Globalna politika privatnosti

White colour block

Ova Politika privatnosti („Politika”) opisuje kako i kada kompanija McCain Foods Limited i njena povezana društva (zajedno i pojedinačno, „McCain”) prikupljaju, koriste i dele podatke i informacije na osnovu kojih se neko može identifikovati kao fizičko lice („Podaci o ličnosti”). Kompanija McCain osnovana je i posluje u skladu sa zakonima Nju Bransvika, u Kanadi, i njeno sedište se nalazi na adresi 8800 Main Street, Florenceville-Bristol, New Brunswick E7L 1B2, Canada. U Podatke o ličnosti takođe spadaju slične informacije koje se odnose na pravno lice, kompaniju ili organizaciju u meri u kojoj to zahtevaju lokalni zakoni o zaštiti privatnosti.

 

Koje Podatke o ličnosti prikupljamo?

Prikupljamo Podatke o ličnosti kako bismo efikasno poslovali i pružili vam najbolje usluge i korisničko iskustvo, ali prikupljamo samo onoliko podataka koliko nam je neophodno za pružanje tih usluga. Posebno koristimo:

 • Informacije o programima takmičenja, biltenima koje šaljemo e-poštom, zahtevima i karticama programa lojalnosti – Da biste primali biltene kompanije McCain putem e-pošte, potrebno je da navedete adresu e-pošte. Da biste učestvovali u programima takmičenja, nagradnih igara ili lojalnosti ili da biste podneli zahteve i upite, morate navesti puno ime i prezime, adresu e-pošte, kao i druge važeće podatke. Od vas se takođe može tražiti da pošaljete svoju poštansku adresu, broj telefona, podatke o godinama starosti, mestu prebivališta, broju članova domaćinstva, informacije o obrazovanju ili radnom iskustvu, interesovanjima, društvenim mrežama koje koristite, informacije sa vašeg profila i kontakt podatke, kao i informacije o tome koje naše proizvode koristite. Kada je reč o programima lojalnosti, možemo takođe obrađivati informacije o kompanijama (kao što su podaci o segmentima tržišta na kojima one posluju ili o ciljnim grupama kojima se obraćaju), uključujući podatke o zemlji iz koje ove kompanije posluju. Možete i dobrovoljno pružiti druge ograničene informacije prilikom podnošenja zahteva. Ako učestvujete u programima takmičenja ili nagradnim igrama, možemo tražiti vašu fotografiju i da nam pošaljete kratak opis o tome zašto i kako učestvujete. U nekim slučajevima možemo prikupljati informacije u vezi sa učestalošću kupovine kako bismo izmerili efikasnost naših marketinških inicijativa, ali ovde je uvek reč o anonimnim i agregatnim podacima.

 • Informacije o veb-sajtu – Kada pristupate našem veb-sajtu (ili portalima s posebnom namenom), automatski prikupljamo vašu IP adresu (internet protokol) i druge tehničke informacije o vašem računaru i korišćenju veb-sajta, kao što su tip i verzija pretraživača, podešavanje vremenske zone, operativni sistem i platforma. Kada sprovodimo opsežna istraživanja tržišta, možemo takođe da prikupljamo informacije o stranicama kojima ste pristupili na veb-sajtu kompanije McCain, linkove na koje ste kliknuli, sajtove koje ste posetili pre posete veb-sajta kompanije McCain, e-poruke kompanije McCain koje ste otvorili, prosledili ili na koje ste kliknuli itd. Koristimo i kolačiće prve i treće strane na našim veb-sajtovima. Za više informacija, pročitajte odeljak Kolačići i druge tehnologije u nastavku ove Politike ili pročitajte našu Globalnu politiku upotrebe kolačića.

 • Informacije o pretplatnicima portala – Kada odlučite ili dobijete poziv da pristupite portalu s posebnom namenom kompanije McCain, kao što je portal za određene dobavljače, morate navesti svoje puno ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte. Od vas se takođe može tražiti da navedete informacije koje se odnose na konkretan portal s posebnom namenom kojem pristupate, kao što su podaci o geolokaciji koji nisu u realnom vremenu, rezultati i statistika kvaliteta dobavljača, fotografije, video-zapisi, mišljenja i stavovi. U određenim ograničenim slučajevima, od vas se takođe može tražiti da navedete broj socijalnog osiguranja, poreski identifikacioni broj i sl.

 • Lozinke – Kada otvarate nalog na veb-sajtovima ili portalima kompanije McCain, u zavisnosti od uslova koji važe na tim veb-sajtovima ili portalima, obradićemo vašu lozinku i, u nekim slučajevima, i tajno pitanje/odgovor za slučaj zaboravljene lozinke.

 • Snimci sa nadzornih kamera – Kada pristupate našim proizvodnim pogonima i radnim područjima, možemo obrađivati snimke koje smo dobili putem CCTV sistema za nadzor, u skladu sa važećim zakonom.

 • Informacije prikupljene preko naloga na društvenim mrežama – Kada komuniciramo s vama putem društvenih mreža, možemo da prikupljamo informacije o vašoj adresi e-pošte, korisničko ime koje koristite na platformi Twitter, kontakt informacije prikazane na vašem Facebook profilu itd.

 • Informacije o istraživanju tržišta i iz oblasti istraživanja i razvoja – Prilikom beleženja upotrebe naših proizvoda u privatne ili poslovne svrhe ili kada sarađujemo u istraživačkim projektima, možemo obrađivati vaše ime i prezime, adresu, broj telefona, raspon plate, stepen obrazovanja, poslodavca, mišljenje o poslovnim pitanjima ili proizvodima, broj dece, video-snimke svih subjekata i članova porodice koji učestvuju u istraživanju i, gde je to primenljivo, njihovu porodičnu situaciju. Prilikom obrade vaših povratnih informacija kada sprovodimo interna istraživanja ili istraživanja na mreži, možemo obrađivati vaše kontakt podatke, interesovanja i afinitete.

