Global fortrolighedspolitik

White colour block

Denne fortrolighedspolitik ("politikken") beskriver, hvordan og hvornår McCain Foods Limited, et selskab organiseret i henhold til lovgivningen i New Brunswick, Canada, med sit globale hovedkvarter beliggende på 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, Canada, og dets datterselskaber (sammen og individuelt, "McCain") indsamler, bruger og deler personligt identificerbare oplysninger ("personoplysninger").  Personoplysninger vil også omfatte lignende oplysninger vedrørende en identificerbar juridisk person eller juridisk enhed i det omfang, det kræves i henhold til gældende, lokale love om beskyttelse af personoplysninger.

 

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler personoplysninger for at fungere effektivt og give dig de bedste tjenester og brugeroplevelser, vi kan, men indsamler kun den mængde, der er nødvendig for at levere disse tjenester. Især bruger vi:

 

 • Konkurrencer, e-mailnyhedsbreve, forespørgsels- og loyalitetskortprogramoplysningerFor at modtage McCains e-mailnyhedsbreve skal du angive din e-mailadresse. For at deltage i konkurrencer og sweepstakes, foretage en forespørgsel eller deltage i et loyalitetskortprogram skal du angive dit fulde navn og e-mailadresse og andre relevante oplysninger. Du kan også blive bedt om at angive din postadresse, telefonnummer, alder, bopælsområde, familiesammensætning, baggrund, interesser, oplysninger om sociale medier, profiler og kontaktoplysninger samt oplysninger om din brug af vores produkter. Specifikt for loyalitetsprogrammer kan vi også behandle virksomhedsoplysninger (for eksempel markedssegment eller målrettet kundekreds) og oplysninger om det land, hvorfra du driver virksomhed. Du kan også frivilligt give andre begrænsede oplysninger, når du foretager en forespørgsel. Hvis du deltager i konkurrencer eller sweepstakes, kan vi anmode om et billede og en beskrivelse af din deltagelse. I nogle tilfælde kan vi indsamle oplysninger om købshyppighed, men altid på et anonymt og samlet grundlag, for at vi kan måle vores markedsføringsinitiativer.

 

 • Webstedsoplysninger – Når du får adgang til vores websted (eller særlige portaler), indsamler vi automatisk din computers internetprotokoladresse (IP) og andre tekniske oplysninger om din computer og brug af webstedet, såsom din browsertype og -version, tidszoneindstilling og operativsystem og platform. Når vi foretager udvidede markedsundersøgelser, kan vi også indsamle de sider, du fik adgang til fra et McCain-websted, de links, du har klikket på, de websteder, der blev besøgt, før du besøgte et McCain-websted, e-mails fra McCain, der åbnes, videresendes, eller hvorfra der klikkes videre til McCain-webstedet osv. Vi bruger også førsteparts- og tredjepartscookies på vores websteder. For mere information se afsnittet Cookies og andre teknologier i denne politik nedenfor, eller læs vores globale cookiepolitik.

 

 • Oplysninger for portalabonnenter – Når du beslutter dig for eller bliver inviteret til at få adgang til en særlig McCain-portal, såsom en portal for bestemte leverandører, skal du angive dit fulde navn, din postadresse og din e-mailadresse. Du kan også blive bedt om at angive oplysninger, der er specifikke for ​den særlige portaltype, såsom geolokaliseringsdata, der ikke er i realtid, leverandørkvalitetsresultater og -statistikker, fotos og videoer samt holdninger. I visse begrænsede tilfælde kan du også blive bedt om at angive personnumre, skatteregistreringsnumre og lignende.

 

 • Adgangskoder – Når du opretter en online-konto på et af McCains websteder eller en McCain-portal, alt efter hvad der er relevant, behandler vi din adgangskode og i nogle tilfælde spørgsmål og svar til at hjælpe med at huske adgangskoder.

 

 • CCTV-optagelser – Når du tilegner dig adgang til vores produktionsfaciliteter og arbejdsområder, kan vi behandle optagelser af dig, der er hentet via vores brug af CCTV-overvågningssystemer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

 • Oplysninger indsamlet fra sociale mediekonti – Når vi interagerer med dine sociale mediekonti, kan vi indsamle din e-mailadresse, Twitter-håndtag, kontaktoplysninger, der vises på din Facebook-profil osv.

 

 • F&U- og markedsundersøgelsesoplysninger – Når vi optager brugen af vores produkter i hjemmet eller i virksomheden, eller når vi samarbejder i forskningsprojekter, kan vi behandle dit navn, adresse, telefonnummer, lønklasse, uddannelsesniveau, arbejdsgiver, mening om forretningsanliggender eller -produkter, antal børn, videoer af alle forskningsdeltagere og deltagende familiemedlemmer og, hvis det er relevant, deres hjemlige situation. Når vi behandler din feedback via vores in-office, in-store eller online markedsundersøgelser, kan vi behandle dine kontaktoplysninger, interesser og præferencer.

