i prema našim uputstvima i ne smiju ih koristiti u druge svrhe osim za obavljanje takvih Za dalje informacije, molimo kontaktirajte našeg službenika za privatnost [email protected].

 

 • Korisnici - Možemo dijeliti Lične (na primjer, kada ih prikupimo putem portala za posebne namjene) sa našim kupcima kako bismo adresirali sljedivost i druge regulatorne ili ugovorne zahtjeve ili olakšali rješavanje problema.

 

 • Pravne osobe - Možemo otkriti Lične podatke sudovima, agencijama za provedbu zakona i drugim državnim tijelima za koje smatramo da je to u skladu ili zahtijevano bilo kojim primjenjivim zakonom, propisom ili pravnim postupkom. Takođe možemo da otkrijemo Lične podatke eksternom pravnom savjetniku da nam pomogne u uspostavljanju i odbrani zakonskih potraživanja ili da nam pomogne u transakcijama (na primjer, pruži pomoć u vezi sa spajanjima, preuzimanjima ili otkupljivanjima) ili drugim trećim stranama koje se takođe bave takvim pravnim pitanjima (na primjer, suprotnoj strani u sudskim postupcima, pravosudnim stručnjacima, drugim zainteresovanim stranama uključenim u zahtjev itd.).

 

 • Poslovni transferi - U slučaju reorganizacije, spajanja ili prodaje, možemo prenijeti dio i sve Lične podatke koje prikupljamo relevantnoj trećoj strani uključenoj u reorganizaciju, spajanje ili prodaju, uz saglasnost nosioca podataka ako i kada je to potrebno prema važećim zakonima o privatnosti.

 

 • Nezavisni partneri za oglašavanje – možemo da dijelimo lične podatke sa zavisnim partnerima za oglašavanje koji se oglašavaju na našim web lokacijama ili drugim web lokacijama ili medijima radi mjerenja efikasnosti oglašavanja i da vam dostavimo oglase i druge proizvode i materijale koji najbolje odgovaraju vašim interesovanjima i željama. Ovi nezavisni partneri za oglašavanje strana nam mogu nam pružiti i određene informacije o vama ili demografskoj grupi kojoj pripadate. U tom slučaju možemo te podatke kombinirati sa ličnim podacima koje smo već prikupili o vama kako bismo bolje razumjeli vaša interesovanja i sklonosti.

 

 • Nezavisni dobavljači usluga podataka - možemo dijeliti Lične podatke sa nezavisnim dobavljačima usluga podataka koji nam pomažu da segmentiramo i razumijemo naše klijente pružanjem dodatnih informacija kako bismo mogli da vam šaljemo ono za šta smatramo da će biti najrelevantnije, ciljane i korisne ponude proizvoda i oglašavanja.

 

 • Uz vašu saglasnost - Takođe možemo da dijelimo Lične podatke sa drugim trećim stranama uz vašu prethodnu saglasnost.

 

 

Kako štitimo vaše Lične podatke?

Održavamo razumne administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mjere za zaštitu Ličnih podataka od gubitka, krađe, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, promjene i uništavanja u skladu sa važećim zakonom.

 

Nažalost, prijenos informacija preko Interneta nije potpuno siguran. Uprkos našim zaštitnim mjerama, ne možemo garantovati sigurnost informacija koje nam se prenose preko Interneta. Kada primimo vaše podatke, zadržat ćemo razumne mjere zaštite kako bismo ih zaštitili.

 

 

Gdje su pohranjeni vaši Lični podaci?

McCain djeluje na globalnom nivou, a vaši Lični podaci mogu biti sačuvani i obrađeni od strane njega ili njegovih davatelja usluga u više jurisdikcija, uključujući i one izvan vaše nadležnosti.

 

McCain pohranjuje Lične podatke u našim podružnicama u Florencevilleu, New Brunswicku, Kanadi i/ili pohranjuje Lične podatke u našim lokalnim ili regionalnim uredima.

 

McCain koristi politike i procedure kako bi se osiguralo poštivanje svih primjenjivih zakona u slučaju sigurnosnog incidenta koji dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa vašim Ličnim podacima.

