Globalna pravila o privatnosti

White colour block

Ova Pravila o privatnosti („Pravila”) opisuju kako i kada McCain Foods Limited, tvrtka osnovana prema zakonima New Brunswicka, u Kanadi, sa sjedištem na adresi 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, Kanada, i njene podružnice (zajedno i pojedinačno „McCain”) prikupljaju, koriste i dijele osobne podatke („osobni podaci”). Osobni podaci također će uključivati slične podatke koji se odnose na pravnu osobu ili subjekt koji se mogu identificirati u mjeri u kojoj to zahtijevaju važeći lokalni zakoni o privatnosti.

 

Koje osobne podatke prikupljamo?

Prikupljamo osobne podatke kako bismo učinkovito poslovali i pružili vam što bolje usluge i korisnička iskustva, ali prikupljamo samo onu količinu koja je potrebna za pružanje tih usluga. Posebice koristimo:

 • natjecanja, biltene putem e-pošte, upite i informacije o programu kartice vjernosti – kako biste primali McCainove biltene putem e-pošte, morate navesti svoju adresu e-pošte. Kako biste sudjelovali u natjecanjima ili nagradnim igrama, poslali upit ili sudjelovali u programu kartice vjernosti, morate navesti svoje ime i prezime, adresu e-pošte i druge primjenjive podatke. Od vas se također može tražiti da navedete svoju poštansku adresu, telefonski broj, dob, područje prebivališta, članove obitelji, porijeklo, interese, podatke o društvenim medijima, profile i kontaktne podatke te informacije o vašoj uporabi naših proizvoda. Konkretno, za programe vjernosti možemo obrađivati i podatke o tvrtki (na primjer, tržišni segment ili ciljanu klijentelu) i državi u kojoj poslujete. Također možete dobrovoljno pružiti druge ograničene podatke prilikom slanja upita. Ako sudjelujete u bilo kakvim natjecanjima ili nagradnim igrama, možemo zatražiti fotografiju i opis vašeg sudjelovanja. U nekim slučajevima možemo prikupljati podatke koji se odnose na učestalost kupnji, iako uvijek na anonimnoj i skupnoj osnovi, kako bismo mogli procijeniti naše marketinške inicijative;

 • podatke o web-mjestu – kada pristupite našem web-mjestu (ili portalima za posebne namjene), automatski prikupljamo adresu internetskog protokola vašeg računala (IP) i druge tehničke podatke o uporabi vašeg računala i web-mjesta, kao što su vrsta i verzija preglednika, postavke vremenske zone te operativni sustav i platforma. Prilikom provođenja proširenog istraživanja tržišta, također možemo prikupiti stranice kojima ste pristupili na McCainovom web-mjestu, poveznice koje ste kliknuli, stranice koje ste posjetili prije posjeta McCainovom web-mjestu, McCainove poruke e-pošte koje su otvorene, proslijeđene ili kliknute preko McCainovog web-mjesta itd. Također upotrebljavamo kolačiće prve i treće strane na našim web-mjestima; za više informacija pogledajte odjeljak Kolačići i druge tehnologije ovih Pravila u nastavku ili pročitajte naša Globalna pravila o kolačićima;

 • podatke o pretplatnicima na portalu – kada odlučite ili ste pozvani pristupiti McCainovom portalu za posebne namjene, kao što je portal za određene dobavljače, morate navesti svoje ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte. Od vas se također može tražiti da pružite podatke specifične za prirodu portala za posebne namjene, kao što su podaci o geolokaciji koji nisu u stvarnom vremenu, rezultati o kvaliteti dobavljača i statistika, fotografije i videozapisi te mišljenja. U određenim ograničenim slučajevima od vas se također može tražiti da navedete brojeve socijalnog osiguranja, porezne identifikacijske brojeve i slično.

 • lozinke – prilikom postavljanja računa online na jednom od McCainovih web-mjesta ili portala, kako je primjenjivo, obradit ćemo vašu lozinku i, u nekim slučajevima, pitanje i odgovor za pomoć pri oporavku lozinke;

 • CCTV snimke – prilikom pristupa našim proizvodnim pogonima i radnim područjima, možemo obraditi vaše snimke dobivene korištenjem sustava nadzora CCTV, u skladu s važećim zakonom;

 • podatke prikupljene na računima društvenih medija – u interakciji s vašim računima društvenih medija možemo prikupljati vašu adresu e-pošte, korisničko ime za Twitter, kontaktne podatke prikazane na vašem Facebook profilu itd.;

 • podatke o istraživanju i razvoju te istraživanju tržišta – prilikom praćenja kućne ili poslovne uporabe naših proizvoda ili prilikom suradnje na istraživačkim projektima, možemo obrađivati vaše ime, adresu, telefonski broj, raspon plaće, razinu obrazovanja, poslodavca, mišljenje o poslovnim pitanjima ili proizvodima, broj djece, videosnimke svih ispitanika i članova obitelji koji sudjeluju u istraživanju i, ako je primjenjivo, podatke o njihovom kućanstvu. Prilikom obrade vaših povratnih informacija putem našeg istraživanja tržišta u uredu, u trgovini ili online, možemo obraditi vaše kontaktne podatke, interese i preferencije;