 

 • Agronomiske oplysninger – Vi behandler visse personoplysninger, for eksempel navne, kontaktoplysninger, muligvis oplysninger relateret til avlerens familie eller hans/hendes fødselsdag, faktureringsoplysninger, afgrødestatistikker (udbytte, gødning og vandforbrug, anvendelse af sort, frøkilder, afgrødebeskyttelsesmidler, afgrødeernæring, plantningsdatoer, skiftedrift, produktionspraksis, høst- og leveringstidspunkter, produktion i marken og lagersteder, registreringer af råproduktkvalitet og test af afgrødesygdomme i frø, jordbundsforhold i marken og andre miljøfaktorer i marken), fotografier af køretøjer, boliger og enkeltpersoner osv. for at administrere vores forhold til vores avlere. Vi kan indsamle GPS-koordinater og satellitbilleder til at kortlægge marker eller lagerfaciliteter hos vores avlere samt omkringliggende naturlige og konstruerede funktioner. Vi kan indsamle eksperimentelle resultater af feltforsøg, herunder afgrødestatistikker, fra agronomisk forskning og udvikling, der udføres i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, regeringer og avlere.  Når det er nødvendigt for at vi kan overholde juridiske forpligtelser, indsamler vi nationale registreringsnumre eller personnumre. Der kan fremgå yderligere oplysninger af vores kontrakter med avlere eller leverandører.

 

 • Oplysninger om besøgende – Når du får adgang til vores bygninger, vil vi eventuelt indsamle dit navn, kontaktoplysninger, nummerplade, identifikation osv. af sikkerhedsmæssige årsager. Vi kan også bede dig om at videregive oplysninger om dit helbred (herunder oplysninger om åbne sår, influenza osv.) af hensyn til fødevaresikkerheden.

 

 • Billeder og videoer – Når du deltager i vores interne eller eksterne arrangementer, møder (med embedsmænd, kunder osv.), konferencer osv., kan vi tage billeder eller videoer af dig, som en del af en gruppe eller som person/portræt-foto. Vi kan også indsamle nogle af dine personoplysninger, såsom dit navn, e-mailadresse, præferencer eller erhvervsmæssige detaljer. Hvis du er embedsmand i regeringen, kan vi også behandle data, der afslører dine politiske holdninger.

 

 • CV'er og relevante oplysninger til rekruttering – Vi indsamler dit CV og andre relevante oplysninger (såsom dit billede, de sprog du taler, uddannelsesdokumentation osv.) til rekrutteringsformål, uanset om du søger et fast eller et midlertidigt job (som medarbejder, uafhængig entreprenør, frivillig, repræsentant eller vikar). Af sikkerhedsmæssige årsager og i overensstemmelse med juridiske forpligtelser kan vi under specifikke og passende omstændigheder indsamle lokaliseringsdata, hvis og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi kan også bede dig om at udføre psykometriske tests som en del af rekrutteringsprocessen og indsamle oplysninger om aspekter af din personlighed, der er relevante for arbejdspladsen. Hvis dit CV er ufuldstændigt eller upræcist, kan vi bede dig om at give os yderligere oplysninger om din uddannelse og arbejdsbaggrund, din adresse, dine kontaktoplysninger, dine certificeringer, dit kørekort, dit køn osv. Vi kan også bede dig om at give os dine bankoplysninger og dit kreditkortnummer, hvis vi har brug for at tilbagebetale rejse- eller opholdsudgifter, som du har afholdt for at deltage i jobsamtalen. I nogle jurisdiktioner kan vi bede dig om at fremvise pas, identitetskort eller straffeattest, hvis og i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov. Under jobsamtalen og med henblik på bedre at forstå og engagere vores medarbejdere kan vi bede dig om at give os oplysninger om dine hobbyer, personlige interesser, familiesammensætning, lønforventninger, kørefaring osv. Hos McCain værdsætter vi mangfoldighed i vores arbejdsstyrke. Som sådan kan vi indsamle begrænsede mangfoldighedsattributter om dig udelukkende med det formål at tilskynde til yderligere mangfoldighed i vores arbejdsstyrke. Vi vil ikke bede dig om oplysninger, som vi ikke har lov til at anmode om i henhold til gældende lov. Hvis du er ansat, vil McCains fortrolighedspolitik for medarbejdere beskrive håndteringen af dine personoplysninger i ansættelsessammenhæng.

 

 • Oplysninger vedrørende indkøb og anskaffelse – Når du leverer tjenester til os (f.eks. vedligeholdelsestjenester, it-tjenester, konsulenttjenester osv.) som tredjepartsleverandør eller sælger produkter til os, indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af tjenesterne eller leveringen af produkterne (og betaling af eventuelle relaterede fakturaer). Sådanne personoplysninger kan omfatte dine kontaktoplysninger, finansielle oplysninger, faktureringsoplysninger, kreditkontroloplysninger, personoplysninger om dit personale, certificeringer, kørekort, nummerplader på biler, sikkerhedsoptegnelser osv. Vores kontrakt med specifikke udbydere, leverandører eller entreprenører kan give yderligere detaljer.

