Verkkosivuston käyttöehdot

White colour block

Tervetuloa tälle McCain-verkkosivustolle!

 

Olemme suunnitelleet verkkosivustomme olemaan hyödyllisiä, informatiivisia ja hauskoja. Toivottavasti olemme onnistuneet – ja toivomme, että kerrot meille, miten voimme tehdä niistä vielä parempia.

 

Pyydämme ainoastaan, että noudatat seuraavia käyttöehtoja (”käyttöehdot”). Lue ne huolellisesti, sillä verkkosivustoa (kuten on alla määritelty) käyttämällä hyväksyt ne ilman ennakkoehtoja.  Jos et hyväksy niitä, älä käytä verkkosivustoa.

 

Käyttöohjeiden lukemisen helpottamiseksi huomioi seuraavat:

 

 • ”McCain”, ”me”, ”meille” ja ”meidän” viittaavat yritykseen McCain Foods Limited ja sen tytäryhtiöihin.
 • ”Sinä” tai ”sinun” viittaavat verkkosivuston kävijään.

 

Rajoitettu oikeus

 

McCain antaa sinulle rajoitetun lisenssin käyttää verkkosivustoa, jota nämä käyttöehdot koskevat. Tämä rajoitettu oikeus, joka annetaan vain sinulle, ilmaiseksi ja koko maailman alueella, on soveltuvien lakien mukaisesti mahdollinen perua ja/tai McCainin tarkistettavissa milloin tahansa ilman ilmoitusta etukäteen, esimerkiksi jos uskomme, että olet rikkonut jotakin näistä käyttöehdoista.

 

Lukuun ottamatta alla erikseen mainittuja tilanteita, suostut olemaan käyttämättä uudelleen mitään sisältöä, tietoja tai materiaaleja (yleisesti ”sisältö”) sivustolta www.mccain.com tai miltä tahansa muulta McCainin verkkosivustolta (yksittäin tai yhdessä ”verkkosivusto”), jolla nämä käyttöehdot näytetään tai joihin ne on linkitetty.

 

Erityisesti suostut olemaan kopioimatta, jakamatta, julkaisematta uudelleen, lataamatta, julkaisematta tai välittämättä mitään verkkosivustolta tai verkkosivustolle ilman meiltä etukäteen saamaasi kirjallista lupaa, lukuun ottamatta rajoitettua oikeutta ja poikkeustapauksia, jotka on kuvattu alla.  McCain antaa sinulle yksityishenkilönä rajoitetun oikeuden näyttää tietokoneellasi, tulostaa, ladata ja käyttää sisältöä ja sen taustalla toimivaa HTML-tekstiä, äänitallenteita, videotallenteita ja muita materiaaleja, jotka ovat käytettävissäsi verkkosivustolla, vain henkilökohtaisiin, tiedollisiin, ei-kiellettyihin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin siinä tapauksessa, että

 

 • et muuta tai esitä sisältöä harhaanjohtavasti
 • sisällytät, et poista tai muuta ja näytät tarpeen mukaan jokaisessa tällaisessa sisällön kopiossa siihen liittyvän tekijänoikeuden, tavaramerkin tai muun omistusoikeudellisen ilmoituksen, mukaan lukien ilmoituksen, että kyseinen kopio on tämän rajoitetun oikeuden alainen.

 

Et saa jakaa, julkaista, lähettää, käyttää uudelleen, julkaista uudelleen tai käyttää verkkosivuston sisältöä julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien rajoituksetta tekstit, äänitallenteet, videotallenteet, kuvat ja muut materiaalit, jotka ovat saatavilla verkkosivustolla.

 

Säilytämme täydellisen omistusoikeuden ohjelmistoon ja kaikkiin liittyviin immateriaalioikeuksiin koskien verkkosivustoa ja sen käyttöäsi ja siihen pääsyäsi.  Et saa jakaa edelleen tai myydä verkkosivuston sisältöä tai takaisinmallintaa, purkaa tai muuten muuntaa sitä mihinkään toiseen muotoon, jota joku voisi käyttää.  Huomioi, että jos olet viestimien edustaja, saat ladata sisältöä omaan käyttöösi, kunhan et poista tai muuta mitään tekijänoikeudellisia, tavaramerkillisiä tai muita omistusoikeudellisia ilmoituksia ja noudatat hyviä liiketoimintakäytäntöjä tällaisen sisällön käytössä ja jäljentämisessä.

