Общи условия на уебсайта

White colour block

Добре дошли в този уебсайт на McCain!

 

Разработихме нашите уебсайтове, за да бъдат полезни, информативни и забавни. Надяваме се, че сме успели – и се надяваме, че ще ни уведомите как можем да ги направим още по-добри.

 

Всичко, което искаме в замяна, е да спазвате условията („Общите условия“), които следват. Моля, прочетете ги внимателно, защото с използването на уебсайта (както е определено по-долу), Вие се съгласявате с тях без предварителни условия.  Ако не сте съгласни с тях, моля, не използвайте уебсайта.

 

За да Ви помогнем да разберете тези Общи условия:

 

 • „McCain“, „ние“, „нас“ или „наш“ се отнася до McCain Foods Limited и нейните филиали; и
 • „Вие“ или „Ваш“ се отнася до лицето, което осъществява достъп до уебсайта.

 

Ограничен лиценз

 

McCain Ви предоставя ограничен лиценз за използване на уебсайта, който се регулира от настоящите Общи условия. Този ограничен лиценз се предоставя безплатно само на Вас за целия свят и в съответствие с приложимото законодателство е отменим и/или подлежи на преглед по всяко време от McCain без предизвестие, например когато считаме, че сте нарушили някое от тези Общи условия.

 

Освен ако не е посочено изрично по-долу, Вие се съгласявате да не използвате повторно каквото и да е съдържание, информация или материал (наречени общо „съдържанието“) от www.mccain.com или от друг уебсайт, управляван от McCain (наречени общо или поотделно „уебсайтът“) на който са представени или от който има връзка до тези Общи условия.

 

По-конкретно, Вие се съгласявате да не копирате, разпространявате, препубликувате, качвате, поствате или предавате каквото и да е от или към уебсайта, в зависимост от случая, освен ако не получите първо нашето писмено съгласие, с изключение на ограничения лиценз и изключенията, описани по-долу.  Като член на обществеността, McCain Ви предоставя ограничен лиценз за показване на Вашия компютър, отпечатване, изтегляне и използване на Съдържанието и основния HTML текст, аудио клипове, видеоклипове и други материали, които са Ви предоставени на уебсайта, само за лични, информационни, незабранени, нетърговски цели, при условие че:

 

 • Вие не променяте или не представяте погрешно такова Съдържание; и
 • Вие добавяте, не изтривате, не променяте и не показвате, според случая, на всяко копие на такова Съдържание, свързаните с него известия за авторско право, търговска марка или други известия за собственост (включително известие, че приложимото копие е предмет на този ограничен лиценз).

 

Не трябва да разпространявате, публикувате, предавате, използвате повторно, публикувате повторно или използвате съдържанието от уебсайта за обществени или търговски цели, включително, но не само, текста, аудио клиповете, видеоклиповете, изображенията и други материали, които са Ви предоставени на уебсайта.

 

Ние запазваме пълното и абсолютно право на собственост върху софтуера и всички свързани с него права на интелектуална собственост по отношение на уебсайта и Вашето използване и достъп до този уебсайт.  Нямате право да преразпределяте или продавате съдържанието от уебсайта – или да правите обратен инженеринг, дисасемблиране или да го преобразувате по друг начин в друга форма, която хората могат да използват.  Моля, имайте предвид, че ако сте член на медиите, можете да изтеглите Съдържание за Ваша употреба, при условие че не изтривате или не променяте авторски права, търговски марки или други известия за собственост и че спазвате добри бизнес практики по отношение на използването и възпроизвеждането на такова Съдържание.

 

Вие се съгласявате, че няма да използвате каквото и да е Съдържание по начин, който предполага връзка, асоцииране или одобрение между Вас или Вашите продукти и тези на McCain.  По-конкретно, забранено е създаването на рамки около която и да е част от уебсайта или използването на други техники, които променят визуалното представяне на уебсайта.

 

Не се предоставят права по отношение на търговските марки и авторските права на McCain. Всяко неразрешено използване на търговски марки и авторски права на McCain е строго забранено.  Ние ще прилагаме активно тези права и си запазваме правото да предприемем правни действия в случай на нарушение.