 • podatke o poljoprivredi – obrađujemo određene osobne podatke, na primjer, imena, kontaktne podatke, moguće informacije koje se odnose na obitelj uzgajivača ili njegov rođendan, pojedinosti za fakturiranje, statistike o usjevima (prinos, korištenje gnojiva i vode, raznolikost, izvori sjemena, zaštita usjeva, ishrana usjeva, datumi sadnje, rotacije usjeva, proizvodne prakse, vrijeme žetve i isporuke, lokacije za proizvodnju i skladištenje na terenu, zapisi o kvaliteti sirovih proizvoda i ispitivanju bolesti sjemena, uvjeti tla na terenu i drugi okolišni čimbenici na terenu), fotografije vozila, kuće i pojedinaca itd. za upravljanje odnosima s našim uzgajivačima. Možemo prikupljati GPS koordinate i satelitske slike kako bismo mapirali terene ili skladišne objekte naših uzgajivača, kao i okolne prirodne i izgrađene značajke. Možemo prikupljati eksperimentalne rezultate istraživanja i razvoja poljoprivredne proizvodnje, uključujući statistiku usjeva, koja se provode u suradnji s obrazovnim institucijama, vladama i uzgajivačima. Kada nam je to potrebno za ispunjavanje zakonskih obveza, prikupljamo brojeve nacionalnog registra ili brojeve socijalnog osiguranja. Naš ugovor s uzgajivačima ili dobavljačima može pružiti dodatne pojedinosti;

 • podatke za posjetitelje – prilikom pristupa našim zgradama, možemo prikupiti vaše ime, kontaktne podatke, registracijsku oznaku automobila, identifikaciju itd. iz sigurnosnih razloga. Također vas možemo zamoliti da iz razloga povezanih sa sigurnošću hrane otkrijete informacije o vašem zdravlju (uključujući informacije koje se odnose na otvorene rane, gripu itd.);

 • fotografije i videozapise – prilikom sudjelovanja u našim internim ili vanjskim događajima, na sastancima (s državnim službenicima, kupcima itd.), na konferencijama itd. možemo snimati vaše fotografije ili videozapise, kao dio skupine ljudi ili na individualnoj/portretnoj osnovi. Također možemo prikupiti neke vaše osobne podatke, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, preferencije ili profesionalni detalji. Ako ste državni službenik, možemo obrađivati i podatke koji otkrivaju vaša politička mišljenja;

 • životopise i relevantne podatke za zapošljavanje – prikupljamo vaš životopis i druge relevantne informacije (kao što su vaša fotografija, jezici koje govorite, evidencija o obuci itd.) u svrhu zapošljavanja, bez obzira prijavljujete li se za stalni ili privremeni posao (kao zaposlenik, neovisni izvođač, volonter, posrednik ili privremeni radnik). Iz sigurnosnih razloga i usklađenosti sa zakonskim obvezama, u posebnim i odgovarajućim okolnostima, možemo prikupljati podatke o lokalizaciji, ako je i u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom. Također vas možemo zatražiti da obavite psihometrijske testove kao dio procesa zapošljavanja i prikupite informacije o aspektima vaše osobnosti koji su relevantni za radno mjesto. Ako je vaš životopis nepotpun ili neprecizan, možemo vas zatražiti da nam pružite dodatne informacije o obrazovanju i radnom iskustvu, adresi, kontaktnim podacima, certifikatima, vozačkoj dozvoli, spolu itd. Također možemo zatražiti da nam dostavite svoje bankovne podatke i broj kreditne kartice ako trebamo izvršiti povrat putnih troškova ili troškova smještaja koji ste napravili zbog sudjelovanja u razgovoru. U nekim jurisdikcijama možemo tražiti vašu putovnicu, osobnu iskaznicu ili izvatke iz vaše kaznene evidencije, ako je i u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom. Tijekom razgovora i u svrhu boljeg razumijevanja i angažiranja naših zaposlenika, možemo od vas zatražiti da nam pružite informacije o svojim hobijima, osobnim interesima, članovima obitelji, očekivanjima u pogledu plaće, iskustvu vožnje itd. U McCainu cijenimo raznolikost unutar naše radne snage. Stoga možemo prikupljati ograničene atribute raznolikosti o vama samo u svrhu poticanja daljnje raznolikosti unutar naše radne snage. Nećemo od vas tražiti nikakve informacije koje nam nije dopušteno zahtijevati prema važećim zakonima. Ako ste zaposleni, u McCainovim Pravilima o privatnosti zaposlenika opisat će se postupanje s vašim osobnim podacima u kontekstu zapošljavanja;

 • podatke koji se odnose na nabavu – kada nam pružate usluge (na primjer, usluge održavanja, IT usluge, konzultantske usluge itd.) kao izvođač treće strane ili prodajete proizvode, prikupljamo osobne podatke potrebne za obavljanje usluga ili isporuku proizvoda (i plaćanje svih povezanih računa). Takvi osobni podaci mogu uključivati vaše kontaktne podatke, financijske podatke, podatke o naplati i fakturiranju, podatke o kreditnoj provjeri, osobne podatke o vašem osoblju, certifikate, vozačke dozvole, registracijske oznake automobila, sigurnosne zapise itd. Naš ugovor s određenim dobavljačima, prodavačima ili izvođačima može pružiti dodatne pojedinosti;