 

Suostut siihen, että et käytä mitään sisältöä tavalla, joka voi viitata mihinkään suhteeseen, yhteyteen tai hyväksyntään sinun tai tuotteidesi ja McCainin tuotteiden välillä.  Erityisesti on kiellettyä luoda kehyksiä verkkosivuston minkään osan ympärille tai käyttää muita tekniikoita, jotka muuttavat verkkosivuston ulkomuotoa.

 

Mitään oikeuksia ei anneta liittyen McCainin tavaramerkkeihin tai tekijänoikeuksiin. McCainin tavaramerkkien ja tekijänoikeuksien kaikki luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty.  Valvomme oikeuksiamme aktiivisesti ja pidätämme oikeuden ryhtyä laillisiin toimiin rikkomistapauksissa.

 

Kielletyt käyttötavat

 

Et saa, etkä saa antaa muiden suoraan tai epäsuorasti tehdä seuraavia asioita, lukuun ottamatta näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia:

 

 • poistaa mistään verkkosivuston sisällön kopiosta sen sisällössä tai päällä olevaa tekijänoikeusmerkkiä tai muuta omistusoikeuksellista ilmoitusta
 • myydä, muokata, tehdä johdannaisia teoksia tai pyrkiä muuttamaan verkkosivuston sisältöä millään tavalla tai uudelleen tuottaa tai julkisesti näyttää, esittää ja jaella tai muuten antaa verkkosivuston sisältöön pääsyä tai käyttää sitä mihinkään julkiseen, kaupalliseen tai ei-koulutuksellisen tai ei-henkilökohtaiseen tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta minkä tahansa muun verkkosivuston sisällön markkinoimiseen, liiketoiminnan edistämiseen tai käyttöön
 • siirtää verkkosivuston sisältöä kenellekään muulle
 • lukuun ottamatta siltä osin kuin erikseen yllä kuvatun rajoitetun oikeuden puitteissa sallitaan, tulostaa tai kopioida mitään osaa HTML-koodista tai muusta tietokoneohjelmistosta, joka on käytettävissä verkkosivustolla
 • käyttää verkkosivustoa tavalla, joka voi vahingoittaa sitä, poistaa sen käytöstä, rasittaa, heikentää tai haitata sitä, vaikuttaa sen turvallisuuteen, vaikuttaa sen toimintaan negatiivisesti tai muuten väärinkäyttää sitä tai mitä tahansa verkkosivuston tai sen kautta käytettäviä palveluita, järjestelmäresursseja, tilejä, palvelimia, verkkoja, liittyviä tai linkitettyjä sivustoja (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tietokonevirusten, troijalaisten, tietokonematojen tai muiden tiedostojen, haittaohjelmien tai mahdollisesti haitallisten, häiritsevien tai tuhoisien tietokoneohjelmien tai sellaisten ohjelmien, jotka saattavat aiheuttaa liiallisen tai suhteettoman kuorman verkkosivustolle, lataaminen, julkaiseminen tai muuten välittäminen sivuillemme sekä robotin, spiderin, scraperin tai muun automaattisen ohjelman tai laitteen tai manuaalisen prosessin käyttö verkkosivuston tai sen sisällön seuraamiseen, kopioimiseen, tiivistämiseen tai tietojen poimimiseen muuten kokonaisuudessaan tai osittain))
 • käyttää toisen henkilön tiliä, salasanaa tai muuta tietoa tai yrittää käyttää niitä verkkosivustoomme liittyen, luoda väärä henkilöllisyys tai käyttää sitä verkkosivustollamme, esiintyä toisena henkilönä tai tahona tai vääristää suhdetta toiseen henkilöön tai tahoon, yrittää päästä luvattomasti verkkosivustolle tai lähettää epätäydellisiä, vääriä tai virheellisiä tietoja verkkosivustolle tai McCainille
 • häiritä tai estää toisen henkilön verkkosivuston tai siihen liittyvien tai linkitettyjen sivustojen (kuten määritelty alla) tai minkään niiden palveluiden käyttöä tai nauttimista
 • poistaa tai muokata mitään verkkosivustolla julkaistua sisältöä
 • kerätä tai varastoida muiden verkkosivuston käyttäjien tai vierailijoiden henkilötietoja
 • yleisesti toimia tavalla, jolla järkevä ihminen ei toimisi.