 

Забранени употреби

 

Освен ако не е разрешено изрично да го направите съгласно настоящите Общи условия, Вие не можете и не можете да позволите на други лица пряко или непряко:

 

 • Да премахвате от копие на съдържанието на уебсайта авторските права или други известия за собственост, съдържащи се в или на такова съдържание
 • Да продавате, модифицирате, създавате производни произведения или да се опитвате да модифицирате съдържанието на уебсайта по какъвто и да е начин, или да възпроизвеждате, да показвате публично, да изпълнявате, разпространявате, да предоставяте по друг начин достъп до или да използвате съдържание на уебсайта за каквато и да е публична, търговска, необразователна или нелична цел, включително, но не само, използване за рекламиране, търсене на бизнес или използване на съдържанието на друг уебсайт
 • Да прехвърляте на друго лице каквото и да е съдържание на уебсайта
 • Освен ако не е разрешено изрично в описания по-горе ограничен лиценз - да отпечатвате или да копирате HTML или друг компютърен софтуер, който е наличен на уебсайта
 • Да използвате уебсайта по всякакъв начин, който би могъл да повреди, деактивира, претовари, увреди, наруши сигурността на, да се отрази отрицателно върху функционирането на или да злоупотреби по друг начин с уебсайта или с каквито и да е услуги, системни ресурси, акаунти, сървъри, мрежи, асоциирани или Свързани сайтове (както е определено по-долу), свързани към или достъпни чрез уебсайта (включително, без ограничение, качване, публикуване или предаване по друг начин на нашите сайтове на компютърни вируси, троянски коне, червеи или други файлове, зловреден софтуер или компютърни програми, които са потенциално вредни, разрушителни или унищожителни, или които могат да наложат неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на уебсайта; или да използвате робот, паяк, стъргалка или друга автоматична програма или устройство, или ръчен процес за наблюдение, копие, обобщаване или извличане по друг начин на информация от уебсайта или съдържанието на уебсайта изцяло или частично)
 • Да използвате или да се опитвате да използвате акаунт, парола или друга информация на друго лице във връзка с нашия уебсайт; да създавате или използвате фалшива самоличност на уебсайта или да се представяте за физическо или юридическо лице, или да представяте погрешно по друг начин Вашата връзка с физическо или юридическо лице; да се опитвате да получите неоторизиран достъп до уебсайта; или да изпращате на уебсайта или McCain непълна, фалшива или неточна информация
 • Да нарушавате или да пречите на използването или разглеждането от друго лице на уебсайта или асоциирани или Свързани сайтове (както е определено по-долу) или на всякакви услуги в тази връзка
 • Да изтривате или редактирате съдържанието, публикувано на уебсайта
 • Да събирате или съхранявате лични данни за други потребители или лица, разглеждащи уебсайта; и
 • Да действате като цяло по неразумен начин.

 

Спазване на закона

 

Вие се съгласявате, че носите цялата отговорност за Вашите действия и комуникации, предприети или предадени в хода на използването от Вас на съдържанието на уебсайта, и че ще спазвате всички закони, които се прилагат или могат да се прилагат за използването на дейности или съдържание на уебсайта, или по отношение на съдържанието на уебсайта.  McCain ще разследва случаи, които може да включват нарушения на такива закони, и може да уведоми и да сътрудничи на правоприлагащите органи в преследването на потребители, които участват в такива нарушения. McCain си запазва правото да разкрива по всяко време всякаква информация относно използването на съдържанието от Ваша страна на уебсайта, както е необходимо за спазване на всеки закон, наредба или искане от страна на правителството.

 

Допълнителни условия за ползване

 

Някои раздели на уебсайта може да са предмет на допълнителни условия за ползване (включително такива условия, които уреждат конкретни промоции, конкурси или други програми на уебсайта) („Допълнителни условия за ползване“).  Вие се съгласявате, че като използвате такива раздели или част от тях, Вие се съгласявате да се ангажирате с Допълнителните условия за ползване, приложими за тези раздели.  Общите условия, Допълнителните условия за ползване, всички онлайн известия и Глобалната политика за защита на данните (посочена по-долу) представляват целият договор между Вас и McCain по отношение на всички въпроси, представени в тези параграфи, и до максималната разрешена от закона степен заменят всички устни или писмени комуникации, изложения или споразумения между Вас и McCain или някое от нейните свързани дружества по отношение на тези въпроси.  В случай на противоречие между Общите условия и Допълнителните условия за ползване, Общите условия ще имат предимство.