 • Informacije iz oblasti agronomije – Kako bismo imali što bolje odnose sa našim agronomima, obrađujemo određene Podatke o ličnosti, na primer, imena i prezimena, kontakt podatke, potencijalne informacije u vezi sa članovima porodice, podatke o rođendanu, podatke o fakturisanju, statističke podatke o usevima (prinos useva, upotreba đubriva i vode, korišćenje sorti, nabavka semena, zaštitna sredstva za useve, dohrana useva, datumi sadnje, rotacija useva, proizvodne prakse, vreme žetve i isporuke, proizvodne lokacije, lokacije skladišta, evidencija kvaliteta sirovog proizvoda i bolesti semenskih kultura, stanje zemljišta i drugi faktori u okruženju), fotografije vozila, kuća i fizičkih lica itd. Možemo prikupljati GPS koordinate i satelitske snimke kako bismo mapirali polja ili skladišta naših agronoma, kao i prirodne karakteristike i izgrađene objekte u okolini. Možemo prikupljati rezultate agronomskih istraživanja i eksperimentalnih razvojnih projekata, uključujući statističke podatke o usevima, kao i informacije o ispitivanjima koja su sprovedena u saradnji sa obrazovnim institucijama, vladinim agencijama i drugim agronomima. Ukoliko je propisano zakonom, prikupljamo registarske brojeve dodeljene od Republičkog PIO fonda i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i brojeve socijalnog osiguranja. Za dodatne informacije, pročitajte ugovor koji zaključujemo sa agronomima ili dobavljačima.

 • Informacije o posetiocima – Kada pristupate našim zgradama, možemo iz bezbednosnih razloga prikupljati vaše ime i prezime, kontakt podatke, registarske tablice automobila, broj lične karte itd. Takođe možemo tražiti od vas da nam otkrijete zdravstvene podatke (uključujući podatke u vezi sa otvorenim ranama, zaraženosti gripom itd.) zbog bezbednosti hrane.

 • Fotografije i video-zapisi – Kada učestvujete na događajima, sastancima (sa državnim službenicima, klijentima itd.), konferencijama itd. koje mi organizujemo bilo u našim prostorijama ili van kompanije, imamo pravo da vas fotografišemo ili snimamo bilo pojedinačno ili u okviru grupe sa drugim učesnicima. Takođe možemo da prikupljamo neke vaše Podatke o ličnosti, kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, afiniteti ili podaci o profesiji/poslu kojim se bavite. Ako ste državni službenik, možemo i da obrađujemo podatke u vezi sa vašim političkim angažovanjem.

 • CV/radne biografije i relevantne informacije prilikom zapošljavanja – Prikupljamo podatke iz vaših biografija, kao i druge relevantne informacije (kao što su fotografije, jezici kojima se služite, obuke koje ste pohađali itd.) prilikom zapošljavanja, bez obzira na to da li konkurišete za stalni ili privremeni posao (kao zaposleni, nezavisni ugovarač, volonter, agent ili radnik na određeno vreme). Iz bezbednosnih razloga, a u skladu sa zakonskim obavezama, u pojedinim situacijama i pod određenim okolnostima, možemo prikupljati i čuvati vaše podatke o ličnosti u zemlji u kojoj su prikupljeni, kada i u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon. Takođe možemo zatražiti od vas da obavite psihometrijske testove kao deo procesa zapošljavanja kako bismo prikupili informacije o tome kakva ste ličnost i da li ispunjavate uslove za konkretno radno mesto. Ako je vaša radna biografija nepotpuna ili ne sadrži dovoljno informacija, možda ćemo vas kontaktirati kako biste nam dostavili dodatne informacije o obrazovanju i radnom iskustvu, adresi, kontakt podacima, sertifikatima, vozačkoj dozvoli, polu itd. Takođe možemo tražiti da nam pošaljete bankovne podatke i broj kreditne kartice ako moramo da podmirimo putne troškove ili troškove smeštaja u vezi sa vašim dolaskom na razgovor za posao. U nekim jurisdikcijama imamo pravo da tražimo uvid u vaš pasoš, ličnu kartu ili dokaz da niste osuđivani ili krivično gonjeni, kada i u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon. Tokom razgovora za posao, a radi što boljeg razumevanja i angažovanja naših zaposlenih, možemo vam postaviti pitanja o vašim ličnim interesovanjima, hobijima, broju članova porodice, očekivanjima u vezi sa platom, vozačkom iskustvu itd. Kompanija McCain izuzetno ceni različitost na radnom mestu. Zato vam možemo postavljati pitanja o vašim ličnim karakteristikama i osobinama jer želimo da što više podstaknemo različitost u okviru naše kompanije. Nećemo vam postavljati nikakva pitanja koja bi bila u suprotnosti sa važećim zakonima. Ako se zaposlite u kompaniji McCain, pročitajte kako prikupljamo i obrađujemo Podatke o ličnosti zaposlenih u Politici privatnosti za zaposlene u kompaniji McCain.

 • Informacije u vezi sa pružanjem usluga i nabavkom – Kada nam pružate usluge (kao što su usluge održavanja, IT usluge, konsultantske usluge itd.) kao ugovarač treće strane ili nam prodajete proizvode, prikupljamo Podatke o ličnosti koji su nam neophodni za obavljanje ovih usluga ili isporuka proizvoda (kao i za isplatu po osnovu faktura za pružene usluge). U Podatke o ličnosti koje prikupljamo u ove svrhe spadaju vaši kontakt podaci, finansijski podaci, podaci o naplati i fakturisanju, podaci o kreditnoj proveri, Podaci o ličnosti vaših zaposlenih, sertifikati, vozačke dozvole, registarske tablice automobila, podaci o neosuđivanosti itd. Za dodatne informacije, pročitajte ugovore koje zaključujemo sa dobavljačima, kupcima i ugovaračima.