 • podatke koji se odnose na predstavnike naših B2B kupaca – s ciljem upravljanja i razvoja naših odnosa s kupcima i prodajnih odnosa, možemo prikupljati određene osobne podatke koji se odnose na predstavnike potencijalnih, sadašnjih i bivših B2B kupaca, na primjer, ime, adresu, kontaktne podatke, radno mjesto, rođendan, članove obitelji, osobne interese i planove za odmor. Kako bismo se pridržavali naših obveza fakturiranja i računovodstva, možemo prikupiti određene osobne podatke koji se odnose na predstavnike sadašnjih i bivših B2B kupaca, na primjer, ime, adresu, kontaktne podatke, radno mjesto, brojeve bankovnih računa i pojedinosti o fakturiranju, porezne identifikacijske brojeve itd.;

 • podatke koji se odnose na pojedinačne potrošače naših proizvoda – možemo prikupljati, na primjer, vaše ime, telefonski broj, adresu e-pošte, fizičku adresu, mobilni telefon, preferirani jezik, druge preferencije i interese te proizvode McCain koje koristite ili koji vas zanimaju;

 • sadržaj koji generira korisnik primljen putem naše prisutnosti online – ako objavljujete bilo koji materijal (na primjer, slike, videozapise itd.) ili bilo koje druge podatke (na primjer, komentare) na feedu ili stranici McCainovog web-mjesta ili na feedu ili stranici računa društvenih medija koji posjeduje McCain, možemo koristiti bilo koje osobne podatke sadržane u (ili povezane s) takvim materijalima ili podacima u svrhe navedene u nastavku;

 • podatke o izumiteljima – kada McCain podnese zahtjev za patente ili slična registrirana prava intelektualnog vlasništva, prikupljamo imena, adrese, kontaktne podatke i potpune životopise pojedinaca koji su izumili ili razvili takvo McCainovo intelektualno vlasništvo. Također obrađujemo osobne podatke u svrhu izrade i podnošenja određene dokumentacije (kao što su izjave) koja može sadržavati dodatne osobne podatke o tim pojedincima;

 • identifikacijske podatke – kada ostvarujete svoja prava u vezi s našom uporabom vaših osobnih podataka, u nekim okolnostima možemo zatražiti kopiju vaše osobne iskaznice ili drugi dokaz vašeg identiteta (primjerice, vozačku dozvolu) kako bismo provjerili vaš identitet;

 • podatke za zaštitu od ozbiljnih prijetnji zdravlju – u slučaju iznimnih situacija opasnih po život (na primjer, pandemija) možemo koristiti vaše osobne podatke (uključujući one povezane sa zdravljem), razmjerne željenom cilju i uz odgovarajuće zaštitne mjere.

 

Zašto koristimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke koristimo u svrhe navedene u nastavku:

 • natjecanja, bilteni putem e-pošte, upiti i informacije o programu kartice vjernosti kako bismo mogli biti u kontaktu s vama u vezi s vašim upitom ili vašim sudjelovanjem u McCainovim biltenima putem e-pošte ili natjecanjima ili nagradnim igrama, za upravljanje programom kartice vjernosti, kako bismo personalizirali naše usluge za vas, obavijestili vas o posebnim ponudama ili promocijama za koje smatramo da bi vas mogle zanimati i poslali vam naše biltene ili vam pružili korisničku podršku te za praćenje našeg pružanja korisničke podrške. U nekim slučajevima, neke od vaših osobnih podataka možemo koristiti u vanjske komunikacijske svrhe, primjerice, davanjem priopćenja za javnost o pobjedniku natječaja;

 • podaci o web-mjestu za praćenje i upravljanje natjecanjima i nagradnim igrama u kojima možete sudjelovati i vašim upitima, za analizu trendova, uporabe i aktivnosti s korisnicima na našem web-mjestu, za osiguravanje njegove tehnološke kompatibilnosti, za pomoć u stvaranju web-mjesta koje najbolje odgovara interesima i preferencijama naših korisnika i za pomoć u prepoznavanju proizvoda, značajki web-mjesta, recepata, oglasa i ponuda koje bi vas mogle posebno zanimati (na primjer, u sklopu proširenog istraživanja tržišta). Podatke o web-mjestu koristimo i za praćenje i kontrolu sigurnosti našeg web-mjesta i sprječavanje incidenata povezanih s kibernetičkom sigurnošću, kao i za prikupljanje povratnih informacija o uporabi web-mjesta, pružanje IT podrške posjetiteljima online i mjerenje uspjeha naših marketinških inicijativa;

 • podaci o pretplatnicima portala za upravljanje određenim odnosom, ispunjavanje ugovornih obveza, rješavanje pitanja kvalitete, pomoć u poslovnom planiranju i razvoju, pomoć dobavljačima ili drugim pretplatnicima portala u postizanju ciljeva i upravljanje poticajnim programima. U određenim ograničenim slučajevima, također upotrebljavamo osobne podatke za olakšavanje naplate i fakturiranja ili u svrhu sljedivosti proizvoda ili usklađenosti s regulatornim zahtjevima ili ugovornim zahtjevima;

 • lozinke i pitanja i odgovori za pomoć pri oporavku lozinke kako biste se registrirali online na siguran način i kako bismo vam pomogli da se registrirate ako zaboravite svoju lozinku. Zahtijevamo da odaberete lozinku koja je jedinstvena za svaki račun i da ne koristite osjetljive ili financijske podatke kao podsjetnik (primjerice, podatke o vašem bankovnom računu).