 

Юрисдикция и избор на законодателство

 

Освен ако не е посочено друго, съдържанието на уебсайта е представено, за да се предостави информация за McCain и нейните продукти.

 

Информацията относно продуктите и услугите на McCain като цяло е приложима в целия свят, но определена специфична информация може да не е приложима за Вашата страна.  Освен това, опаковката може да варира в зависимост от местните нормативни изисквания и предпочитания.  Не всички продукти се предлагат във всички региони.  Вижте местните търговци на дребно за продукти и опаковки, налични във Вашата страна. Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, McCain не прави декларации, че съдържанието на уебсайта е подходящо или налично за използване във връзка с конкретна страна извън Канада.  За всякакви въпроси относно наличността на който и да е продукт и/или услуга във Вашия район, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт с нас, предоставени на съответния уебсайт.

 

McCain контролира и управлява много от своите уебсайтове от Глобалния технологичен център на компанията във Флоренсвил, Ню Брънзуик, Канада. Въпреки това, McCain работи в световен мащаб и уебсайтът може да се управлява от McCain или доставчик на услуги в друга юрисдикция.  Ако използвате уебсайта от местоположения извън Канада, Вие носите отговорност за спазването на приложимите закони във Вашата юрисдикция и, ако е приложимо, юрисдикцията, в която осъществявате физически достъп до уебсайта(овете).

 

Ако между нас възникнат спорове относно използването на уебсайта от Ваша страна, настоящите Общи условия и Допълнителните условия за ползване, тези спорове ще бъдат разрешавани в съответствие със законите на провинция Ню Брънзуик и приложимите закони на Канада, без да се прилагат принципите за конфликт между правните норми.  Вие се съгласявате, че всеки такъв спор може да бъде разрешен пред Съдилищата на провинция Ню Брънзуик, Канада, със седалище в град Фредериктън, и с настоящото се подчинявате на неизключителната юрисдикция на тези Съдилища.  Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия е незаконна, невалидна или по някаква причина неприложима, тогава тази клауза (или част от тази клауза, както е приложимо) се счита за отделима от тези Общи условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите клаузи (или останалите части от тази клауза, както е приложимо).

 

Без гаранции

 

Въпреки че се стараем да Ви предоставим най-актуалната и точна информация, ние не гарантираме, не обезпечаваме и не декларираме, че информацията, представена на уебсайта, е без грешки или изчерпателна.  Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, McCain не гарантира, не обезпечава и не прави декларации относно качеството, точността, навременността или изчерпателността на твърдения, изявления или информация на уебсайта, нито за пригодността за определени цели на информацията, съдържаща се на уебсайта.

 

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, цялата информация, всички продукти, материали, услуги и уведомления, съдържащи се в или представени на уебсайта, включително всички текстове, графики, връзки, анимация, Java скрипт, „бисквитки“, продукти и материали, се предоставят „каквито са“ без изрични или подразбиращи се декларации, гаранции, обезпечения или условия от каквото и да е естество.

 

Без да се ограничава гореизложеното и доколкото е разрешено от приложимото законодателство, няма гаранции, обезпечения или декларации, че:

 

 • Съдържанието е с определено ниво на продаваемост или е подходящо за определена цел
 • Функционалните елементи, съдържащи се в Съдържанието, ще бъдат без прекъсване или без грешки
 • Дефектите ще бъдат коригирани
 • Уебсайтът или сървърите, които ги предоставят, не съдържат вируси или други вредни компоненти; и
 • Успешните резултати или последствия ще са резултат от правилното спазване на всички инструкции, указания или рецепти, съдържащи се в Съдържанието (считаме, че нашите рецепти са чудесни, но нямаме контрол върху условията в конкретната кухня или домакинството Ви)

 

В допълнение към горепосоченото и доколкото е разрешено от приложимото законодателство, Вие (а не McCain) поемате всички разходи за цялото необходимо обслужване, ремонт или корекция, произтичащи от използването на уебсайта на McCain.