 • Informacije koje se odnose na predstavnike naših B2B kupaca – Kako bismo što bolje upravljali i razvijali odnose sa klijentima i prodavcima, prikupljaćemo određene Podatke o ličnosti koji se odnose na predstavnike potencijalnih, trenutnih i bivših B2B klijenata, na primer njihovo ime i prezime, adresa, kontakt podaci, podaci o radnom mestu ili poslu koji su obavljali, kada im je rođendan, podaci o broju članova porodice, lična interesovanja i planovi za odmor. Kako bismo ispunili naše računovodstvene i obaveze fakturisanja, možemo prikupljati određene Podatke o ličnosti koji se odnose na predstavnike sadašnjih i bivših B2B kupaca, na primer njihovo ime i prezime, adresa, kontakt podaci, podaci o radnom mestu ili poslu koji su obavljali, broj bankovnog računa i podaci iz faktura, poreski identifikacioni broj itd.

 • Informacije koje se odnose na pojedinačne potrošače naših proizvoda – Možemo da prikupljamo, na primer vaše ime i prezime, broj telefona, adresu e-pošte, fizičku adresu, broj mobilnog telefona, podatke o podešenom jeziku, afinitetima i interesovanjima, kao i informacije o proizvodima kompanije McCain koje koristite ili za koje ste zainteresovani.

 • Korisnički generisan sadržaj koji primamo preko mreže – Ako objavljujete materijale (na primer slike, video-zapise itd.) ili bilo koje druge informacije (na primer komentare) na stranicama ili u komentarima na veb-sajtu kompanije McCain ili na nalozima društvenih mreža kojima upravlja kompanija McCain, imamo pravo da koristimo sve Podatke o ličnosti koje ste naveli u ovim sadržajima (ili koji su povezani sa ovim sadržajem), kao i sve povezane informacije u svrhe navedene u nastavku ovog teksta.

 • Informacije o pronalazačima – Kada kompanija McCain prijavi patente ili slična registrovana prava intelektualne svojine, prikupljamo imena i prezimena, adrese, kontakt podatke i biografije pojedinaca koji su izmislili ili razvili ovu intelektualnu svojinu kompanije McCain. Takođe obrađujemo Podatke o ličnosti u svrhe izrade i podnošenja određene dokumentacije (kao što su pismeni iskazi dati pod zakletvom), a ovakva dokumentacija može sadržati dodatne Podatke o ličnosti koji se odnose na pomenuta fizička lica.

 • Podaci iz lične karte – Prilikom ostvarivanja prava u vezi sa našim korišćenjem vaših Podataka o ličnosti, u nekim okolnostima možemo zatražiti kopiju vaše lične karte ili drugi dokument za potvrdu identiteta (na primer vozačku dozvolu).

 • Informacije u slučaju ozbiljnih pretnji po zdravlje – U vanrednim i hitnim situacijama kada je ugrožen život pojedinca (na primer u slučaju pandemije) možemo koristiti vaše Podatke o ličnosti (uključujući zdravstvene podatke), proporcionalno sa navedenim ciljem i uz odgovarajuće mere predostrožnosti.

 

Zašto koristimo vaše Podatke o ličnosti?

Vaše Podatke o ličnosti koristimo u svrhe navedene u nastavku teksta:

 • Informacije o programima takmičenja, biltenima koje šaljemo e-poštom, zahtevima i karticama programa lojalnosti omogućuju nam da stupimo u kontakt sa vama u vezi sa vašim zahtevom ili učešćem u takmičenjima ili nagradnim igrama koje organizuje kompanija McCain ili u vezi sa biltenima koje vam šaljemo e-poštom, kako bismo upravljali programom lojalnosti, pružali personalizovane usluge, obaveštavali vas o posebnim ponudama ili promocijama za koje smatramo da bi vas mogle interesovati i slali vam biltene ili pružili usluge i pratili da li su vam obezbeđene sve tražene usluge. U nekim slučajevima možemo koristiti neke vaše Podatke o ličnosti za potrebe eksterne komunikacije, kao na primer kada u saopštenjima za javnost objavljujemo imena i prezimena pobednika takmičenja.

 • Informacije o veb-sajtu koristimo za praćenje i upravljanje vašim upitima, kao i takmičenjima i nagradnim igrama u kojima učestvujete, za analizu trendova, korišćenja i aktivnosti korisnika na našem veb-sajtu, za obezbeđivanje tehnološke kompatibilnosti, za pomoć u kreiranju veb-sajtova koji najbolje odgovaraju interesovanjima i afinitetima naših korisnika, kao i za pomoć u identifikaciji proizvoda, funkcija sajta, recepata, reklama i ponuda koje vas mogu posebno interesovati (npr. kao deo opsežnog istraživanja tržišta). Informacije o veb-sajtu koristimo i za nadzor i kontrolu bezbednosti našeg veb-sajta i sprečavanje incidenata u vezi sa sajber bezbednošću, kao i za prikupljanje povratnih informacija o korišćenju veb-sajta, pružanje IT podrške posetiocima na mreži i procenjivanje uspeha naših marketinških inicijativa.

 • Informacije o pretplatnicima na portalu koristimo za upravljanje i kontrolu određenih poslovnih odnosa, ispunjavanje ugovornih obaveza, rešavanje problema kvaliteta, pružanje pomoći u planiranju i razvoju poslovanja, pružanje podrške dobavljačima ili drugim pretplatnicima portala u ostvarivanju ciljeva, kao i za upravljanje i kontrolu podsticajnih i drugih programa podrške. U određenim ograničenim slučajevima koristimo vaše Podatke o ličnosti kako bismo olakšali naplatu i fakturisanje, kao i za potrebe praćenja proizvoda ili provere usklađenosti poslovanja sa zakonskim i ugovornim obavezama.