 

 • Oplysninger vedrørende repræsentanter for vores B2B-kunder – Med henblik på at administrere og udvikle vores kunde- og salgsrelationer kan vi indsamle visse personoplysninger vedrørende repræsentanter for potentielle, nuværende og tidligere B2B-kunder, f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger, jobfunktion, fødselsdag, familiesammensætning, personlige interesser og ferieplaner. For at vi kan overholde vores fakturerings- og regnskabsforpligtelser, kan vi indsamle visse personoplysninger vedrørende repræsentanter på nuværende og tidligere B2B-kunder, f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger, jobfunktion, bankkontonumre og faktureringsoplysninger, skatteregistreringsnumre osv.

 

 • Oplysninger om individuelle forbrugere af vores produkter – Vi kan f.eks. indsamle dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, fysisk adresse, mobiltelefon, foretrukket sprog, andre præferencer og interesser og de McCain-produkter, du bruger eller er interesseret i.

 

 • Brugergenereret indhold modtaget via vores onlinetilstedeværelse – Hvis du lægger materiale (f.eks. billeder, videoer osv.) eller andre oplysninger (f.eks. kommentarer) ud på et feed eller en side på et McCain-websted eller på et feed eller en side på en konto på sociale medier som McCain har, kan vi bruge alle personoplysninger, der er indeholdt i (eller vedrører) sådant materiale eller sådanne oplysninger, til de formål, der er angivet nedenfor.

 

 • Oplysninger om opfindere – Når McCain ansøger om patenter eller lignende registrerede intellektuelle ejendomsrettigheder, indsamler vi navne, adresser, kontaktoplysninger og fuldstændige CV'er for de personer, der opfandt eller udviklede sådanne McCain-intellektuelle ejendomme. Vi behandler også personoplysninger med henblik på at producere og indsende visse dokumenter (såsom erklæringer), som kan indeholde yderligere personoplysninger om disse personer.

 

 • ID-oplysninger – Når du udøver dine rettigheder med hensyn til vores brug af dine personoplysninger, kan vi under visse omstændigheder bede om en kopi af dit identitetskort eller et andet bevis på din identitet (f.eks. kørekort) for at bekræfte din identitet.

 

 • Oplysninger til beskyttelse mod alvorlige trusler mod sundheden – i tilfælde af ekstraordinære, livstruende situationer (f.eks. en pandemi) kan vi bruge dine personoplysninger (herunder sundhedsrelaterede), proportionalt med det tilstræbte mål og med passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

 

Hvorfor bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger til de formål, der er angivet nedenfor:

 

 • Konkurrencer, e-mailnyhedsbreve, forespørgsels- og loyalitetskortprogramoplysninger, der giver os mulighed for at være i kontakt med dig i forbindelse med din forespørgsel eller din abonnement på McCains e-mailnyhedsbreve eller deltagelse i konkurrencer eller lotterier, for at administrere dit loyalitetskortprogram, for at personliggøre vores tjenester til dig, for at underrette dig om særlige tilbud eller kampagner, som vi mener kan være af interesse for dig, og sende dig vores nyhedsbreve eller for at tilbyde dig kundeservice og for at overvåge vores levering af kundeservice. I nogle tilfælde kan vi bruge visse af dine personoplysninger til eksterne kommunikationsformål, f.eks. ved at udsende en pressemeddelelse om en konkurrencevinder.

 

 • Webstedsoplysninger til at overvåge og administrere de konkurrencer og lotterier, du måtte deltage i, og dine forespørgsler, til at analysere tendenser, brug og brugeraktiviteter på vores websted, for at sikre dets teknologiske kompatibilitet, for at hjælpe os med at oprette websteder, der passer bedst til vores brugeres interesser og præferencer og for at hjælpe med at identificere produkter, webstedsfunktioner, opskrifter, reklamer og tilbud, der kan være af særlig interesse for dig (for eksempel som en del af en udvidet markedsundersøgelse). Vi bruger også webstedsoplysninger til at overvåge og kontrollere sikkerheden på vores websted og forebygge cybersikkerhedshændelser, samt til at indsamle feedback om brugen af webstedet, yde it-support til onlinebesøgende og måle succesen af vores markedsføringsinitiativer.

 

 • Oplysninger om portalabonnement til at administrere den specifikke relation, opfylde kontraktlige forpligtelser, håndtere kvalitetsspørgsmål, bistå med forretningsplanlægning og -udvikling, hjælpe leverandører eller andre portalabonnenter med at nå deres mål, og administrere incitamentsprogrammer. I visse begrænsede tilfælde bruger vi også personoplysninger til at lette faktureringer eller med henblik på produktsporbarhed eller overholdelse af myndighedskrav eller kontraktlige krav.