 • CCTV snimke za održavanje sigurnog okruženja za naše osoblje, posjetitelje, proizvode i procese; za više informacija o našoj uporabi nadzornih sustava CCTV zatražite naša Pravila o nadzoru CCTV;

 • podaci prikupljeni na računima društvenih medija kako bismo vas kontaktirali putem vaših računa društvenih medija, odgovorili na vaše upite i bolje komunicirali s našim kupcima;

 • podaci o istraživanju i razvoju tržišta za provedbu istraživanja tržišta, poboljšanje naših proizvoda i usluga, u svrhe istraživanja i razvoja te za ispitivanje i razumijevanje poslovanja i preferencija potrošača ili operatera;

 • podaci o poljoprivredi za planiranje potražnje i poboljšanje naših proizvoda i usluga, za podršku procjenama održivosti, za obradu i ispunjavanje narudžbi (uključujući otpremu i distribuciju sirovog proizvoda ili robe), za plaćanje računa, za upravljanje našim odnosima s uzgajivačima, za optimiziranje planiranja rada na poljoprivrednom gospodarstvu i primanje u pogon, za omogućavanje poboljšanih postupaka donošenja odluka, za procjenu učinaka okolišnih čimbenika na terenima, za izvještavanje vlasničkih nositelja prava na sortu, za izvještavanje regulatora za certificiranje sjemena i zdravlje bilja, za potporu otpremi sjemena i sirovog proizvoda među jurisdikcijama, za potporu zahtjevima programa sigurnosti hrane na poljoprivrednom gospodarstvu i za zapise o dobroj poljoprivrednoj praksi;

 • podaci za posjetitelje kako bi se ispunile obveze vezane uz sigurnost zgrade, identificirali ljudi koji ulaze u naše prostore, iz razloga povezanih sa sigurnošću hrane i kako bi se podržale obveze dobavljača hrane u pogledu sigurnosti hrane;

 • fotografije i videozapisi te povezani sadržaj za komunikaciju o našim događajima, sastancima, konferencijama, proizvodima, partnerstvima i drugim odnosima, na našim web-mjestima te putem naših računa društvenih medija, priopćenja za javnost i drugih korporativnih komunikacijskih i marketinških materijala. U nekim slučajevima možemo od vas tražiti da nam pošaljete svoju adresu e-pošte kako bismo vam poslali slike i videozapise, možemo prikupiti vaše profesionalne podatke kako bismo vas kontaktirali o našim proizvodima i uslugama ili, ako ste državni službenik, možemo prikupljati i koristiti podatke koji otkrivaju vaša politička mišljenja kako bismo olakšali korporativnu komunikaciju, korporativne poslove, zapošljavanje i angažman pojedinaca te u svrhe javnih poslova;

 • životopisi i relevantni podaci za zapošljavanje kako bismo mogli zaposliti odgovarajuće ljude;

 • podaci koji se odnose na nabavu za utvrđivanje ugovornih uvjeta s našim dobavljačima, za plaćanje proizvoda ili usluga naših dobavljača, za obavljanje opoziva i pružanje jamstava, za usklađivanje s računovodstvenim obvezama koje se primjenjuju na nas, za provođenje planiranja potražnje i općenito za olakšavanje odnosa s dobavljačima;

 • podaci koji se odnose na predstavnike naših B2B kupaca kako bismo upravljali odnosima s kupcima i razvijali naše poslovanje, isporučili naše proizvode i usluge online ili offline, bolje razumjeli potrebe naših kupaca, fakturirali naše proizvode i usluge, u svrhu korporativnog upravljanja i kako bismo se pridržavali računovodstvenih obveza koje se primjenjuju na nas;

 • podaci koji se odnose na pojedinačne potrošače naših proizvoda kako bismo, ako je i u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, pojedinačnim potrošačima naših proizvoda pružili marketinške komunikacije koje promiču naše proizvode i usluge (ili proizvode i usluge trećih strana), kako bismo bolje razumjeli potrebe naših potrošača, riješili pritužbe na naše proizvode i općenito poboljšali naše odnose s pojedinačnim potrošačima;

 • sadržaj koji generira korisnik primljen putem naše prisutnosti online radi boljeg povezivanja s našim kupcima ili pojedinačnim potrošačima naših proizvoda, interakcije s našim kupcima i rješavanja pritužbi;

 • podaci o izumiteljima koji prijavljuju ili dodjeljuju patente ili slična registrirana prava intelektualnog vlasništva u korist McCaina;

 • podaci za zaštitu od ozbiljnih prijetnji zdravlju kako bi nam se omogućilo da zaštitimo vas i druge pojedince, kao što su kupci ili izvođači, i da pomognemo u sprječavanju prijetnje javnom interesu;

 • identifikacijski podaci koji nam pomažu spriječiti neovlaštene osobe da pristupaju, mijenjaju ili brišu vaše osobne podatke;