 

Lain noudattaminen

 

Hyväksyt, että olet yksin vastuussa toimistasi ja viestinnästä, jota olet suorittanut tai lähettänyt verkkosivuston sisällön käytön yhteydessä, ja että noudatat kaikkia lakeja, jotka soveltuvat tai voivat soveltua verkkosivuston toimintojen tai sisällön käyttöösi tai liittyen verkkosivuston sisältöön.  McCain tutkii tapahtumat, joihin saattaa liittyä tällaisten lakien rikkomuksia, ja saattaa pyytää apua ja toimia yhteystyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa tällaisiin rikkeisiin sekaantuneiden käyttäjien syytteeseenpanon yhteydessä. McCain pidättää kaikkina aikoina oikeuden paljastaa mitä tahansa tietoja verkkosivuston sisällön käytöstäsi laillisen, säädöksellisen tai valtiollisen pyynnön täyttämiseksi.

 

Muut käyttöehdot

 

Jotkin verkkosivuston osat voivat olla erillisten käyttöehtojen alaisia, mukaan lukien sellaiset käyttöehdot, jotka koskevat tiettyjä kampanjoita, kilpailuja tai muita verkkosivustolla olevia ohjelmia (”Muut käyttöehdot”).  Hyväksyt, että käyttämällä näitä osia kokonaisuudessaan tai osittain hyväksyt, että sinua koskevat näihin osiin kohdistuvat muut käyttöehdot.  Käyttöehdot, yhdessä muiden käyttöehtojen, mahdollisten verkkoilmoitusten ja yleisen tietosuojakäytännön (johon viitataan alla) kanssa, muodostavat yhdessä koko sopimuksen sinun ja McCainin välillä liittyen kaikkeen näissä kappaleissa mainittuun sisältöön ja lain sallimissa enimmäisrajoissa ohittavat kaiken viestinnän, esitykset tai sopimukset, suulliset tai kirjalliset, sinun ja McCainin tai minkään McCainin tytäryhtiön välillä liittyen tähän sisältöön.  Jos käyttöehtojen ja muiden käyttöehtojen välillä on minkäänlaista ristiriitaa, käyttöehdot pätevät.

 

Hallintoalue ja lain valinta

 

Ellei toisin määritellä, verkkosivuston sisältö annetaan tarjoamaan tietoa McCainista ja sen tuotteista.

 

Tiedot McCainin tuotteista ja palvelusta soveltuvat pääsääntöisesti ympäri maailmaa, mutta tietyt tiedot eivät välttämättä sovellu kotimaassasi.  Lisäksi pakkaukset voivat vaihdella paikallisten säädösten ja mieltymysten mukaisesti.  Kaikkia tuotteita ei tarjota kaikilla alueilla.  Paikalliset myyjät voivat kertoa maassasi saatavilla olevista tuotteista ja pakkauksista. Lain sallimissa rajoissa McCain ei ilmaise, että verkkosivuston sisältö on soveltuvaa tai käytettävissä missään tietyssä maassa Kanadan ulkopuolella.  Jos sinulla on kysymyksiä minkä tahansa tuotteen ja/tai palvelun saatavuudesta alueellasi, ota yhteyttä soveltuvalla verkkosivustolla annettuja yhteystietoja käyttäen.