 

 • Adgangskoder og hjælpespørgsmål til at huske adgangskoder til at registrere dig online på en sikker måde og hjælpe dig med at registrere dig, hvis du har glemt din adgangskode. Vi anmoder om, at du vælger en adgangskode, der er unik for hver konto, og at du ikke bruger følsomme oplysninger eller finansielle oplysninger som adgangskodehusker (f.eks. dine bankkontooplysninger).

 

 • CCTV-optagelser til at opretholde et sikkert miljø for vores medarbejdere, besøgende, produkter og processer. For mere information om vores brug af CCTV-overvågningssystemer bedes du anmode om vores CCTV-overvågningspolitik.

 

 • Oplysninger indsamlet på sociale mediekonti til at kontakte dig via dine sociale mediekonti, til at besvare dine forespørgsler og bedre kommunikere med vores kunder.

 

 • F&U- og markedsundersøgelsesoplysninger med henblik på at udføre markedsundersøgelser, forbedre vores produkter og tjenester, til F&U-formål og til undersøgelse og forståelse af forbrugernes eller operatørernes forretninger og præferencer.

 

 • Agronomioplysninger til at udføre efterspørgselsplanlægning og forbedre vores produkter og tjenester, til at understøtte bæredygtighedsvurderinger, til at behandle og opfylde ordrer (herunder forsendelse og distribution af råprodukter eller varer), til at betale fakturaer, til at administrere vores forhold til avlere, til at optimere planlægning og modtagelse af arbejdskraft i driften, til at muliggøre forbedrede beslutningsprocesser, til at vurdere virkningerne af miljømæssige faktorer på områderne, til at rapportere til indehavere af ejendomsrettigheder, til at levere til frøcertificerings- og plantesundhedsmyndigheder, til at støtte forsendelse af frø og råprodukter mellem jurisdiktioner, til at støtte fødevaresikkerhedsprogramkrav på gårdene og til god landbrugspraksisregistrering.

 

 • Oplysninger om besøgende for at overholde bygningssikkerhedsforpligtelser, for at identificere de personer, der får adgang til vores lokaler, af fødevaresikkerhedsmæssige årsager, og for at støtte råvareleverandørens fødevaresikkerhedsforpligtelser.

 

 • Billeder og videoer og beslægtet indhold til at kommunikere om vores arrangementer, møder, konferencer, produkter, partnerskaber og andre relationer på vores websteder, via vores sociale mediekonti, via pressemeddelelser og andet virksomhedskommunikations- og markedsføringsmateriale. I nogle tilfælde kan vi bede dig om at oplyse din e-mailadresse, så vi kan sende dig billeder og videoer, vi kan indsamle dine erhvervsmæssige detaljer for at kontakte dig omkring vores produkter og tjenester, eller, hvis du er en embedsmand, kan vi indsamle og bruge data, der afslører dine politiske holdninger, for at lette virksomhedernes kommunikation, forretningsaffærer, rekruttering og engagement af enkeltpersoner og til offentlige forretningsformål.

 

 • CV'er og relevante oplysninger til rekruttering, så vi kan rekruttere de rigtige personer.

 

 • Oplysninger vedrørende indkøb og anskaffelse til at oprette kontraktvilkårene med vores leverandører, til at betale for vores leverandørers produkter eller tjenester, til at udføre tilbagekaldelser og kalde garantier, til at overholde regnskabsmæssige forpligtelser, der gælder for os, til at gennemføre efterspørgselsplanlægning og generelt til at lette forholdet til vores leverandører.

 

 • Oplysninger vedrørende repræsentanter for vores B2B-kunder til at administrere vores kunderelationer og udvikle vores forretning, til at levere vores produkter og tjenester online eller offline, til bedre at forstå vores kunders behov, til at fakturere vores produkter og tjenester, til corporate governance-formål og til at overholde regnskabsmæssige forpligtelser, der gælder for os.

 

 • Oplysninger vedrørende individuelle forbrugere af vores produkter til, hvis, og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, at give individuelle forbrugere af vores produkter markedsføringskommunikation, der fremmer vores produkter og tjenester (eller tredjeparters), til bedre at forstå vores forbrugeres behov, til at behandle klager over vores produkter og mere generelt til at forbedre vores forhold til individuelle forbrugere.

 

 • Brugergenereret indhold modtaget via vores onlinetilstedeværelse for bedre at kunne kommunikere med vores kunder eller individuelle forbrugere af vores produkter, interagere med vores kunder og behandle klager.

 

 • Oplysninger om opfindere, der skal ansøge om eller overdrage patenter eller lignende registrerede intellektuelle ejendomsrettigheder til fordel for McCain.

 

 • Oplysninger til beskyttelse mod alvorlige trusler mod sundheden for at give os mulighed for at beskytte dig og andre personer såsom kunder eller entreprenører, og for at hjælpe med at begrænse truslen i offentlighedens interesse.