 • interne administrativne svrhe koje nam omogućuju upravljanje poslovanjem, uključujući u svrhu revizije, analize podataka, održive troškovne prednosti, usklađenosti, upravljanja i pravne, korporativne društvene odgovornosti (CSR), sigurnosti, provjere valjanosti obveza i potraživanja te evidencije baze podataka;

 • kombinirane podatke, ako je i u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, za bolje razumijevanje vaših potreba i interesa. Konkretno, možemo kombinirati osobne podatke koje ste nam dali s drugim podacima koje smo prikupili o vama, online ili offline, ili s podacima dobivenima iz drugih izvora (kao što su naši partneri za oglašavanje treće strane). Na taj način možemo vam pružiti najoptimalnije korisničko iskustvo i oglase ili komunicirati s vama na načine koji su posebno prilagođeni vašim interesima i preferencijama. Na primjer, ako je i u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom:

  • kriptografski hash vaše adrese e-pošte možemo podijeliti s oglašivačkim partnerom treće strane, kao što su stranice društvenih medija na kojima ste registrirani korisnik (koristeći postupak haširanja, vaša adresa e-pošte ne otkriva se trećoj strani). Ako se haširana adresa e-pošte od nas podudara s haširanom adresom e-pošte koju ima oglašivački partner treće strane, treća strana identificira vas kao dio skupine pojedinaca kojima se naši oglasi mogu prikazivati na njezinom web-mjestu ili drugim medijima; i

  • oglašivački partner treće strane može nam dati određene skupne demografske podatke o demografskoj skupini kojoj pripadate, a koji su dobiveni putem vašeg profila i materijala s oglašivačkim partnerom treće strane;

 • deidentificirani/anonimizirani podaci za utvrđivanje trendova, upravljanje našim poslovanjem, razvoj statističkih podataka, razumijevanje izvedbe ili razvoj relevantnih proizvoda, usluga ili ponuda izvedenih kombiniranjem osobnih podataka s drugim podacima, kao što je prethodno objašnjeno.

Ovisno o okolnostima, vaše osobne podatke možemo upotrebljavati i u sljedeće svrhe:

 • za korporativne komunikacijske svrhe i potrebe javnih poslova (uključujući, ako je potrebno, javnu reakciju na određene pritužbe);
 • kako bismo odgovorili na vaše komentare i pitanja (rješavanje problema);
 • pružanje korisničke podrške (na primjer, opoziv proizvoda, praćenje i rješavanje problema povezanih s kvalitetom proizvoda);
 • provođenje istraživanja tržišta i prodaje (na primjer, putem anketa);
 • provođenje istraživanja i razvoja (na primjer, putem usklađenosti koncepta proizvoda);
 • registriranje kada organiziramo događaje;
 • ako je i u mjeri u kojoj je to dopuštenoj važećim zakonom, u svrhu izravnog marketinga;
 • poboljšanje poslovnih odnosa;
 • u svrhu javnih poslova;
 • za zaštitu od i sprječavanje prijevara ili drugih kriminalnih aktivnosti, neovlaštenih transakcija, potraživanja i drugih odgovornosti te za upravljanje izloženošću riziku;
 • rješavanje pravnih sporova;
 • provođenje korporativnih transakcija (uključujući spajanja, akvizicije i prodaje); i
 • unapređenje i poboljšanje naših proizvoda i usluga općenito.

Osobne podatke nećemo koristiti ni u koju svrhu koja nije u skladu s onima navedenima u ovim Pravilima, osim ako nam ne date svoj besplatni i informirani pristanak za dodatne specifične svrhe.

 

Platforme društvenih medija

Osobne podatke koji se prikupljaju u kontekstu platformi društvenih medija možemo koristiti u marketinške svrhe i za poboljšanje naših aktivnosti oglašavanja. Usto, prisutni smo na različitim platformama društvenih medija i u određenim situacijama djelujemo kao zajednički voditelji obrade s tim pružateljima usluga društvenih medija / online platformi. Na primjer, to može biti slučaj kada se logotip određene platforme društvenih medija pojavljuje na našim web-mjestima.

Kako bismo se pridržavali zakona o zaštiti podataka, sklopili smo takozvani „ugovor o zajedničkom voditelju obrade” s primjenjivim pružateljima usluga društvenih medija / online platforme. Ti ugovori i dodatne informacije o tome kako pružatelji društvenih medija / online platformi, kao što su Facebook i Google, upotrebljavaju osobne podatke (uključujući pravnu osnovu na koju se oslanjaju i načine ostvarivanja svojih prava protiv tih pružatelja usluga društvenih medija / online platforme) dostupni su na zahtjev kontaktiranjem službenika za privatnost na [email protected].