 • Lozinke i tajno pitanje/odgovor za slučaj zaboravljene lozinke, koristimo za vaše bezbedno prijavljivanje na mrežu i za pružanje pomoći u slučaju da zaboravite lozinku. Prilikom kreiranja lozinke i tajnog pitanja, posebno napominjemo da obavezno imate jedinstvenu lozinku za svaki nalog i da ni lozinka ni tajno pitanje ili odgovor ne smeju sadržati osetljive ili finansijske informacije (npr. broj vaše kreditne kartice).

 • Snimke sa nadzornih kamera koristimo za održavanje sigurnog i bezbednog okruženja za sve naše zaposlene, posetioce, proizvode i procese. Za više informacija o našoj upotrebi CCTV sistema za nadzor, pročitajte Politiku upotrebe CCTV sistema za nadzor.

 • Informacije prikupljene preko naloga na društvenim mrežama koristimo da bismo vas kontaktirali putem naloga na društvenim mrežama, odgovorili na vaše upite i zahteve i bolje upoznali naše klijente.

 • Informacije o istraživanju tržišta i iz oblasti istraživanja i razvoja koristimo za istraživanje tržišta, poboljšanje naših proizvoda i usluga, za potrebe istraživanja i razvoja, kao i za proučavanje i razumevanje poslovanja i afiniteta potrošača ili operatera.

 • Informacije iz oblasti agronomije koristimo za planiranje potražnje i poboljšanje naših proizvoda i usluga, za podržavanje procene održivosti, obradu i ispunjenje porudžbina (uključujući isporuku i distribuciju sirovina ili robe), za plaćanje faktura, upravljanje našim odnosima sa poljoprivrednicima, za optimizaciju planiranja radne snage na farmama i prijema robe u fabrikama, kao pomoć za donošenje boljih odluka i procenu uticaja ekoloških faktora na poljima, prilikom pisanja i slanja izveštaja nadležnim licima ili organizacijama, za obezbeđivanje sertifikacije semena i poštovanja propisa u prehrani i zdravlju useva, kao pomoć prilikom isporuka semena i sirovina između različitih jurisdikcija, kao i za podršku zahteva programa bezbednosti hrane na farmama i vođenje evidencije o poštovanju principa dobre poljoprivredne prakse.

 • Informacije o posetiocima koristimo kako bismo osigurali bezbednost zgrada, identifikovali ljude koji ulaze u naše prostorije zbog bezbednosti hrane i kako bismo pomogli dobavljačima sirovina da ispoštuju sve obaveze u oblasti bezbednosti hrane.

 • Fotografije, video-zapise i ostale slične sadržaje koristimo za potrebe informisanja javnosti o događajima, sastancima i konferencijama koje organizujemo, kao i za informisanje o proizvodima, partnerstvima i sličnim sadržajima, a to radimo putem naših veb-sajtova, naloga na društvenim mrežama, saopštenja za javnost i drugih vrsta komunikacije. U nekim slučajevima možemo tražiti da nam pošaljete svoju adresu e-pošte kako bismo vam poslali slike i video-zapise, možemo prikupljati podatke o profesiji/poslu kojim se bavite i na osnovu toga vas kontaktirati i informisati o našim proizvodima i uslugama ili, ako ste državni službenik, možemo prikupljati i koristiti podatke u vezi sa vašim političkim angažovanjem kako bismo lakše stupili u kontakt, obavestili vas o korporativnim poslovima, angažovanju i zaposlenju pojedinaca, kao i u svrhe javnih poslova.

 • CV/radne biografije i relevantne informacije prilikom zapošljavanja koristimo kako bismo prave ljude zaposlili na odgovarajuća radna mesta.

 • Informacije u vezi sa pružanjem usluga i nabavkom koristimo za ugovaranje uslova sa dobavljačima, plaćanje proizvoda ili usluga dobavljačima, za povlačenje proizvoda sa tržišta i davanje garancija, za potrebe usklađenosti poslovanja sa važećim računovodstvenim obavezama, sprovođenje planiranja potražnje i, generalno, za izgradnju što boljih odnosa sa dobavljačima.

 • Informacije koje se odnose na predstavnike naših B2B kupaca koristimo kako bismo upravljali našim odnosima sa kupcima i razvili poslovanje, kako bismo isporučili proizvode i usluge na mreži ili van mreže, kako bismo što bolje razumeli potrebe naših kupaca, fakturisali proizvode i usluge, primenili principe korporativnog upravljanja i ispunili važeće računovodstvene obaveze.

 • Informacije koje se odnose na pojedinačne potrošače naših proizvoda, koristimo da bismo, kada i u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, slali pojedinačnim potrošačima reklamne, promotivne i marketinške ponude naših proizvoda i usluga (ili proizvoda i usluga drugih kompanija), kako bismo bolje razumeli potrebe naših potrošača, rešili pritužbe na naše proizvode i, generalno, poboljšali odnose sa pojedinačnim potrošačima.

 • Korisnički generisan sadržaj koji primamo preko mreže koristimo kako bismo unapredili komunikaciju sa klijentima ili konkretnim kupcima naših proizvoda, kako bismo bili u kontaktu sa njima i rešili eventualne pritužbe.

 • Informacije o pronalazačima koristimo za prijavljivanje ili dodeljivanje patenata ili sličnih registrovanih prava intelektualne svojine u korist kompanije McCain.

 • Informacije u slučaju ozbiljnih pretnji po zdravlje koristimo da zaštitimo vas i druge pojedince, poput klijenata i podugovarača, kao i da sprečimo eventualne pretnje po javni interes.

 • Podaci iz lične karte nam pomažu da sprečimo neovlašćen pristup Podacima o ličnosti, kao i promenu ili brisanje Podataka o ličnosti.

 • Korišćenje informacija u interne administrativne svrhe omogućava nam da upravljamo poslovanjem, uključujući revizije, analize podataka, procene održivosti u pogledu troškovne prednosti, usklađenost poslovanja, korporativno upravljanje i poštovanje zakona, poštovanje principa korporativne društvene odgovornosti (CSR), bezbednost, praćenje dugovanja i potraživanja, kao i kreiranje i kontrolu baze podataka.