U slučaju prijenosa bilo kojih Ličnih podataka u inostranstvo, učinit ćemo to samo u skladu sa primjenjivim zakonom i zahtijevati odgovarajući nivo zaštite Ličnih podataka te osigurati odgovarajuće sigurnosne mjere.

 

Lični podaci se mogu prenijeti iz zemalja u Evropskom ekonomskom prostoru (EEA) u zemlje izvan EEA, kao što su Kanada i Sjedinjene Države. U takvim slučajevima zahtijevat ćemo da se posmatraju sljedeće sigurnosne mjere:

 

 • Zakoni države u koju se prenose Lični podaci osiguravaju odgovarajući nivo zaštite podataka prema članku 45.1 Uredbe o opštoj zaštiti podataka EU-a (2016/679). Za Kanadu je dostupna odluka o adekvatnosti ovdje; ili
 • Prijenos je podložan odredbama o zaštiti podataka koje je Evropska komisija odobrila na temelju članka 46.2. c) ili d) Uredbe EU o opštoj zaštiti podataka (2016/679). Više informacija o tim klauzulama za zaštitu podataka dostupno je ovdje; ili
 • Svaka druga primjenjiva odgovarajuća zaštitna mjera iz članka 46. Uredbe EU o opštoj zaštiti (2016/679).

 

Za više informacija o zaštitama u vezi sa prijenosom Ličnih podataka izvan EEA, molimo kontaktirajte našeg službenika za privatnost na [email protected].

 

 

Vaša prava

U zavisnosti od i prema važećim zakonima, imate određena prava u vezi sa Ličnim podacima koje imamo o vama. Ova prava mogu uključivati sljedeće:

 

 • pravo pristupa Ličnim podacima koje imamo o vama;
 • pravo, u određenim okolnostima, da blokiramo ili zaustavimo dalje korišćenje vaših ličnih podataka;
 • pravo da zatražite ispravku Ličnih podataka koje imamo o vama ako su te informacije netačne ili nepotpune;
 • pravo na prigovor na određene vrste obrade;
 • pravo, u određenim okolnostima, da zahtijevate brisanje ili uklanjanje vaših Ličnih podataka;
 • pravo da podnesete prigovor nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka (kao što je u Evropi, u državi članici EU vašeg uobičajenog boravka) o načinu na koji rukujemo ili obrađujemo vaše Lične podatke;
 • ako se naša obrada vaših Ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo koje vrijeme;
 • pravo da od nas, u određenim okolnostima, pribavite Lične podatke koje čuvamo o vama u strukturisanom, često korištenom i mašinski čitljivom obliku, kako biste ih mogli ponovo koristiti za sopstvene potrebe u različitim službama.

 

Ova prava se mogu ostvariti kontaktiranjem našeg službenika za privatnost na [email protected]. Međutim, imajte na umu da, ako i u mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, možemo zadržati ili nastaviti sa obradom određenih informacija, na primjer u pravne ili administrativne svrhe (na primjer, vođenje računovodstvene evidencije).

 

Za sve navedene zahtjeve, molimo vas da nam pošaljete e-poštu sa „zahtjevom za zaštitu podataka“ u predmetnoj liniji i uključite kopiju vaše lične karte ili drugi dokaz kojim potvrđujete vaš identitet (na primjer, vozačku dozvolu) kako biste nam pomogli da spriječimo pristup neovlaštenim licima, mijenjanje ili brisanje vaših Ličnih podataka.

 

Odgovorit ćemo na vaš zahtjev što je prije moguće i uvijek u rokovima određenim važećim zakonom.

 

 

Vaše pravo na obradu u cilju direktnog marketinga

Imate pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku i bez naknade za našu obradu vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga (uključujući profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano sa takvim direktnim marketingom).

 

Ovo pravo se može ostvariti kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu privatnosti na [email protected] ili se može provesti drugim elektroničkim sredstvima, kao što je putem veze za otkazivanje pretplate na pretplate putem e-pošte.