 

Na kojoj osnovi koristimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo i koristimo kada:

 • to je u našem legitimnom interesu. To je slučaj, na primjer, kada prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke za:
  • poboljšanje ponude naših proizvoda i usluga;
  • bolje razumijevanje naših kupaca i njihovih promjenjivih potreba;
  • prilagodbu naše marketinške aktivnosti potrebama i težnjama kupaca;
  • upravljanje odnosima s našim dobavljačima i kupcima; i
  • sprječavanje prijevara ili drugih kriminalnih aktivnosti i upravljanje izloženošću riziku.
 • To je potrebno za:
  • provedbu našeg ugovora s vama (na primjer, korištenje podataka o pretplatnicima portala u svrhu ispunjenja ugovora);
  • usklađenost s regulatornim zahtjevima (na primjer, kada osobne podatke moramo koristiti kako bismo se pridržavali propisa o sigurnosti hrane);
  • zaštitu naše tvrtke i postupanje u skladu sa zakonom; ili
  • traženje ili potvrđivanje prethodne suglasnosti za obradu vaših osobnih podataka. Na primjer, u određenim okolnostima zatražit ćemo vašu prethodnu suglasnost prije uporabe vaših elektroničkih kontaktnih podataka (na primjer, adresa e-pošte) kako bismo vam poslali elektroničku komunikaciju radi promicanja naših proizvoda ili usluga.

Ako prikupljamo vaše osobne podatke dok posjećujete ili upotrebljavate bilo koje od McCainovih web-mjesta, aplikacija ili stranica društvenih medija, smatrat će se da ste pročitali i prihvatili ova Pravila ako i kada se takvo prihvaćanje smatra valjanim prema važećem zakonu.

Možemo prikupljati neke od vaših osobnih podataka kada su dostupni iz javnih izvora (na primjer, vaši profili društvenih medija) tijekom našeg postupka zapošljavanja.

 

Što će se dogoditi ako nam ne pružite osobne podatke koje tražimo ili zatražite da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke?

Kvaliteta naših usluga i proizvoda, kao i naša sposobnost da se pridržavamo naših zakonskih i ugovornih obveza, ponekad ovise o tome da McCain ima pristup određenim osobnim podacima i da ih može koristiti.

Stoga, i ovisno o okolnostima, ako nam ne pružite osobne podatke koje tražimo ili ako zatražite da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke, to može utjecati na kvalitetu naših proizvoda ili usluga ili ćemo prekršiti jednu ili više zakonskih ili ugovornih obveza koje se primjenjuju na nas. U nekim slučajevima, ako nam nije dopušteno obrađivati vaše osobne podatke, to može dovesti do toga da se od nas zahtijeva da vam prestanemo pružati naše proizvode ili usluge ili da prekinemo naš odnos s vama.

 

Kome otkrivamo osobne podatke?

Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše osobne podatke drugima. Osobne podatke dijelimo samo s trećim stranama koje su obvezane uvjetima koji su barem jednako restriktivni kao i ova Pravila i samo na sljedeće načine:

 • podružnice – osobne podatke možemo dijeliti s bilo kojim od naših povezanih društava ili podružnica, na primjer, u svrhu pružanja korisničke podrške, upravljanja našim natjecanjima, nagradnim igrama i programima vjernosti ili poboljšanja naših proizvoda i usluga. Također možemo dijeliti vaše Osobne podatke s povezanim društvima ili podružnicama koje pružaju zajedničke usluge unutar McCaina, na primjer, u vezi s kupnjom i prodajom proizvoda, financijskom i računovodstvenom podrškom, vođenjem evidencije, naplatom i prikupljanjem podataka o kupcima, obradom narudžbi, kreditnom kontrolom, obradom računa koji se plaćaju te pripremom i izvještavanjem o procjenama i rezultatima. Za dodatne informacije obratite se našem službeniku za privatnost na [email protected];

 • pružatelji usluga – dijelimo osobne podatke s pružateljima usluga treće strane koji se odnose na, primjerice, naše web-mjesto, upravljanje našim natjecanjima, nagradnim igrama i programima vjernosti, pružanje naše korisničke podrške, nadzor CCTV, naše istraživanje tržišta i prodaju, naše zapošljavanje, naše aktivnosti istraživanja i razvoja ili naše odnose s javnošću, IT sustave ili softver, IT podršku, pohranu dokumenata i podataka, putovanja i mobilnost, usluge prevođenja i usluge zbrinjavanja otpada. Ti pružatelji usluga imaju pristup samo osobnim podacima koji su potrebni za obavljanje svojih funkcija, djeluju samo u naše ime i prema našim uputama i ne smiju ih koristiti ni u koje druge svrhe osim za obavljanje svojih funkcija. Za dodatne informacije obratite se našem službeniku za privatnost na [email protected];

 • kupci – možemo dijeliti osobne podatke (na primjer, kada se prikupljaju putem portala za posebne namjene) s našim kupcima radi rješavanja sljedivosti i drugih regulatornih ili ugovornih zahtjeva ili olakšavanja rješavanja problema.