 • Kombinovane informacije, kada i u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, koristimo kako bismo bolje razumeli vaše potrebe i interesovanja. To konkretno znači da možemo da kombinujemo Podatke o ličnosti koje ste nam vi pružili sa drugim podacima o vama koje smo sami prikupili, bilo na mreži ili van mreže, kao i sa podacima dobijenim od drugih izvora (poput naših nezavisnih partnera za oglašavanje). Na ovaj način možemo da vam pružimo najoptimalnije korisničko iskustvo, kao i da vam šaljemo samo one oglase koji vas interesuju ili da vas kontaktiramo kada u ponudi imamo proizvode i usluge koji odgovaraju vašim željama i afinitetima. Kada i u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, možemo na primer:

  • deliti kriptografsku funkciju za sažimanje vaše adrese e-pošte sa nezavisnim partnerima za oglašavanje, poput sajtova za društveno umrežavanje na kojima ste registrovani korisnik (upotrebom postupka sažimanja, vaša adresa e-pošte neće biti otkrivena trećoj strani). Ako se naša sažeta, odnosno heširana adresa e-pošte podudara sa sažetom adresom e-pošte koju ima nezavisni partner za oglašavanje, onda vas ta strana identifikuje kao deo grupe kojoj se naši oglasi mogu prikazati na njihovom veb-sajtu ili na drugim medijima; i

  • nezavisni partner za oglašavanje može da nam prosledi podatke u grupnom ili agregatnom obliku koji se odnose na određenu demografsku grupu kojoj i vi pripadate, a koje je nezavisni partner za oglašavanje dobio preko vašeg profila ili drugih sadržaja koje ste vi objavljivali.

 • Anonimizovane informacije ili obrađene informacije iz kojih je nemoguće utvrditi identitet fizičkog lica koristimo za prepoznavanje trendova, upravljanje poslovanjem, razvijanje statističkih informacija, razumevanje našeg načina poslovanja ili razvijanja važnih proizvoda, usluga ili ponuda na osnovu toga što kombinujemo vaše Podatke o ličnosti sa podacima koje smo dobili iz drugih izvora, kao što je opisano u gornjem delu teksta.

U zavisnosti od okolnosti, možemo takođe koristiti vaše Podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • Za potrebe poslovne komunikacije i javnih poslova (uključujući, ukoliko je potrebno, javno objavljivanje odgovora na konkretne pritužbe)
 • Za odgovaranje na vaše komentare i pitanja (i rešili potencijalne probleme)
 • Za pružanje korisničke podrške (na primer povlačenje proizvoda sa tržišta, praćenje proizvoda i davanje odgovora ukoliko postoji zabrinutosti u vezi sa kvalitetom proizvoda)
 • Za potrebe prodaje i istraživanja tržišta (na primer putem anketa)
 • Za sprovođenje istraživanja i razvoja (na primer kroz prepisku o konceptu proizvoda)
 • Kako bismo vam omogućili da se prijavite kada organizujemo događaje
 • Za potrebe direktnog marketinga, kada i u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon
 • Za poboljšanje poslovnih odnosa
 • Za potrebe javnih poslova
 • Za zaštitu i sprečavanje prevara ili drugih kriminalnih aktivnosti, neovlašćenih transakcija, potraživanja i drugih obaveza, kao i za upravljanje rizicima
 • Za rešavanje pravnih sporova
 • Za sprovođenje korporativnih transakcija (uključujući spajanja, akvizicije i prodaju delova poslovanja), i
 • Za poboljšanje i unapređenje naših proizvoda i usluga generalno govoreći.

Vaše Podatke o ličnosti nećemo koristiti u bilo koje svrhe koje nisu u skladu sa svrhama koje su navedene u ovoj Politici, osim ako od vas ne dobijemo informisani i slobodnom voljom dat pristanak da koristimo vaše Podatke o ličnosti u dodatne svrhe.

 

Društvene mreže i platforme

Vaše Podatke o ličnosti koje smo prikupili preko društvenih mreža možemo koristiti u marketinške svrhe i za poboljšanje naših reklamnih aktivnosti. Takođe smo prisutni na platformama raznih društvenih mreža i u određenim situacijama sa pružaocima usluga tih društvenih mreža/platformi delujemo kao zajednički rukovaoci. Takav je slučaj, na primer, kada se logotip određene društvene mreže pojavi na našim veb-sajtovima.

Kako bismo uskladili poslovanje sa zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, zaključili smo takozvani „ugovor o zajedničkom rukovanju” sa određenim pružaocima usluga na društvenim mrežama/platformama. Za više informacija o ovim ugovorima, kao i za dodatne informacije o tome kako pružaoci usluga na društvenih mrežama/platformama, kao što su Facebook i Google, koriste Podatke o ličnosti (uključujući pravnu osnovu na koju se oslanjaju i načine za ostvarivanje vaših prava u odnosu na ove pružaoce usluga) obratite se našem službeniku za zaštitu privatnosti na adresu: [email protected].

 

Na osnovu čega koristimo vaše Podatke o ličnosti?