 

 

Djeca

Važna napomena za djecu

Prije nego što navedete svoje ime, adresu, adresu e-pošte ili bilo koju drugu informaciju bilo kome na Internetu, svakako pitajte svoje roditelje da li je to u redu.

 

Važna napomena za roditelje

Iako se neki dijelovi web lokacije mogu pojaviti kao usmereni na djecu mlađu od 13 godina, djeca mlađa od 13 godina imaju dozvolu samo da pristupe takmičenjima ili nagradnim igrama i podijele svoje Lične podatke sa nama uz dozvolu roditelja ili zakonskog staratelja. Kada komunicirate sa nama putem e-pošte, da uđete u takmičenja ili promocije, ili da dobijete biltene, od vašeg djeteta će biti zatraženo samo da dostavi adresu e-pošte njegovog ili njenog roditelja ili zakonskog staratelja. Dijete koje prema važećim lokalnim zakonima nije zakonski ovlašćeno da daje saglasnost na obradu svojih Ličnih podataka, mora tražiti dozvolu od roditelja ili zakonskog staratelja prije nego što podijeli svoje Lične podatke sa nama. U slučaju da otkrijemo ili razumno vjerujemo da su Lični podaci djeteta prikupljeni na način koji nije u skladu sa ovom Politikom, odmah ćemo potražiti da potvrdimo da li je roditelj ili zakonski staratelj djeteta dao dozvolu, ili u suprotnom brišemo Lične podatke.

 

 

Kolačići i druge tehnologije

Kolačići i druge slične tehnologije koriste se kada posjetite naše web lokacije. Za više informacija o kolačićima i drugim sličnim tehnologijama koje se koriste prilikom posjete našim web lokacijama, pročitajte obavijest o informacijama o kolačićima dostupnu na odgovarajućoj McCain web lokaciji  ili pročitajte našu Globalnu politiku kolačića.

 

 

Eksterne veze

Ova Politika se ne odnosi na prikupljanje, obradu i korišćenje Ličnih podataka od kompanija koje nisu u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom, ili ljude koje ne zapošljavamo ili kojima ne upravljamo („Eksterne strane”). Iako se neke od naših web lokacija mogu povezati sa web stranicama i uslugama Eksternih strana, kao što su naši poslovni partneri i društvene medijske kuće, ne vršimo kontrolu nad aktivnostima Eksternih strana. Za više informacija o tome koje Lične podatke eksterne strane prikupljaju i kako koriste takve Lične podatke, molimo pogledajte njihove politike privatnosti.

 

 

Koliko dugo čuvamo Lične podatke?

McCain koristi interne politike i procedure čuvanja koje se temelje na sljedećim kriterijumima za određivanje razdoblja čuvanja Ličnih podataka u kontekstu gore navedenih ciljeva:

 • Vrijeme proteklo od posljednje interakcije sa McCainovom web lokacijom;
 • Kraj ugovornog odnosa sa proizvođačem, dobavljačem ili pružaocem proizvoda ili usluga treće strane;
 • Kraj razdoblja opoziva proizvoda ili jamstva za proizvode ili usluge;
 • Osjetljivost Ličnih podataka;
 • Sigurnosna razmatranja;
 • Primjenjivi statuti ograničenja;
 • Postojeće ili potencijalne parnice ili sporovi; i
 • Regulatorna ili zakonska obaveza zadržavanja Ličnih podataka (na primjer u računovodstvene svrhe ili u kontekstu CCTV nadzora).

 

 

Izmjene Politike

S vremena na vrijeme možemo da ažuriramo ovu Politiku. Izmjene ove Politike neće nužno prethoditi obavijesti objavljenoj na web lokaciji te stoga preporučujemo da redovito provjeravate Politiku na promjene. Vaša daljnja upotreba web lokacije kompanije McCain nakon objavljivanja izmjene Politike znači da prihvatate te promjene.

 

 

Sukobi ili nedosljednosti između politika

Ako postoji bilo kakav konflikt ili nedosljednost između odredbe ove Politike i odredbe bilo koje druge McCainove politike koja je navedena u ovoj Politici, ova Politika će prevladati.