 

Неподлежащи на изключване клаузи

 

Независимо от всичко, което е в противоречие, нищо не изключва или ограничава действието на гаранция, срок, условие или обезпечаване, или каквото и да е право или правна защита, подразбиращи се или изисквани според приложимото законодателство, които не може да бъдат изключени или ограничени законно (както е приложимо), включително съгласно законодателството за защита на потребителите. По отношение на гаранция, срок, условие или обезпечаване, подразбиращи се или изисквани според приложимото законодателство, които не могат да бъдат изключени („Неподлежаща на изключване клауза“), но по отношение на които сме в състояние да ограничим Вашето обезщетение, Вашето обезщетение и отговорността на McCain Group са ограничени до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство.

 

Отказ от отговорност: Свързани сайтове

 

Уебсайтът понякога предоставя достъп до други уебсайтове в целия свят (наречени общо „Свързани сайтове“) от самия уебсайт.  McCain не дава гаранции относно съдържанието, продуктите или услугите, налични на тези Свързани сайтове, нито прави декларации относно съдържанието или точността на материалите на тези Свързани сайтове.  Ако установите връзка към тези Свързани сайтове, Вие правите това на свой риск и без разрешението на McCain.  Проверете адреса на Uniform Resource Locator (URL), предоставен във Вашия World Wide Web браузър, за да видите дали все още се намирате в уебсайт, управляван от McCain, или сте се преместили на друг уебсайт.

 

Ние не претендираме, че McCain има законно разрешение да използва търговска марка, търговско име, логотип или символ на авторско право, показани или достъпни чрез връзките, или че всеки Свързан сайт е упълномощен да използва търговска марка, търговско име, лого или символ на авторско право на McCain.  Вие се съгласявате, че няма да насочвате или да свързвате директно от уебсайт към съдържание в рамките на уебсайта без изричното предварително писмено разрешение на McCain.  McCain си запазва правото да деактивира пряко или непряко връзки от уебсайтове на трети страни към уебсайта.

 

Понякога може да предоставяме на потребителите на уебсайта достъп до определено специализирано съдържание и интерактивни услуги, чрез които можете да показвате или публикувате информация и материали, както и определени софтуерни инструменти, които могат да се използват за различни цели, включително за възпроизвеждане на музика, предоставена от уебсайта, за взаимодействие с други потребители на уебсайта или за създаване на съдържание.  Тези услуги, софтуер и съдържание, предоставени чрез уебсайта, както и целият софтуер, използван за предоставяне на сайта, са и остават собственост на McCain, нейните филиали и техните лицензодатели и доставчици, и може да бъдат защитени от авторско право, търговска марка, патент и/или други права на собственост и закони.

 

Ограничение на отговорността

 

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство (и без да се ограничава разделът „Неподлежащи на изключване клаузи“ по-горе), в никакъв случай McCain или някой от нейните директори, длъжностни лица, агенти или служители не носи отговорност за каквито и да било щети, включително специални, непреки, косвени, назидателни (наказателно обезщетение за вреди) щети, произтичащи от или във връзка с използването или изпълнението на съдържанието, налично на уебсайта, независимо дали в действие по договор, закононарушение (включително, но не само небрежност) или по друг начин.

 

Те включват (но не се ограничават до) щети или вреди, причинени от:

 

 • Използване (или невъзможност за използване) на уебсайта
 • Използване (или невъзможност за използване) на свързани сайтове, към които има хипервръзка от уебсайта
 • Неуспешно изпълнение
 • Използване (или невъзможност за използване) на съдържание, създадено от потребител на уебсайта
 • Грешка
 • Пропускане
 • Прекъсване
 • Дефект
 • Закъснение в работата или предаването
 • Компютърен вирус; и
 • Електрическа повреда.

 

Имайте предвид, че ние не носим отговорност за щети от каквото и да е естество, доколкото е разрешено от приложимото законодателство и без да се ограничава разделът „Неподлежащи на изключване клаузи“ по-горе), в противен случай, включително, но не само, следното:

 

 • Щети, предназначени да компенсират директно някого за загуба или вреда
 • Загуба на печалби
 • Щети, очаквани основателно от загуба или вреда (законно, „косвени щети“); и
 • Други различни щети и разходи, произтичащи пряко от загуба или вреда (законно „инцидентни щети“).