 

McCain hallinnoi ja toteuttaa monia verkkosivustojaan yrityksen Global Technology Centre -keskuksesta, joka sijaitsee Florencevillessä, New Brunswickissa, Kanadassa. McCain toimii kuitenkin kansainvälisesti, joten verkkosivusto saattaa olla McCainin tai palveluntarjoajan toteuttama jollakin toisella hallintoalueella.  Jos käytät verkkosivustoa Kanadan ulkopuolella, olet vastuussa siitä, että noudatat soveltuvia lakeja omalla hallintoalueellasi ja soveltuessa sillä hallintoalueella, josta fyysisesti olet yhteydessä verkkosivustoon/verkkosivustoihin.

 

Jos välillämme on riitaa verkkosivuston käytöstäsi, näistä käyttöehdoista tai muista käyttöehdoista, tällaiset riidat ratkaistaan noudattaen New Brunswickin provinssin lakeja sekä siellä soveltuvia Kanadan lakeja niiden lakien ristiriitaisuusperiaatteista huolimatta.  Hyväksyt, että tällainen riita voidaan ratkaista New Brunswickin provinssin Frederictonin kaupungin tuomioistuimissa Kanadassa, ja suostut näiden tuomioistuimien ei-yksinomaiseen alaisuuteen.  Jos jokin näiden käyttöehtojen ehto on laiton, mitätön tai mistä tahansa syystä täytäntöönpanokelvoton, kyseinen ehto tai soveltuessa ehdon osa katsotaan irrotettavaksi näistä käyttöehdoista, eikä se vaikuta minkään kyseisen ehdon soveltuvan osan tai jäljelle jäävän ehdon pätevyyteen tai täytäntöönpanoon.

 

Ei takuita

 

Pyrimme parhaamme mukaan tarjoamaan sinulle päiväntasaisinta ja täsmällisintä tietoa, mutta emme takaa, vakuuta tai ilmaise, että kaikki sisältö verkkosivustolla on virheetöntä tai täydellistä.  Soveltuvien lakien sallimissa rajoissa McCain ei takaa, vakuuta tai ilmaise verkkosivuston minkään väitteiden, lausuntojen tai tietojen laatua, tarkkuutta, ajanmukaisuutta tai täydellisyyttä. McCain ei myöskään ilmaise verkkosivuston minkään tiedon soveltuvuutta mihinkään tarkoitukseen.

 

Soveltuvien lakien sallimissa rajoissa kaikki verkkosivustolla olevat tai sen tarjoamat tiedot, tuotteet, materiaalit, palvelut ja neuvot, mukaan lukien kaikki tekstit, kuvat, linkit, animaatiot, javascriptit, evästeet, tuotteet ja materiaalit, tarjotaan sellaisenaan ilman minkäänlaisia ilmaisuja, vakuutuksia, takuita tai ehtoja, joka ilmaistuja tai epäsuoria.

 

Rajoittamatta edellä mainittua ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa, olemassa ei ole mitään vakuutuksia, takuita tai ilmaisuja siitä, että:

 

 • sisältö on millään tietyllä kaupallisuuden tasolla tai soveltuu mihinkään tiettyyn tarkoitukseen
 • sisällön toiminnalliset osat ovat keskeytyksettömiä tai virheettömiä
 • puutteet korjataan
 • verkkosivusto tai palvelimet, jotka mahdollistavat niiden tarjoamisen, ovat viruksettomia eivätkä sisällä muita haitallisia osia
 • minkään sisällön ohjeiden, neuvojen tai reseptien asianmukainen noudattaminen johtaa onnistuneisiin tuloksiin tai lopputuloksiin (vaikka meistä reseptimme ovat mahtavia, emme voi hallita keittiösi tai kotisi olosuhteita).

 

Yllä mainitun lisäksi ja soveltuvien lakien sallimissa rajoissa sinä (ei McCain) otat vastuun kaikista kuluista, jotka syntyvät McCainin verkkosivuston käytöstäsi aiheutuvista huolto-, korjaus- tai oikaisutarpeista.