 • Pravni odjel – osobne podatke možemo otkriti sudovima, agencijama za provedbu zakona i drugim državnim tijelima ako smatramo da je to u skladu sa svim važećim zakonima, propisima ili pravni postupcima ili se predviđa njima. Osobne podatke možemo otkriti i vanjskom pravnom savjetniku da nam pomogne u pokretanju i obrani pravnih tužbi ili da nam pomogne u transakcijama (na primjer, u pružanju pomoći u vezi sa spajanjima, stjecanjima ili prodajama) ili drugim trećim stranama koje se također bave takvim pravnim pitanjima (na primjer, protivnoj strani u sudskim postupcima, pravosudnim stručnjacima, drugim dionicima uključenim u tužbu itd.);

 • poslovni prijenosi – u slučaju reorganizacije, spajanja ili prodaje možemo prenijeti sve osobne podatke koje prikupimo relevantnoj trećoj strani uključenoj u reorganizaciju, spajanje ili prodaju, uz pristanak ispitanika ako i kako to zahtijevaju važeći zakoni o privatnosti;

 • partneri za oglašavanje treće strane – možemo dijeliti osobne podatke s oglašivačkim partnerima treće strane koji postavljaju oglase na našim web-mjestima ili drugim web-mjestima ili medijima kako bismo izmjerili učinkovitost oglašavanja i kako bismo vam ponudili oglase i druge proizvode i materijale koji najbolje odgovaraju vašim interesima i preferencijama. Ti partneri za oglašavanje treće strane također nam mogu pružiti određene podatke o vama ili demografskoj skupini kojoj pripadate, a u tom slučaju možemo kombinirati te podatke s osobnim podacima koje smo već prikupili o vama kako bismo bolje razumjeli vaše interese i preferencije;

 • pružatelji podatkovnih usluga treće strane – možemo dijeliti osobne podatke s pružateljima podatkovnih usluga treće strane koji nam pomažu da segmentiramo i razumijemo svoje kupce pružanjem dodatnih informacija kako bismo vam mogli slati ponude i oglase proizvoda koje smatramo najrelevantnijima, najciljanijima i najkorisnijima;

 • uz vaš pristanak – također možemo dijeliti osobne podatke s drugim trećim stranama uz vaš prethodni pristanak.

 

Kako štitimo vaše osobne podatke?

Provodimo razumne administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od gubitka, krađe, zlouporabe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništenja u skladu s primjenjivim zakonom.

Nažalost, prijenos podataka putem interneta nije potpuno siguran. Unatoč našim zaštitnim mjerama, ne možemo jamčiti sigurnost podataka koji nam se prenose putem interneta. Nakon što primimo vaše podatke, provodit ćemo razumne zaštitne mjere kako bismo ih zaštitili.

 

Gdje su pohranjeni vaši osobni podaci?

McCain djeluje globalno i vaši osobni podaci mogu biti pohranjeni i obrađeni od strane njega ili njegovih pružatelja usluga u više jurisdikcija, uključujući izvan vaše matične jurisdikcije.

McCain pohranjuje osobne podatke u našim objektima u Florencevilleu, u New Brunswicku, u Kanadi i/ili pohranjuje osobne podatke u našim lokalnim ili regionalnim uredima.

McCain ima uspostavljena pravila i postupke kako bi osigurao da se pridržava svih važećih zakona u slučaju sigurnosnog incidenta koji dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa vašim osobnim podacima.

U slučaju da prenesemo bilo koje osobne podatke na međunarodnoj razini, to ćemo učiniti samo u skladu s važećim zakonom i zahtijevat ćemo da postoji odgovarajuća razina zaštite osobnih podataka i da se primjenjuju odgovarajuće sigurnosne mjere.

Osobni podaci mogu se prenositi iz zemalja koje se nalaze unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) u zemlje koje se nalaze izvan EGP-a, posebice iz Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. U takvim ćemo slučajevima zahtijevati pridržavanje sljedećih zaštitnih mjera:

 • zakoni zemlje u koju se prenose osobni podaci osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite podataka prema članku 45. stavku 1. Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (2016/679). Za Kanadu je odluka o primjerenosti dostupna ovdje; ili
 • prijenos podliježe klauzulama o zaštiti podataka koje je odobrila Europska komisija u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (c) ili (d) Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (2016/679). Više informacija o tim klauzulama o zaštiti podataka dostupno je ovdje; ili
 • sve druge primjenjive odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s člankom 46. Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (2016/679).

Za više informacija o zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos osobnih podataka izvan EGP-a, obratite se našem službeniku za privatnost na [email protected].

 

Vaša prava

Ovisno i podložno važećim zakonima, imate određena prava u vezi s osobnim podacima koje čuvamo o vama. Ta prava mogu uključivati sljedeće:

 • pravo na pristup osobnim podacima koje čuvamo o vama;
 • pravo, u određenim okolnostima, blokirati ili obustaviti daljnju uporabu vaših osobnih podataka;
 • pravo zahtijevati ispravak osobnih podataka koje čuvamo o vama ako su ti podaci netočni ili nepotpuni;
 • pravo prigovora na određene vrste obrade;
 • pravo, u određenim okolnostima, zahtijevati brisanje ili uklanjanje vaših osobnih podataka.
 • pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka (primjerice, u Europi, u državi članici EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište) o načinu na koji postupamo s vašim osobnim podacima ili ih obrađujemo;
 • ako se naša obrada vaših osobnih podataka temelji posebno na vašoj privoli, pravo na povlačenje te privole u bilo kojem trenutku;
 • pravo na dobivanje od nas, u određenim okolnostima, osobnih podataka koje čuvamo o vama u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom obliku kako biste ih mogli ponovno koristiti za vlastite svrhe u različitim uslugama.