 

Освен това, освен ако не е забранено или ограничено изрично от приложимото законодателство, ние не носим отговорност дори ако сме били небрежни или ако някой от нашите упълномощени представители е бил уведомен за възможността за такива щети – или и двете.

 

Изпратени материали

 

McCain може да не приеме или да не вземе предвид творчески идеи, предложения или материали, различни от заявените от нея конкретно.  Съобразно с това Ви молим да не ни изпращате такива материали.  Ако изпратите материали на McCain въпреки това, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която съобщавате на McCain чрез уебсайта (различна от информацията, която се съгласяваме да защитим съгласно нашата (Глобална политика за защита на данните), след подаване става и остава наша собственост, дори ако договорът, базиран на тези Общи условия, бъде прекратен по-късно и Вие се съгласявате с използването и разкриването на такива изпратени материали от страна на McCain, включително публично и с търговска цел, и без приписване.

 

Това означава, че освен в случай на нарушение на правата на интелектуална собственост на трета страна:

 

 • Нямаме задължение да третираме като поверителни изпратените от Вас материали
 • Не можем да бъдем съдени за използването на изпратените от Вас идеи (включително, но не само, идеи за продукти или реклами)
 • Можем да използваме изпратените от Вас материали или други подобни за всякакви цели, без да плащаме за тях на Вас или на друго лице
 • Ние ще имаме изключителна собственост върху всички настоящи и бъдещи права относно изпращане на материали от всякакво естество; и
 • Вие се съгласявате да не претендирате за право на собственост от каквото и да е естество в заявлението Ви (включително, но не само авторско право (включително правото да се правят производни произведения и правата на притежателите на авторски права относно оригинални произведения за създаване на производни произведения), търговска марка, нелоялна конкуренция или подразбиращ се договор), прехвърляте авторските си права на нас и се отказвате от моралните си права върху всякакви произведения с авторско право в полза на McCain и тези, определени от McCain, и трябва да получите всички други необходими откази или съгласия от други автори относно морални права, които може да имат във връзка с произведение, за да позволите на McCain да упражнява пълните си права на използване и оползотворяване на такова произведение.

 

Вие потвърждавате, че носите отговорност за изпратените от Вас материали – с други думи, Вие потвърждавате и гарантирате, че Вие (а не McCain) носите пълна отговорност за изпратените материали, включително, но не само, тяхната законност, надеждност, уместност, оригиналност и защита с авторско право.  Вие (а не McCain) ще носите самостоятелна отговорност за нарушения на интелектуалната собственост или моралните права на трета страна.  Освен това, когато предоставеното от Вас съдържание включва лична информация или данни на друго лице, Вие гарантирате, че сте направили всички необходими оповестявания и сте получили всички необходими съгласия от съответните лица, за които се отнася тази информация, включително както се изисква от приложимите закони за поверителност или защита на данните.

 

Освобождаване/Обезщетение

 

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, Вие се съгласявате да освободите, обезщетите и освобождавате от отговорност McCain и всеки от нейните директори, длъжностни лица, представители и служители, и други такива допълнителни лица, които трябва да бъдат освободени и/или обезщетени, както е посочено в условията, изискванията и правилата, които уреждат конкретни промоции, конкурси или други програми на уебсайта (наречени общо в настоящото „Освобождавания“) от всякаква отговорност (независимо дали произтичаща от действие по договор, закононарушение (включително, но не само небрежност) или по друг начин), свързана или произтичаща по какъвто и да е начин с Вашето използване на уебсайта, включително увреждания, загуба или щета от всякакво естество. Вие потвърждавате и се съгласявате, че освен по отношение на неподлежащи на изключване клаузи, освободените лица не са направили и не носят отговорност за каквато и да е декларация, гаранция, обезпечаване или условие по отношение на уебсайта.