 

Määräykset, joita ei voi sulkea pois

 

BHuolimatta mahdollisista ristiriitaisuuksista, mikään ei sulje pois tai rajoita mitään takuuta, ehtoa tai vakuuta tai mitä tahansa oikeutta tai korvausta, jota sovellettava lainsäädäntö edellyttää tai määrää ja jota ei voida laillisesti sulkea pois tai soveltuvin osin rajoittaa, mukaan lukien kuluttajansuojalainsäädäntö. Mitä tahansa sovellettavan lainsäädännön sisältämää tai määräämää takuuta, ehtoa tai vakuuta, jota ei voida sulkea pois (“Määräykset, joita ei voi sulkea pois”), mutta jonka kohdalla voimme rajoittaa korvaustasi, korvauksesi ja McCain Groupin vastuu on rajoitettu sovellettavan lain sallimaan enimmäismäärään.

 

Vastuuvapautuslauseke: Linkitetyt sivustot

 

Verkkosivusto sisältää joskus pääsyn muille verkkosivustoille (yhdessä ”Linkitetyt sivustot”) McCainin verkkosivustoilta.  McCain ei tue näiden linkitettyjen sivustojen sisältöä tai mitään niiltä saatavia tuotteita tai palveluita tai edusta mitenkään näillä linkitetyillä sivustoilla olevaa sisältöä tai niiden sisältämien materiaalien oikeellisuutta.  Jos siirryt näille linkitetyille sivustoille, teet niin omalla riskilläsi ja ilman McCainin lupaa.  Tarkasta verkkoselaimesi Internet-sivun (URL) osoitteesta, oletko yhä McCainin verkkosivustolla vai oletko siirtynyt toiselle verkkosivustolle.

 

Emme väitä, että McCain on laillisesti valtuutettu käyttämään mitään tavaramerkkiä, kauppanimeä, logoa tai tekijänoikeudellista merkkiä, joka näkyy tai on saavutettavissa näiden linkkien kautta, tai että mikään linkitetty sivusto on valtuutettu käyttämään mitään McCainin tavaramerkkiä, kauppanimeä, logoa tai tekijänoikeudellista merkkiä.  Hyväksyt, että et osoita tai linkitä verkkosivustolta suoraan verkkosivuston sisältöön ilman McCainin etukäteen annettua kirjallista lupaa.  McCain pidättää oikeuden poistaa käytöstä kolmansien osapuolien verkkosivuilta McCain-verkkosivustoille suoraan tai epäsuoraan osoittavat linkit.

 

Saatamme aika ajoin tarjota verkkosivustojen käyttäjille pääsyn tiettyihin erityissisältöihin ja interaktiivisiin palveluihin, joiden kautta voit näyttää tai julkaista tietoja ja materiaaleja, sekä ohjelmistotyökaluja, joita voidaan käyttää erilaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien verkkosivuston tarjoaman musiikin soittamiseen, kanssakäymiseen muiden verkkosivustojen käyttäjien kanssa tai sisällön luomiseen.  Nämä palvelut ja ohjelmistot sekä verkkosivuston kautta saatavissa oleva sisältö ja kaikki ohjelmistot, joita käytetään sivuston käytettäväksi saattamiseen, ovat McCainin ja sen tytäryhtiöiden sekä niiden lisensoijien ja toimittajien omaisuutta ja pysyvät näiden omaisuutena. Niitä saattaa suojata tekijänoikeus, tavaramerkki, patentti ja/tai muu omistusoikeudellinen oikeus tai laki.

 

Vastuun rajoitus

 

Soveltuvien lakien sallimissa rajoissa (ja rajoittamatta edellä olevaa kohtaa Määräykset, joita ei voi sulkea pois) McCain ja kukaan sen johtajista, päälliköistä, agenteista tai työntekijöistä ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista, mukaan lukien erikoiset, epäsuorat, suorat ja rangaistukselliset vahingot, jotka aiheutuvat verkkosivuston sisällöstä tai liittyvät sen käyttöön tai toimintaan, olipa kyseessä sitten sopimukseen, vahingonkorvausoikeuteen (mukaan lukien, mutta rajoittumatta laiminlyöntiin) tai muuhun liittyvä tapaus.