Ta se prava mogu ostvariti kontaktiranjem našeg službenika za privatnost na [email protected]. Međutim, imajte na umu da ćemo, ako je i u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, možda trebati zadržati ili nastaviti obrađivati određene podatke, na primjer, u pravne ili administrativne svrhe (primjerice, vođenje računovodstvenih evidencija).

Za sve prethodno navedene zahtjeve, pošaljite nam poruku e-pošte s predmetom „zahtjev za privatnost podataka” u predmetnom retku i uključite kopiju svoje osobne iskaznice ili drugi dokaz svojeg identiteta (na primjer, vozačku dozvolu) kako bismo spriječili neovlaštene osobe da pristupe, promijene ili izbrišu vaše osobne podatke.

Odgovorit ćemo na vaš zahtjev što je prije moguće i uvijek unutar rokova utvrđenih važećim zakonom.

 

Vaše pravo na prigovor na obradu u svrhu izravnog marketinga

Imate pravo u bilo kojem trenutku i besplatno uložiti prigovor na našu obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga (uključujući profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom).

Ovo pravo možete ostvariti kontaktiranjem našeg službenika za privatnost na [email protected] ili se može ostvariti drugim elektroničkim sredstvima, kao što je putem poveznice za otkazivanje pretplate putem e-pošte.

 

Djeca

Važna napomena za djecu

Prije davanja imena, adrese, adrese e-pošte ili bilo kojih drugih podataka bilo kome na internetu, svakako pitajte svoje roditelje je li to u redu.

Važna napomena za roditelje

Iako se neki dijelovi web-mjesta mogu činiti usmjerenima na djecu mlađu od 13 godina, djeca mlađa od 13 godina mogu sudjelovati u natjecanjima ili nagradnim igrama i dijeliti osobne podatke s nama samo uz dopuštenje roditelja ili zakonskog skrbnika. Kada komunicirate s nama putem e-pošte, sudjelujete u natjecanjima ili promocijama ili primate biltene, od vašeg će se djeteta tražiti da navede samo adresu e-pošte svojeg roditelja ili zakonskog skrbnika. Dijete koje prema važećim lokalnim zakonima nije zakonski ovlašteno dati pristanak na obradu svojih osobnih podataka mora zatražiti dopuštenje roditelja ili zakonskog skrbnika prije dijeljenja bilo kojih svojih osobnih podataka s nama. U slučaju da otkrijemo ili opravdano smatramo da su osobni podaci djeteta prikupljeni na način koji nije u skladu s ovim Pravilima, odmah ćemo pokušati potvrditi da je roditelj ili zakonski skrbnik djeteta dao dopuštenje, a u suprotnom ćemo izbrisati osobne podatke.

 

Kolačići i druge tehnologije

Kolačići i druge slične tehnologije koriste se kada posjetite naša web-mjesta. Za više informacija o kolačićima i drugim sličnim tehnologijama koje se koriste kada posjetite naša web-mjesta, pročitajte obavijest o kolačićima dostupnu na relevantnom McCainovom web-mjestu ili pročitajte naša Globalna pravila o kolačićima.

 

Vanjske poveznice

Ova se Pravila ne primjenjuju na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka od strane tvrtki koje ne posjedujemo ili ne kontroliramo ni na osobe koje ne zapošljavamo ili kojima ne upravljamo („vanjske strane”). Iako se neka od naših web-mjesta mogu povezati s web-mjestima i uslugama vanjskih strana, kao što su ona naših poslovnih partnera i društvenih medija, mi ne vršimo kontrolu nad aktivnostima vanjskih strana. Za više informacija o tome koje osobne podatke vanjske strane prikupljaju i kako koriste takve osobne podatke, pogledajte njihova pravila o privatnosti.

 

Koliko dugo čuvamo osobne podatke?

McCain ima interna pravila i postupke čuvanja koji se temelje na sljedećim kriterijima za određivanje razdoblja čuvanja osobnih podataka u kontekstu prethodno navedenih svrha:

 • vrijeme proteklo od vaše posljednje interakcije s McCainovim web-mjestom;
 • kraj ugovornog odnosa s uzgajivačem, dobavljačem ili pružateljem proizvoda ili usluga treće strane;
 • kraj razdoblja opoziva proizvoda ili jamstva za proizvode ili usluge;
 • osjetljivost osobnih podataka;
 • sigurnosna razmatranja;
 • primjenjivi statuti ograničenja;
 • trenutačne ili potencijalne parnice ili sporove; i
 • regulatorna ili zakonska obveza čuvanja osobnih podataka (na primjer, u računovodstvene svrhe ili u kontekstu nadzora CCTV).

 

Revizije Pravila

Povremeno možemo ažurirati ova Pravila. Promjenama ovih Pravila ne mora nužno prethoditi obavijest objavljena na web-mjestu i potičemo vas da povremeno provjeravate Pravila zbog mogućih promjena. Vaše daljnje korištenje McCainovog web-mjesta nakon objavljivanja promjena u Pravilima značit će da prihvaćate te promjene.

 

Sukob ili nedosljednosti među Pravilima

Ako postoji sukob ili nedosljednost između neke odredbe ovih Pravila i odredbe bilo kojih drugih McCainovih pravila koja se spominju u ovim Pravilima, ova će Pravila prevladati.