 

Интелектуална собственост

 

McCain притежава правата върху интелектуалната собственост във връзка със Съдържанието и цялото основно програмиране или е получила разрешение от собственика да използва Съдържанието.  Асо сте изпратили съдържание на уебсайта се счита, че сте дали съгласие на нас и други потребители на уебсайта да използваме и променяме това съдържание (включително на постоянна основа).  Освен това, когато предоставеното от Вас съдържание включва лична информация или данни на което и да е лице, Вие гарантирате, че сте направили всички необходими оповестявания и сте получили всички необходими съгласия от съответните лица, за които се отнася тази информация, включително както се изисква от приложимите закони за поверителност или защита на данните.

 

Уебсайтът, включително цялото съдържание на уебсайта, са защитени от законите за интелектуалната собственост и клаузите на договора.  Вие потвърждавате и се съгласявате, че уебсайтът и използваните във връзка с него услуги и софтуер съдържат фирмена и поверителна информация, която е защитена от приложимите закони за интелектуална собственост и че използването на уебсайта от Ваша страна е лично за Вас и не може да се прехвърля.  Забранено е строго всяко копиране, възпроизвеждане, промяна, публикуване, предаване, разпространение или друга употреба на съдържанието на уебсайта за каквато и да е цел, която не е разрешена съгласно настоящите Общи условия и за която не сте получили нашето предварително писмено съгласие.

 

Логотипите, наименованията на продуктите, услугите и иконите на McCain („Марките на McCain“) са търговски марки на McCain.  Вие се съгласявате да не представяте и да не използвате Марките McCain по какъвто и да е начин без нашето предварително писмено съгласие.  Наименованията и търговските марки на компаниите или продуктите, посочени в уебсайта, може да са търговски марки на съответните им собственици.  Представянето на тези търговски марки или търговски наименования не предава и не създава лиценз или други права върху тези марки или имена.  Всяко неразрешено използване на Марките McCain е строго забранено.

 

Прекратяване на тези Общи условия

 

Настоящите Общи условия и базираният на тях договор между Вас и McCain, са в сила до прекратяването им от която и да е от страните. Можете да прекратите тези Общи условия по всяко време, като преустановите незабавно Вашето използване и достъпа си до уебсайта и като унищожите цялото съдържание, получено от всеки уебсайт на McCain, до който сте осъществили достъп, заедно с цялата свързана документация и всички копия и инсталирания.  Вие ще прекратите тези Общи условия и правото си на достъп до уебсайта, ако не сте съгласни с определена промяна на уебсайта и/или тези Общи условия.

 

McCain може да прекрати предоставените на Вас лицензи и права съгласно настоящите Общи условия по всяко време и без предизвестие, ако счита по своя преценка, че нарушавате определен срок или условие на договора между Вас и McCain, базиран на тези Общи условия.  При прекратяване трябва да унищожите цялото съдържание и да спрете да използвате уебсайта.

 

Независимо от прекратяването, Вие се съгласявате да останете ангажирани с настоящите Общи условия по отношение на всяко предишно използване на уебсайта и всяко съдържание, което е изтеглено или прегледано.

 

Освен това, ние не гарантираме по какъвто и да е начин, че предоставените материали на уебсайта ще останат на Ваше разположение.  McCain има право да прекрати или промени целия или част от своя уебсайт по всяко време, без да Ви уведоми.

 

Поверителност и защита на данните

 

Когато и доколкото е разрешено от приложимото законодателство, Вие се съгласявате със събирането, използването, разкриването и обработването на лични данни, както е предвидено в Глобалната политика за защита на данните.  Моля, прочетете нашата Глобална политика за защита на данните, за да получите информация за Вашите права за защита на данните и за това как McCain използва, разкрива и обработва Вашите лични данни по време на използването на уебсайта.

 

Разни точки за Общите условия

 

McCain може да промени по всяко време без да Ви уведоми настоящите Общи условия и базирания на тях договор между Вас и McCain чрез актуализиране на тази публикация.  Промените влизат в сила при публикуването им.  Моля, проверявайте редовно Общите условия за актуализации.  Ако някое условие или промяна не са приемливи за Вас, трябва да прекратите незабавно използването на уебсайта.  По-нататъшното използване на уебсайта от Ваша страна след всяка промяна в настоящите Общи условия ще представлява приемане на промяната.  Тези Общи условия се прилагат само за използването на уебсайта от Ваша страна, а не за друг договор, което може да имате със свързано дружество на McCain.