 

Nämä käsittävät rajoittumatta vahingot tai vammat, jotka johtuvat mistä tahansa:

 

 • verkkosivuston käyttö tai kyvyttömyys käyttää sitä
 • linkitetyn sivuston, johon siirryt verkkosivuston hyperlinkistä, käyttö tai kyvyttömyys käyttää sitä
 • toiminnan epäonnistuminen
 • verkkosivuston käyttäjän luoman sisällön käyttö tai kyvyttömyys käyttää sitä
 • virhe
 • puute
 • keskeytys
 • vika
 • toiminnallisuuden tai lähetyksen viive
 • tietokonevirus
 • linjavirhe.

 

Muista, että emme ole vastuussa minkäänlaisista korvauksista, soveltuvien lakien rajoissa ja rajoittamatta edellä olevaa kohtaa Määräykset, joita ei voi sulkea pois, mukaan lukien rajoittamatta seuraavista:

 

 • korvaukset, joiden tarkoitus on suoraan korvata jollekulle aiheutunut menetys tai vamma
 • voittojen menetys
 • vahingot, joiden kohtuudella odotetaan johtuvan menetyksestä tai loukkaantumisesta (oikeudellisesti ”välilliset vahingot”)
 • muut erilaiset korvaukset ja kulut, jotka johtuvat suoraan menetyksestä tai loukkaantumisesta (oikeudellisesti ”satunnaiset vahingot”).

 

Lisäksi, ellei sitä ole nimenomaisesti kielletty tai rajoitettu sovellettavan lain mukaan, emme ole vastuussa, vaikka olisimme olleet huolimattomia tai jos jollekin valtuutetuista edustajistamme on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta – emme kummassakaan tapauksessa.

 

Lähettämäsi materiaali

 

McCain ei välttämättä ota vastaan tai harkitse muita luovia ideoita, ehdotuksia tai materiaaleja kuin niitä, jotka se on erikseen pyytänyt.  Tästä syystä pyydämme, että et lähetä meille mitään tällaisia materiaaleja.  Jos tästä pyynnöstä huolimatta lähetät materiaaleja McCainille, kaikki huomiot, ehdotukset, ideat, kuvat tai muut tiedot, jotka viestit McCainille verkkosivuston kautta (lukuun ottamatta tietoja, jotka lupaamme turvata yleisessä tietoturvakäytännössämme) muuttuvat lähetyksen yhteydessä meidän omaisuudeksemme ja pysyvät sellaisena, vaikka näiden käyttöehtojen luoma sopimus myöhemmässä vaiheessa päätettäisiin. Hyväksyt sen, että McCain voi käyttää tällaisia materiaaleja ja luovuttaa niitä, mukaan lukien julkisesti ja kaupallisesti, alkuperää mainitsematta.

 

Tämä tarkoittaa, että lukuun ottamatta tilanteita, joissa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia on loukattu,

 

 • meidän ei tarvitse käsitellä materiaalejasi luottamuksellisina
 • meitä ei voida haastaa oikeuteen lähettämiesi ideoiden käyttämisestä (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, tuote- tai mainosideat)
 • voimme käyttää lähettämiäsi materiaaleja yms. mihin tahansa tarkoitukseen maksamatta sinulle tai kenelläkään muulle materiaaleistasi
 • meillä on yksinomainen omistusoikeus kaikkiin nykyisiin ja tuleviin kaikenlaisten lähettämiesi materiaalien oikeuksiin
 • sitoudut olemaan vaatimatta mitään omistusoikeutta liittyen lähettämääsi materiaaliin (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, tekijänoikeudet), mukaan lukien oikeus tehdä johdannollisia töitä ja johdannollisten töiden alkuperäisteoksen tekijänoikeuksien oikeudet, tavaramerkit, epäreilu kilpailu tai implisiittinen sopimus, luovutat tekijänoikeutesi meille ja luovut moraalisista oikeuksistasi kaikkiin mahdollisiin tekijänoikeudellisiin teoksiin McCainiin liittyen ja McCainin suunnittelemiin vastaaviin teoksiin ja sinun on hankittava kaikki muut tarvittavat kirjalliset luovutukset tai luvat kaikilta muilta tekijöiltä, joilla saattaa olla moraalisia oikeuksia liittyen mihin tahansa teokseen, jotta McCain voi käyttää täysiä oikeuksiaan käyttää tällaisia teoksia.