 

 • ID-oplysninger, der hjælper os med at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til, ændre eller slette dine personoplysninger.

 

 • Interne administrative formål, der giver os mulighed for at administrere virksomheden, herunder med henblik på revision, dataanalyse, bæredygtige omkostningsfordele, overholdelse, styringsmæssigt og juridisk, virksomhedernes sociale ansvar (CSR), sikkerhed, validering af gældsgodtgørelser og tilgodehavender og databaseregistreringer.

 

 • Kombinerede oplysninger, hvis, og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, for bedre at forstå dine behov og interesser. Især kan vi eventuelt kombinere de personoplysninger, du har givet os, med andre oplysninger, vi har indsamlet om dig, enten online eller offline, eller med data, der er indhentet fra andre kilder (såsom vores tredjepartsreklamepartnere). På denne måde kan vi give dig den mest optimale kundeoplevelse og vise dig reklamer eller på anden måde interagere med dig på måder, der specifikt er skræddersyet dine interesser og præferencer. For eksempel hvis, og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning:
  • kan vi dele en kryptografisk hash-værdi (et "fingeraftryk") af din e-mailadresse med en tredjepartsannonceringspartner, såsom sociale netværkssider, hvor du er en registreret bruger (ved at bruge hashing-processen videregives din e-mailadresse ikke til tredjeparter). Hvis den hash-kodede e-mailadresse fra os matcher en hash-kodet e-mailadresse, som en tredjepartsannonceringspartner har, identificerer tredjeparten dig som en del af en gruppe personer, for hvem vores annoncer kan blive vist på deres websted eller på andre medier, og
  • en tredje annonceringspartner kan give os visse samlede demografiske oplysninger om den demografiske gruppe, som du tilhører, som kommer fra din profil og materialet hos tredjepartsannonceringspartneren.

 

 • Afidentificerede/anonymiserede oplysninger til at identificere tendenser, administrere vores virksomhed, udvikle statistisk information, forstå, hvordan vi producerer, eller udvikle relevante produkter, tjenester eller tilbud afledt af at kombinere personoplysninger med andre oplysninger, som forklaret ovenfor.

 

Afhængigt af omstændighederne kan vi også bruge dine personoplysninger til følgende formål:

 

 • Med henblik på kommunikation mellem virksomheder og offentlige anliggender (herunder om nødvendigt til at afgive et offentligt svar på specifikke klager)
 • Til at besvare dine kommentarer og spørgsmål (problemløsning)
 • Til at yde kundeservice (f.eks. tilbagekaldelse af produkter, sporing og imødegåelse af produktkvalitetsproblemer)
 • Til at gennemføre salgs- og markedsundersøgelser (f.eks. gennem undersøgelser)
 • Til forskning og udvikling (f.eks. gennem produktkonceptkorrespondancer)
 • Til at tilmelde dig, når vi organiserer arrangementer
 • Hvis, og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, til direkte markedsføring
 • Til forbedring af forretningsforbindelserne
 • Til offentlige anliggender
 • Til at beskytte mod og forebygge svig eller andre kriminelle aktiviteter, uautoriserede transaktioner, krav og andre forpligtelser og at styre risikoeksponering
 • Til håndtering af retstvister
 • Til at gennemføre virksomhedstransaktioner (herunder fusioner, overtagelser og afhændelser) og
 • Til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester generelt

 

Vi vil ikke bruge personoplysninger til formål, der er uforenelige med dem, der er beskrevet i denne politik, medmindre du giver os dit informerede samtykke til yderligere specifikke formål.

 

 

Sociale medieplatforme

Vi kan bruge personoplysninger, der indsamles i forbindelse med sociale medieplatforme, til markedsføringsformål og til at forbedre vores reklameaktiviteter.  Vi er også til stede på forskellige sociale medieplatforme og fungerer i visse situationer som fælles dataansvarlig for disse sociale medier/online platformsudbydere.  Dette kan f.eks. være tilfældet, når logoet for en bestemt social medieplatform vises på vores websteder.

 

For at overholde databeskyttelseslovgivningen har vi indgået en såkaldt "fælles dataansvarligaftale" med gældende udbydere af sociale medier/onlineplatforme.  Disse aftaler og yderligere oplysninger om, hvordan udbydere af sociale medier/onlineplatforme, såsom Facebook og Google, bruger personoplysninger (herunder det retsgrundlag, de er afhængige af, og de måder, hvorpå du kan udøve dine rettigheder over for disse udbydere af sociale medier/onlineplatforme), er tilgængelige på anmodning for den databeskyttelsesansvarlige på [email protected].