Prikupljamo i koristimo vaše Podatke o ličnosti u sledećim slučajevima:

 • Kada je to u našem legitimnom interesu. Na primer kada prikupljamo i koristimo vaše Podatke o ličnosti kako bismo:
  • Poboljšali naše proizvode i usluge
  • Bolje razumeli naše klijente i njihove promenljive potrebe
  • Prilagodili naše marketinške aktivnosti potrebama i aspiracijama klijenata
  • Upravljali odnosima između dobavljača i klijenata, i
  • Sprečili prevare ili druge kriminalne aktivnosti i upravljali rizicima.
 • Ovo je neophodno radi sledećeg:
  • Ispunjenja ugovora koji smo sa vama potpisali (na primer korišćenje informacija o pretplatnicima portala za potrebe ispunjavanja ugovora)
  • Poštovanja regulatornih zahteva (na primer kada moramo da koristimo Podatke o ličnosti kako bismo poslovali u skladu sa propisima o bezbednosti hrane)
  • Zaštite naše kompanije i poštovanja zakona, ili
  • Traženja ili potvrđivanja vaše saglasnosti za obradu vaših Podataka o ličnosti. Na primer, u određenim okolnostima ćemo zatražiti vašu prethodnu saglasnost pre korišćenja vaših elektronskih podataka za kontakt (kao što je adresa e-pošte) kada želimo da vam pošaljemo e-poruku radi promocije naših proizvoda ili usluga.

Ako vaše Podatke o ličnosti prikupljamo tokom vaših poseta ili korišćenja bilo kog veb-sajta, aplikacije ili društvene mreže kompanije McCain, smatra se da ste pročitali i prihvatili ovu Politiku, ako je i ukoliko je takvo prihvatanje valjano prema važećem zakonu.

Neke vaše Podatke o ličnosti možemo prikupiti iz javno dostupnih izvora (na primer sa profila društvenih mreža) ili tokom procesa odabira kadrova i zapošljavanja kada konkurišete za posao u našoj kompaniji.

 

Šta se dešava ako nam ne dostavite Podatke o ličnosti koje tražimo ili zatražite da prestanemo da obrađujemo vaše Podatke o ličnosti?

Kvalitet naših usluga i proizvoda, kao i naša sposobnost da se pridržavamo naših zakonskih i ugovornih obaveza, ponekad zavise od toga da li kompanija McCain ima pristup i mogućnost korišćenja određenih Podataka o ličnosti.

Prema tome, i u zavisnosti od okolnosti, ako nam ne dostavite Podatke o ličnosti koje tražimo ili ako zahtevate da prestanemo sa obradom vaših Podataka o ličnosti, to može uticati na kvalitet naših proizvoda ili usluga, ili se možemo naći u situaciji da kršimo jednu ili više zakonskih ili ugovornih obaveza koje imamo prema vama. U nekim slučajevima, ako nam nije dozvoljeno da obrađujemo vaše Podatke o ličnosti, može doći do prekida pružanja usluga ili proizvoda, kao i do raskida ugovora koji smo sa vama prethodno potpisali.

 

Kome otkrivamo Podatke o ličnosti?

Ne prodajemo niti delimo vaše Podatke o ličnosti sa drugima. Podatke o ličnosti delimo sa trećom stranom samo ako nju ugovor obavezuje da poštuje uslove koji su ograničavajući u najmanje istoj meri kao ova Politika, a i u tom slučaju samo na sledeće načine:

 • Povezana društva – Podatke o ličnosti možemo deliti sa bilo kojim od naših povezanih društava ili podružnica, na primer u svrhu pružanja usluga korisnicima, upravljanja programima takmičenja, nagradnih igara i lojalnosti, ili poboljšanja naših proizvoda i usluga. Takođe, vaše Podatke o ličnosti možemo deliti sa povezanim društvima ili podružnicama koje pružaju zajedničke usluge u okviru kompanije McCain, na primer u vezi sa kupovinom i prodajom proizvoda, pružanjem finansijske i računovodstvene podrške, vođenjem evidencija, obračunom i naplatom, obradom porudžbina ili potraživanja, otplatom kredita, kao i prilikom planiranja i pisanja izveštaja o procenama i ostvarenim rezultatima. Za više informacija, obratite se našem službeniku za zaštitu privatnosti na adresu: [email protected];

 • Pružaoci usluga – Podatke o ličnosti delimo sa pružaocima usluga trećih strana kada je reč, na primer, o našem veb-sajtu, organizaciji programa lojalnosti, takmičenja i nagradnih igara, pružanju usluga kupcima, našem CCTV sistemu nadzora, istraživanju tržišta i prodaji, zapošljavanju u našoj kompaniji, našim aktivnostima u oblasti istraživanja i razvoja ili odnosima sa javnošću, IT sistemima ili softverima, IT podršci, skladištenju dokumenata ili informacija, putovanjima i mobilnosti, uslugama prevođenja i odlaganja otpada. Ovi pružaoci usluga mogu da pristupe samo Podacima o ličnosti koji su neophodni za obavljanje konkretnih poslovnih aktivnosti i oni posluju u naše ime i prema našim uputstvima i nije im dozvoljeno da koriste vaše podatke u bilo koje druge svrhe. Za više informacija, obratite se našem službeniku za zaštitu privatnosti na adresu: [email protected];

 • Klijenti – Podatke o ličnosti možemo deliti (na primer kada ih prikupljamo putem portala za posebne namene) sa našim kupcima kako bismo omogućili praćenje proizvoda i ispunili druge zakonske ili ugovorne obaveze ili olakšali rešavanje problema.

 • Zakonski razlozi – Podatke o ličnosti smemo da otkrijemo sudovima, agencijama za sprovođenje zakona i drugim državnim organima ukoliko smatramo da je to u skladu sa zakonom, važećim propisima ili pravnim postupcima ili smo u zakonskoj obavezi da to uradimo. Takođe možemo da otkrijemo Podatke o ličnosti pravnom savetniku van kompanije kako bi nam pružio pravnu zaštitu ili pomogao da obavimo transakcije (tako što će nam, na primer, pružiti pomoć u vezi sa spajanjem, akvizicijom ili prodajom dela poslovanja), kao i drugim licima koja se takođe bave pružanjem pravne pomoći (na primer suprotnoj strani u sudskom postupku, pravosudnim stručnjacima, drugim zainteresovanim stranama uključenim u proces itd.).