 

Tunnistat, että olet vastuussa mahdollisista lähettämistäsi materiaaleista. Toisin sanoen tunnistat ja vahvistat, että sinä (ei McCain) olet täysin vastuussa lähettämästäsi materiaalista, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) sen laillisuus, luotettavuus, soveltuvuus, omaperäisyys ja tekijänoikeus.  Sinä (ei McCain) olet yksin vastuussa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien tai moraalisten oikeuksien mahdollisesta rikkomisesta.  Lisäksi, kun lähettämäsi sisältö sisältää tietoja jostakin henkilöstä tai jonkun henkilötietoja, vakuutat, että olet antanut kaikki tarvittavat tiedot kyseisille henkilöille ja saanut kaikki tarvittavat suostumukset henkilöiltä, joihin kyseinen tieto liittyy, mukaan lukien soveltuvien yksityisyys- ja tietoturvalakien vaatimusten mukaisesti.

 

Vapautus/korvaus

 

Soveltuvien lakien sallimissa rajoissa suostut vapauttamaan ja turvaamaan McCainin ja pitämään McCainia syyttömänä sekä vapauttamaan, turvaamaan ja pitämään syyttömänä McCainin johtajia, päälliköitä, agentteja ja työntekijöitä sekä muita henkilöitä, jotka vapautetaan ja joita turvataan ja pidetään syyttöminä, kuten on kuvattu verkkosivuston tiettyjä kampanjoita, kilpailuja ja muita ohjelmia käsittelevissä käyttöehdoissa (joita kutsutaan yhteisesti tässä ”vapautetuiksi</strong”), liittyen kaikkiin vastuihin, oli kyseessä sitten sopimukseen, vahingonkorvausoikeuteen, mukaan lukien mutta rajoittumatta laiminlyöntiin, tai muuhun liittyvä asia, joka liittyy mitenkään verkkosivuston käyttöösi tai johtuu siitä, mukaan lukien kaikenlaiset vammat, menetykset tai vahingot. Hyväksyt ja suostut, että (paitsi mitä tulee määräyksiin, joita ei voi sulkea pois) vapautettavat eivät ole antaneet mitään esitystä, takuuta, vakuuta tai ehtoa eivätkä ole niistä vastuussa verkkosivuihin liittyen.

 

Immateriaalioikeudet

 

McCain omistaa sisällön ja kaiken siihen liittyvän ohjelmoinnin immateriaalioikeudet tai on hankkinut sisällön omistajan luvan sen käyttämiseen.  Jos olet lähettänyt materiaalia verkkosivustolle, sinun katsotaan antaneen meille ja verkkosivuston muille käyttäjille luvan käyttää ja muokata tätä sisältöä (mukaan lukien pysyvästi).  Lisäksi, kun lähettämäsi sisältö sisältää tietoja jostakin henkilöstä tai jonkun henkilötietoja, vakuutat, että olet antanut kaikki tarvittavat tiedot kyseisille henkilöille ja saanut kaikki tarvittavat suostumukset henkilöiltä, joihin kyseinen tieto liittyy, mukaan lukien soveltuvien yksityisyys- ja tietoturvalakien vaatimusten mukaisesti.

 

Verkkosivusto, mukaan lukien kaikki verkkosivuston sisältö, on immateriaalioikeuksia koskevien lakien ja sopimusmääräysten suojaama.  Tunnistat ja hyväksyt, että verkkosivusto ja verkkosivuston yhteydessä käytetyt palvelut ja ohjelmistot sisältävät omistusoikeudellista ja luottamuksellista tietoa, joka on soveltuvien immateriaalioikeuksien suojaamaa, ja että verkkosivuston käyttösi on henkilökohtaista, eikä sitä voi siirtää muille.  Kaikki verkkosivuston sisällön kopiointi, uudelleen tuottaminen, muokkaus, julkaiseminen, lähettäminen, jakaminen tai muu käyttö mihinkään tarkoitukseen, jota ei ole sallittu näissä käyttöehdoissa ja johon et ole saanut kirjallista lupaamme etukäteen, on ehdottomasti kiellettyä.