 

 

På hvilket grundlag bruger vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger, når:

 

 • Det er i vores legitime interesse. Dette er f.eks. tilfældet, når vi indsamler og bruger dine personoplysninger til at:
  • forbedre vores produkter og servicetilbud
  • øge vores forståelse af vores kunder og deres skiftende behov
  • skræddersy vores markedsføringsaktiviteter til kundernes behov og ambitioner
  • administrere vores leverandør- og kunderelationer og
  • forebygge svig eller andre kriminelle aktiviteter og styre risikoeksponering.

 

 • Dette er nødvendigt for at:
  • opfylde forpligtelserne i vores kontrakt med dig (for eksempel brug af portalabonnementsoplysninger til opfyldelse af kontrakten)
  • overholde myndighedskrav (f.eks. når vi skal bruge personoplysninger for at overholde fødevaresikkerhedsbestemmelser)
  • beskytte vores virksomhed og overholde loven eller
  • søge eller bekræfte dit forudgående samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger. Under visse omstændigheder vil vi f.eks. bede om dit forudgående samtykke, før vi bruger dine elektroniske kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse) til at sende dig elektronisk kommunikation for at promovere vores produkter eller tjenester.

 

Hvis vi indsamler dine personoplysninger, mens du besøger eller bruger McCains websteder, apps eller sociale mediesider, vil du blive anset for at have læst og accepteret denne politik, hvis og hvor en sådan anset accept er gyldig i henhold til gældende lovgivning.

 

Vi kan indsamle nogle af dine personoplysninger, når de er tilgængelige fra offentlige kilder (f.eks. dine profiler på sociale medier) under f.eks. vores rekrutteringsproces.

 

 

Hvad sker der, hvis du ikke giver os de personoplysninger, vi anmoder om, eller beder om, at vi stopper behandlingen af dine personoplysninger?

Kvaliteten af vores tjenester og produkter samt vores evne til at overholde vores juridiske og kontraktlige forpligtelser afhænger undertiden af, at McCain har adgang til og er i stand til at bruge visse personoplysninger.

 

Derfor, og afhængigt af omstændighederne, kan kvaliteten af vores produkter og tjenester blive påvirket, eller vi risikerer at overtræde en eller flere juridiske eller kontraktlige forpligtelser, der gælder for os, hvis du ikke giver os de personoplysninger, vi anmoder om, eller hvis du beder om, at vi holder op med at behandle dine personoplysninger. I nogle tilfælde, hvis vi ikke har lov til at behandle dine personoplysninger, kan dette resultere i, at vi er forpligtet til at ophøre med at levere vores produkter eller tjenester til dig eller til at afslutte vores forhold til dig.

 

 

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Vi hverken sælger eller udlejer dine personoplysninger til andre. Vi deler kun personoplysninger med tredjeparter, der er bundet af vilkår, der er mindst lige så restriktive som denne politik, og kun på følgende måder:

 

 • Datterselskaber – Vi kan dele personoplysninger med ethvert af vores datter- eller søsterselskaber, for eksempel med henblik på at yde kundeservice, administrere vores konkurrencer, sweepstakes og loyalitetsprogrammer eller forbedre vores produkter og tjenester. Vi kan også dele dine personoplysninger med datter- eller søsterselskaber, der leverer delte tjenester inden for McCain, for eksempel i forbindelse med køb og salg af produkter, finansiel og regnskabsmæssig support, registrering, kundefakturering og indsamling, ordrebehandling, kreditkontrol, behandling af forfaldne konti samt udarbejdelse og rapportering af estimater og resultater. For yderligere oplysninger bedes du kontakte vores fortrolighedsansvarlige på [email protected].

 

 • Tjenesteudbydere – Vi deler personoplysninger med tredjepartsleverandører af tjenester vedrørende f.eks. vores websted, administration af vores konkurrencer, sweepstakes og loyalitetsprogrammer, levering af vores kundeservice, vores CCTV-overvågning, vores markedsundersøgelser og -salg, vores rekruttering, vores F&U-aktiviteter eller vores PR-aktiviteter, it-systemer eller software, it-support, dokument- og informationslagring, rejser og mobilitet, oversættelsestjenester og affaldshåndteringstjenester. Disse tjenesteudbydere har kun adgang til de personoplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres funktioner, og de handler kun på vores vegne og i henhold til vores instruktioner og må ikke bruge oplysningerne til andre formål end at udføre sådanne funktioner. For yderligere oplysninger bedes du kontakte vores fortrolighedsansvarlige på [email protected].

 

 • Kunder – Vi kan dele personoplysninger (f.eks. når de indsamles via særlige portaler)med vores kunder for at håndtere sporbarhed og andre lovgivningsmæssige eller kontraktmæssige krav eller for at lette problemløsning.

 

 • Juridisk – Vi kan videregive personoplysninger til domstole, retshåndhævende myndigheder og andre offentlige organer, hvis vi mener, at det er i overensstemmelse med eller påkrævet i henhold til gældende lov, forordning eller i en juridisk proces. Vi kan også videregive personoplysninger til eksterne juridiske rådgivere, så de kan hjælpe os med etablering og forsvar af juridiske krav, eller så de kan hjælpe os med transaktioner (for eksempel at yde bistand i forbindelse med fusioner, overtagelser eller afhændelser) eller til andre tredjeparter, der også er involveret i sådanne juridiske sager (for eksempel til den modsatte part i retssager, til juridiske eksperter, til andre interessenter, der er involveret i kravet, osv.).