 • Poslovni transferi – U slučaju reorganizacije, spajanja ili prodaje, imamo pravo da trećoj strani prenesemo deo i sve Podatke o ličnosti koje smo prikupili, ukoliko je ta strana uključena u proces reorganizacije, spajanja ili prodaje, a uz saglasnost lica na koje se Podaci o ličnosti odnose i u skladu sa važećim zakonima o zaštiti privatnosti i Podataka o ličnosti.

 • Nezavisni partneri za oglašavanje – Podatke o ličnosti možemo da delimo sa nezavisnim partnerima za oglašavanje koji se reklamiraju na našim veb-sajtovima ili drugim medijima radi merenja efikasnosti oglašavanja i kako bismo vam slali oglase i druge proizvode i materijale koji najviše odgovaraju vašim interesovanjima i željama. Ovi nezavisni partneri za oglašavanje nam takođe mogu pružiti određene informacije o vama ili podatke o demografskoj grupi kojoj pripadate. U tom slučaju, takve podatke možemo koristiti u kombinaciji sa Podacima o ličnosti koje smo već prikupili o vama kako bismo bolje razumeli vaša interesovanja i afinitete.

 • Nezavisni pružaoci usluga koji vrše obradu podataka – Podatke o ličnosti možemo da delimo sa nezavisnim pružaocima usluga koji vrše obradu podataka i koji nam pomažu da segmentiramo i razumemo naše klijente. Oni nam pružaju dodatne informacije na osnovu kojih stičemo bolji uvid u vaša interesovanja i možemo vam, na osnovu toga, slati relevantnije, ciljane i bolje ponude i reklame.
 • Uz vašu saglasnost – Podatke o ličnosti takođe možemo da delimo sa drugim stranama ako smo prethodno dobili vašu saglasnost.

 

Kako štitimo vaše Podatke o ličnosti?

Održavamo razumne administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere za zaštitu Podataka o ličnosti i štitimo ih od gubitka, krađe, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, kao i od obelodanjivanja, menjanja i uništavanja, u skladu sa važećim zakonom.

Nažalost, prenos informacija preko interneta nije nikada potpuno bezbedan. Uprkos našim merama zaštite, ne možemo da garantujemo bezbednost informacija koje se prenose putem interneta. Nakon što nam prosledite Podatke o ličnosti, upotrebićemo sve mere zaštite kako bismo ih zaštitili.

 

Gde se čuvaju vaši Podaci o ličnosti?

Kompanija McCain posluje širom sveta, a vaše Podatke o ličnosti čuva i obrađuje ili ona ili njeni pružaoci usluga u različitim zemljama, uključujući i pružaoce usluga van zemlje vašeg prebivališta.

Kompanija McCain čuva Podatke o ličnosti u našim objektima u Florensvilu, u Nju Bransviku, u Kanadi i/ili čuva Podatke o ličnosti u našim lokalnim ili regionalnim kancelarijama.

Kompanija McCain ima politike i procedure koje garantuju bezbednost i poštovanje svih važećih zakona u slučaju bezbednosnih incidenata koji bi za posledicu imali slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, menjanje, neovlašćeno obelodanjivanje ili pristupanje vašim Podacima o ličnosti.

Svako prenošenje Podataka o ličnosti u inostranstvo obavljamo strogo se pridržavajući važećeg zakona i pritom zahtevamo da u zemlji u koju se podaci prenose postoji adekvatan nivo zaštite Podataka o ličnosti, kao i da se preduzmu sve odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu podataka.

Podaci o ličnosti se mogu preneti iz zemalja koje pripadaju Evropskom ekonomskom prostoru (EEP) u zemlje van EEP, kao što su Kanada i Sjedinjene Države. U takvim slučajevima, zahtevaćemo da se poštuju sledeće mere zaštite:

 • Da zakoni države u koju se prenose Podaci o ličnosti garantuju odgovarajući nivo zaštite podataka prema članu 45.1 Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti EU (2016/679). Za Kanadu, odluka o adekvatnosti je dostupna ovde; ili
 • Da prenos podataka podleže odredbama o zaštiti podataka koje je Evropska komisija odobrila u članu 46.2. c) ili d) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti EU (2016/679). Za više informacija o ovim klauzulama o zaštiti podataka o ličnosti kliknite ovde; ili
 • Da se primenjuju sve važeće i odgovarajuće mere zaštite iz člana 46.Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti EU (2016/679).

Za više informacija o merama zaštite prilikom prenosa Podataka o ličnosti van EEP, obratite se našem službeniku za zaštitu privatnosti na adresu: [email protected].

 

Vaša prava

U zavisnosti od važećih zakona i u skladu sa njima, imate određena prava u vezi sa zaštitom Podataka o ličnosti koje imamo o vama. Ova prava uključuju sledeće:

 • Pravo na pristup Podacima o ličnosti koje imamo o vama.
 • Pravo da, u određenim okolnostima, odbijete ili zabranite da dalje koristimo vaše Podatke o ličnosti.
 • Pravo da zatražite ispravku Podataka o ličnosti koje imamo o vama, ukoliko su navedeni podaci netačni ili nepotpuni.
 • Pravo na prigovor na određene vrste obrade podataka.
 • Pravo da, u određenim okolnostima, zahtevate brisanje ili uklanjanje vaših Podataka o ličnosti.
 • Pravo da podnesete prigovor nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka o ličnosti (u Evropi, u državi članici EU gde je vaše mesto prebivališta) o načinu na koji rukujemo ili obrađujemo vaše Podatke o ličnosti.
 • Ako se naša obrada vaših Podataka o ličnosti zasniva na vašoj saglasnosti, imate pravo da povučete tu saglasnost u bilo kom trenutku.
 • Pravo da od nas, u određenim okolnostima, pribavite Podatke o ličnosti koje čuvamo o vama u strukturisanom, često korišćenom i mašinski čitljivom obliku, kako biste mogli ponovo da ih koristite za sopstvene potrebe i prosledite različitim službama.

Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od ovih prava, obratite se našem službeniku za zaštitu privatnosti na adresu: [email protected]. Međutim, napominjemo da, kada i u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, mi imamo pravo da zadržimo ili nastavimo da obrađujemo određene informacije ako je to neophodno, na primer, u zakonske ili administrativne svrhe (npr. za vođenje računovodstvene evidencije).

Za sve navedene zahteve, potrebno je da nam putem e-pošte pošaljete poruku sa naslovom „Zahtev za zaštitu podataka o ličnosti” i da priložite kopiju lične karte ili drugi dokument za potvrdu vašeg identiteta (na primer vozačku dozvolu) kako biste nam pomogli da sprečimo neovlašćen pristup vašim Podacima o ličnosti, kao i njihovo menjanje ili brisanje.

Na svaki vaš zahtev odgovorićemo u što kraćem i zakonski određenom roku.

 

Vaše pravo na prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga

Imate pravo da, u bilo kom trenutku i potpuno besplatno, uložite prigovor na našu obradu vaših Podataka o ličnosti u svrhe direktnog marketinga (uključujući profilisanje u meri u kolikoj je ono povezano sa direktnim marketingom).

Ukoliko želite da ostvarite ovo pravo, obratite se našem službeniku za zaštitu privatnosti na adresu: [email protected] ili na drugi način, na primer putem linka za odjavljivanje pretplate koji je naveden u svakoj e-poruci.

 

Deca

Važna napomena za decu

Pre nego što pošaljete svoje ime i prezime, fizičku adresu, adresu e-pošte ili bilo koju drugu informaciju bilo kome putem interneta, obavezno pitajte roditelje da li je to u redu.

Važna napomena za roditelje

Iako kod nekih delova veb-sajta mogu postojati ograničenja za decu mlađu od 13 godina, deci koja su mlađa od 13 godina dozvoljeno je da učestvuju u takmičenjima ili nagradnim igrama, kao i da dele sa nama bilo koje svoje Podatke o ličnosti, ali samo uz dozvolu roditelja ili zakonskog staratelja. Kada komunicirate sa nama putem e-pošte, učestvujete u takmičenjima ili promocijama ili primate biltene, od vašeg deteta će biti zatraženo jedino da dostavi adresu e-pošte roditelja ili zakonskog staratelja. Dete koje prema važećim lokalnim zakonima nije zakonski ovlašćeno da daje saglasnost na obradu svojih Podataka o ličnosti, mora da traži dozvolu od roditelja ili zakonskog staratelja pre nego što sa nama podeli svoje Podatke o ličnosti. U slučaju da otkrijemo ili imamo razloga da verujemo da su Podaci o ličnosti koji se odnose na dete prikupljeni na način koji nije u skladu sa ovom Politikom, odmah ćemo vas kontaktirati kako bismo proverili da li je dete dobilo dozvolu roditelja ili zakonskog staratelja, i ukoliko ovo nismo u mogućnosti da proverimo i potvrdimo, odmah ćemo izbrisati sve Podatke o ličnosti koji se odnose na dete.

 

Kolačići i druge tehnologije

Koristimo kolačiće i druge slične tehnologije kada posećujete naše veb-sajtove. Za više informacija o kolačićima i drugim sličnim tehnologijama koje koristimo prilikom vaših poseta našim veb-sajtovima, pročitajte obaveštenje o kolačićima koje je dostupno na veb-sajtu kompanije McCain ili našu Globalnu politiku upotrebe kolačića.

 

Linkovi ka drugim kompanijama ili organizacijama

Ova Politika se ne odnosi na prikupljanje, obradu i korišćenje Podataka o ličnosti koje vrše druge kompanije koje nisu u našem vlasništvu ili koje nisu pod našom kontrolom, kao ni na ljude koji nisu naši zaposleni ni poslovni saradnici („Eksterne strane”). Iako se neki naši veb-sajtovi mogu povezati sa veb-sajtovima i uslugama ovih Eksternih strana, kao što su naši poslovni partneri i društvene mreže, mi ne kontrolišemo njihove aktivnosti. Za više informacija o tome koje Podatke o ličnosti ove Eksterne strane prikupljaju i kako ih koriste, pročitajte njihove politike privatnosti.

 

Koliko dugo čuvamo Podatke o ličnosti?

Kompanija McCain koristi interne politike i procedure za čuvanje podataka koji se temelje na sledećim kriterijumima za određivanje perioda čuvanja Podataka o ličnosti, a u gorenavedene svrhe:

 • Vreme proteklo od vaše poslednje interakcije sa veb-sajtom kompanije McCain
 • Kraj ugovornog odnosa sa proizvođačem, dobavljačem ili nezavisnim pružaocem proizvoda ili usluga
 • Kraj perioda opoziva proizvoda ili garancije za proizvode ili usluge
 • Osetljivost Podataka o ličnosti
 • Bezbednosna razmatranja
 • Važeći rokovi zastarelosti
 • Postojeće ili potencijalne parnice ili sporovi, i
 • Regulatorna ili zakonska obaveza čuvanja Podataka o ličnosti (na primer u računovodstvene svrhe ili u zavisnosti od toga koliko dugo treba čuvati video-zapise sa CCTV sistema za nadzor).

 

Izmene Politike

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme ažuriramo ovu Politiku. Sve izmene koje budemo unosili u tekst ove Politike možda neće biti unapred objavljene na našim veb-sajtovima i zato apelujemo na sve korisnike da redovno proveravaju da li je Politika izmenjena. Ukoliko nastavite da koristite veb-sajt kompanije McCain nakon izmena Politike, kao i nakon naših obaveštenja da je do izmena došlo, smatraćemo da se slažete sa datim izmenama.

 

Protivrečnosti ili nedoslednosti između različitih politika

Ako postoji bilo kakva protivrečnost ili nedoslednost između odredaba ove Politike i odredaba bilo koje druge politike kompanije McCain koja je navedena u ovoj Politici, ova Politika će prevladati.