 

McCainin logo, tuotenimet, palvelumerkit ja kuvakkeet (”McCainin merkit”) ovat McCainin tavaramerkkejä.  Suostut olemaan näyttämättä tai käyttämättä McCainin merkkejä ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa.  Verkkosivustolla viitatuiden yritysten tai tuotteiden nimet ja tavaramerkit saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.  Näiden tavaramerkkien tai kauppanimien näyttäminen ei välitä tai luo mitään lisenssiä tai muita oikeuksia näihin merkkeihin tai nimiin.  McCainin merkkien kaikki luvaton käyttö on ehdottomasti kiellettyä.

 

Näiden käyttöehtojen päättyminen

 

Nämä käyttöehdot sekä sinun ja McCainin välille käyttöehdoilla luotu sopimus ovat voimassa, kunnes jompikumpi osapuoli päättää ne. Voit päättää näiden käyttöehtojen luoman sopimuksen milloin tahansa lopettamalla välittömästi verkkosivuston käytön ja sillä käynnin ja tuhoamalla kaiken sisällön, jonka olet saanut kaikilta McCainin verkkosivustoilta, joilla olet käynyt, sekä kaikki niihin liittyvät dokumentit sekä kaikki kopiot ja asennukset.  Päätät näiden käyttöehtojen luoman sopimuksen ja oikeuden käyttää verkkosivustoa, jos et hyväksy mitä tahansa muutosta, joka on tehty verkkosivustoon ja/tai näihin käyttöehtoihin.

 

McCain voi päättää sinulle näissä käyttöehdoissa myönnetyt lisenssit ja oikeudet milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta sinulle, jos olet McCainin yksinomaisella päätöksellä rikkonut mitä tahansa ehtoa sinun ja McCainin välisessä sopimuksessa, jonka nämä käyttöehdot muodostavat.  Päättymisen yhteydessä sinun täytyy tuhota kaikki sisältö ja lopettaa verkkosivuston käyttäminen.

 

Päättämisestä huolimatta suostut olemaan näiden käyttöehtojen alainen liittyen mihin tahansa aikaisempaan verkkosivuston käyttöön ja ladattuun tai käytettyyn sisältöön.

 

Lisäksi toimittamalla materiaalia verkkosivustoon emme millään tavalla lupaa, että materiaalit pysyvät käytettävissäsi.  McCainilla on oikeus poistaa tai muokata koko tätä verkkosivustoa tai mitä tahansa sen osaa milloin tahansa, ilman erillistä ilmoitusta sinulle.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

 

Soveltuvien lakien salliessa ja niiden rajoissa suostut henkilötietojen keräämiseen, käyttöön, luovuttamiseen ja käsittelyyn, kuten on esitetty yleisessä tietosuojakäytännössä.  Lue Yleinen tietosuojakäytäntö, niin saat tietoja oikeuksistasi yksityisyyteen ja siitä, miten McCain käyttää, luovuttaa ja käsittelee henkilötietojasi verkkosivuston käytön aikana.

 

Käyttöehtojen muita seikkoja

 

McCain voi ilman ilmoitusta sinulle muuttaa näitä käyttöehtoja sekä sinun ja McCainin välillä luomaa sopimusta, jonka ne muodostavat, milloin tahansa pelkästään tätä julkaisua päivittämällä.  Muutokset tulevat voimaan julkaisuhetkellä.  Tarkista käyttöehdot tasaisin väliajoin päivitysten varalta.  Jos jokin ehto tai muutos ei ole sinusta hyväksyttävä, sinun täytyy lopettaa verkkosivuston käyttö välittömästi.  Jos jatkat verkkosivuston käyttöä minkä tahansa näihin käyttöehtoihin tehdyn muutoksen julkaisun jälkeen, tämä merkitsee muutoksen hyväksyntää.  Nämä käyttöehdot koskevat ainoastaan verkkosivuston käyttöäsi eivätkä mitään muuta sopimusta, joka sinulla saattaa olla minkä tahansa McCainin tytäryhtiön kanssa.