 

 • Virksomhedsoverførsler – I tilfælde af omorganisering, fusion eller salg kan vi overføre alle personoplysninger, vi indsamler, til den relevante tredjepart, der er involveret i omorganiseringen, fusionen eller salget, med samtykke fra registrerede, hvis og som krævet i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

 • Tredjepartsreklamepartnere – Vi kan dele personoplysninger med tredjepartsreklamepartnere, der lægger annoncer ud på vores websteder eller andre websteder eller medier for at måle reklameeffektiviteten og for at betjene dig med reklamer og andre produkter og materialer, der bedst opfylder dine interesser og præferencer. Disse tredjepartsreklamepartnere kan også give os visse oplysninger om dig eller den demografiske gruppe, som du tilhører, og i så fald kan vi kombinere disse oplysninger med de personoplysninger, vi allerede har indsamlet om dig for bedre at forstå dine interesser og præferencer.

 

 • Tredjepartsdatatjenesteudbydere vi kan dele personoplysninger med tredjepartsdatatjenesteudbydere, der hjælper os med at segmentere og forstå vores kunder ved at give yderligere oplysninger, så vi kan sende dig, hvad vi mener vil være de mest relevante, målrettede og gavnlige produkttilbud og reklamer.

 

 • Med dit samtykke – Kan vi også dele personoplysninger med andre tredjeparter, så længe vi har dit forudgående samtykke.

 

 

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi opretholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personoplysninger mod tab, tyveri, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og ødelæggelse som krævet af gældende lov.

 

Desværre er videregivelsen af oplysninger via internettet ikke helt sikker. På trods af vores sikkerhedsforanstaltninger kan vi ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, der sendes til os via internettet. Når vi har modtaget dine oplysninger, opretholder vi rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dem.

 

 

Hvor gemmes dine personoplysninger?

McCain driver virksomhed globalt, og dine personoplysninger kan blive gemt og behandlet af McCain eller dets tjenesteudbydere i flere jurisdiktioner, herunder uden for dit hjemlands jurisdiktion.

 

McCain gemmer personoplysninger i vores faciliteter i Florenceville, New Brunswick, Canada og/eller gemmer personoplysningerne på vores lokale eller regionale kontorer.

 

McCain har politikker og procedurer på plads for at sikre, at vi overholder alle gældende love i tilfælde af en sikkerhedshændelse, der fører til utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til dine personoplysninger.

 

I tilfælde af, at vi overfører personoplysninger internationalt, vil vi kun gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi vil kræve, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysningerne, og at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

Personoplysninger kan overføres fra lande inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til lande uden for EØS, f.eks. Canada og navnlig USA. I sådanne tilfælde vil vi kræve, at følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes:

 

 • Lovgivningen i det land, som personoplysningerne overføres til, sikrer et passende databeskyttelsesniveau i henhold til artikel 45.1 i EU's generelle databeskyttelsesforordning (2016/679). For Canadas vedkommende findes afgørelsen om tilstrækkelighed her eller på
 • Overførslen er underlagt databeskyttelsesklausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen i henhold til artikel 46.2, stk. c) eller d), i EU's generelle databeskyttelsesforordning (2016/679). Yderligere oplysninger om disse databeskyttelsesklausuler er tilgængelige her eller på
 • Eventuelle andre relevante beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 46 i EU's generelle databeskyttelsesforordning (2016/679).

 

For yderligere oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med overførsel af personoplysninger uden for EØS bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på [email protected].

 

 

Dine rettigheder

Afhængigt af og med forbehold for gældende love har du visse rettigheder vedrørende de personoplysninger, vi har om dig. Disse rettigheder kan omfatte følgende:

 

 • Retten til at få adgang til de personoplysninger, vi har om dig.
 • Retten til under visse omstændigheder at blokere eller stoppe yderligere brug af dine personoplysninger.
 • Retten til at anmode om berigtigelse af de personoplysninger, vi har om dig, hvis disse oplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige.
 • Retten til at gøre indsigelse mod visse former for behandling.
 • Retten til under visse omstændigheder at anmode om sletning eller fjernelse af dine personoplysninger.
 • Retten til at indgive en klage til den kompetente databeskyttelsestilsynsmyndighed (f.eks. i Europa, i det EU-land, hvor du normalt har bopæl) over den måde, vi håndterer eller behandler dine personoplysninger på.
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret specifikt på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage.
 • Retten til under visse omstændigheder at indhente de personoplysninger, som vi opbevarer om dig i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar form, så du kan genbruge dem til dine egne formål på tværs af forskellige tjenester.

 

Disse rettigheder kan udøves ved at kontakte vores fortrolighedsansvarlige på [email protected]. Bemærk dog, at vi, hvis, og i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan have brug for at opbevare eller fortsætte behandlingen af visse oplysninger, f.eks. til juridiske eller administrative formål (f.eks. opbevaring af regnskabsbilag).

 

For alle anmodninger, der er angivet ovenfor, bedes du sende os en e-mail med "anmodning om databeskyttelse" i emnelinjen og inkludere en kopi af dit identitetskort eller et andet bevis på din identitet (f.eks. kørekort) for at hjælpe os med at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til, ændre eller slette dine personoplysninger.

 

Vi vil besvare din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og altid inden for de tidsrammer, der er fastsat i gældende lovgivning.

 

 

Din ret til at gøre indsigelse mod behandling med direkte markedsføringsformål

Du har til enhver tid og uden omkostninger for dig ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder profilering i det omfang, den er relateret til sådan direkte markedsføring).

 

Denne ret kan udøves ved at kontakte vores fortrolighedsansvarlige på [email protected] eller på andre elektroniske måder såsom via et link til afmeldelse af e-mailabonnement.

 

 

Børn

Vigtig bemærkning til børn

Før du angiver dit navn, adresse, e-mailadresse eller andre oplysninger til nogen på internettet, skal du spørge dine forældre, om det er OK.

 

Vigtig bemærkning til forældre

Selvom dele af webstedet kan synes at være rettet mod børn under 13 år, er det kun tilladt for børn under 13 at deltage i konkurrencer eller sweepstakes og dele personoplysninger med os, hvis de har tilladelse fra en forælder eller værge. Når du kommunikerer med os via e-mail, deltager i konkurrencer eller kampagner eller modtager nyhedsbreve, vil dit barn blive bedt om kun at angive e-mailadressen på sin forælder eller værge. Et barn, der i henhold til gældende lokale love ikke er juridisk godkendt til at give samtykke til behandling af vedkommendes personoplysninger, skal søge tilladelse fra en forælder eller værge, før det deler nogen af vedkommendes personoplysninger med os. Hvis vi opdager, eller med rimelighed mener, at et barns personoplysninger er blevet indsamlet på en måde, der er uforenelig med denne politik, vil vi straks forsøge at verificere, at barnets forælder eller værge har givet tilladelse, eller i modsat fald slette personoplysningerne.

 

 

Cookies og andre teknologier

Cookies og andre lignende teknologier anvendes, når du besøger vores websteder. For mere information om de cookies og andre lignende teknologier, der anvendes, når du besøger vores websteder, kan du læse den cookie-informationsmeddelelse, der er tilgængelig på det relevante McCain-websted, eller læse vores globale cookiepolitik.

 

 

Eksterne links

Denne politik gælder ikke for indsamling, behandling og brug af personoplysninger af virksomheder, som vi ikke ejer eller kontrollerer, eller for personer, som vi ikke har ansat eller administrerer ("Eksterne parter"). Selvom nogle af vores websteder eventuelt linker til eksterne parters websteder og tjenester, såsom vores forretningspartneres og sociale medievirksomheders websteder og tjenester, udøver vi ikke kontrol over eksterne parters aktiviteter. For mere information om, hvilke personoplysninger eksterne parter indsamler, og hvordan de bruger sådanne personoplysninger, henvises til deres privatlivspolitik.

 

 

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

McCain har interne opbevaringspolitikker og -procedurer, der bygger på følgende kriterier for at bestemme opbevaringsperioderne for personoplysninger i forbindelse med ovennævnte formål:

 

 • Tiden, der er gået siden din sidste interaktion med et McCain-websted
 • Afbrydelsen af kontraktforholdet med en avler, en leverandør eller en tredjepartsleverandør af produkter eller tjenesteydelser
 • Afslutningen af en tilbagekaldelsesperiode for et produkt eller af en garanti på produkter eller tjenesteydelser
 • Personoplysningernes følsomhed
 • Sikkerhedshensyn
 • Gældende forældelsesfrister
 • Igangværende eller potentiel retssag eller tvist
 • Lovpligtig eller juridisk forpligtelse til at opbevare personoplysningerne (f.eks. til regnskabsformål eller i forbindelse med CCTV-overvågning).

 

 

Revisioner af politikken

Vi vil eventuelt opdatere denne politik fra tid til anden. Ændringer i denne politik vil ikke nødvendigvis blive fulgt op af en meddelelse, der offentliggøres på webstedet, og vi opfordrer dig til at tjekke politikken med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af McCain-webstedet efter offentliggørelsen af ændringer i politikken vil betyde, at du accepterer disse ændringer.

 

 

Konflikter eller uoverensstemmelser mellem politikker

Hvis der er konflikt eller uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i denne politik og en bestemmelse i en anden McCain-politik, der henvises til i denne politik, vil denne politik have forrang.