Termenii și condițiile site-ului web

White colour block

Bine ați venit pe acest site web McCain!

 

Site-urile noastre au fost concepute pentru a fi utile, informative și distractive. Sperăm că am reușit și că ne veți spune cum le putem face și mai bune.

 

Tot ce cerem în schimb este să respectați termenii și condițiile („Termenii și condițiile”) care urmează. Vă rugăm să-i citiți cu atenție, deoarece prin utilizarea site-ului web (așa cum este definit mai jos), sunteți de acord cu aceștia fără condiții prealabile. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu utilizați site-ul web.

 

Pentru a vă ajuta să citiți acești Termeni și condiții:

 

 • „McCain”, „noi”, „nouă” sau „al nostru” se referă la McCain Foods Limited și afiliații săi; și
 • „dvs.” sau „al dvs.” se referă la persoana care accesează site-ul web.

 

Licență limitată

 

McCain vă acordă o licență limitată de utilizare a site-ului web, care este guvernată de acești Termeni și condiții. Această licență limitată vă este oferită dvs., gratuit, pentru întreaga lume și este, sub rezerva legii în vigoare, revocabilă și/sau supusă revizuirii în orice moment de către McCain fără notificare prealabilă, de exemplu în cazul în care credem că ați încălcat vreunul din acești Termeni și condiții.

 

Cu excepția celor prevăzute în mod expres mai jos, sunteți de acord să nu reutilizați niciun conținut, informație sau material (denumite colectiv „Conținutul”) de pe www.mccain.com sau de pe orice alt site web administrat de McCain (denumit în mod individual sau colectiv „site-ul web”) și de pe care sau la care site web sunt afișați sau asociați acești Termeni și condiții.

 

În special, sunteți de acord să nu copiați, distribuiți, republicați, încărcați, postați sau transmiteți orice de la sau către site-ul web, după caz, cu excepția cazului în care primiți mai întâi consimțământul nostru scris, cu excepția licenței limitate și a excepțiilor descrise mai jos.  În calitate de membru al publicului, McCain vă acordă o licență limitată pentru a afișa pe computerul dvs., a imprima, a descărca și a utiliza conținutul și textul HTML subiacent, clipurile audio, videoclipurile și alte materiale, puse la dispoziția dvs. pe site, exclusiv în scopuri personale, informaționale, neinterzise, necomerciale, cu condiția că:

 

 • Nu modificați sau denaturați niciun astfel de Conținut; și
 • Includeți, nu ștergeți sau modificați și că afișați, după caz, pe fiecare copie a unui astfel de Conținut, notificările asociate privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte informații de proprietate (inclusiv o notificare că copia aplicabilă este supusă acestei licențe limitate).

 

Nu aveți voie să distribuiți, publicați, transmiteți, reutilizați, republicați sau utilizați conținutul de pe site-ul web în scopuri publice sau comerciale, inclusiv, dar fără a se limita la, textul, clipurile audio, videoclipurile, imaginile și alte materiale care vă sunt puse la dispoziție pe site-ul web.

 

Ne păstrăm drepturile depline și complete asupra software-ului și asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asociate cu privire la site-ul web și la utilizarea și accesul dvs. la acest site web.  Nu aveți permisiunea să redistribuiți sau să vindeți conținutul de pe site - sau să faceți inginerie inversă, să dezasamblați sau să îl convertiți într-o altă formă care poate fi utilizată de oameni.  Vă rugăm să rețineți că, dacă sunteți membru al mass-media, puteți descărca conținut pentru uzul dvs., cu condiția să nu ștergeți sau să modificați nicio notificare privind drepturile de autor, mărci comerciale sau alte notificări de proprietate și să respectați bunele practici comerciale privind utilizarea și reproducerea unui astfel de conținut.

 

Sunteți de acord că nu veți utiliza conținutul într-un mod care sugerează vreo asociere, afiliere sau aprobare între dvs. sau produsele dvs. și cele ale McCain.  Mai exact, este interzisă crearea de rame în jurul oricărei părți a oricărui site web sau utilizarea altor tehnici care modifică prezentarea vizuală a site-ului web.

 

Nu se acordă drepturi cu privire la mărcile comerciale și drepturile de autor McCain. Orice utilizare neautorizată a mărcilor comerciale și drepturilor de autor McCain este strict interzisă.  Vom exercita în mod activ aceste drepturi și ne vom rezerva dreptul de a iniția acțiuni în justiție în cazul unei încălcări.

 

Utilizări interzise

 

Cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres în baza acestor Termeni și condiții, nu aveți voie și nu puteți permite altor persoane, în mod direct sau indirect:

 

 • să eliminați, din orice copie a conținutului de pe site-ul web, drepturile de autor sau alte notificări de proprietate conținute în sau pe respectivul conținut
 • să vindeți, modificați, creați lucrări derivate sau încercați să modificați Conținutul Site-ului web în orice mod sau să reproduceți sau să afișați public, să executați sau să distribuiți sau să furnizați în alt mod accesul la sau utilizarea oricărui conținut de pe site-ul web în orice scop public, comercial sau non-educațional sau non-personal, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea pentru a face reclamă sau a iniția afaceri sau utilizarea conținutului pe orice alt site web
 • să transferați conținut de pe site către orice altă persoană
 • cu excepția cazurilor permise în mod expres în licența limitată descrisă mai sus, să tipăriți sau să copiați oricare dintre HTML sau alte produse software accesibile pe site-ul web
 • să utilizați Site-ul web în orice mod care ar putea dăuna, dezactiva, suprasolicita, afecta, interfera cu securitatea, afecta negativ funcționarea sau abuza în alt mod de site-ul web sau serviciile, resursele sistemului, conturile, serverele, rețelele, site-urile afiliate sau asociate (conform definiției de mai jos), conectate la sau accesibile prin intermediul site-ului web (inclusiv, fără limitare, încărcarea, postarea sau transmiterea în alt mod pe site-urile noastre a virușilor informatici, cai troieni, viermi sau alte fișiere, programe malware sau computerizate care sunt potențial dăunătoare, perturbatoare sau distructive sau care pot impune o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii site-ului web; sau să folosiți un robot, păianjen, racletă sau alt program sau dispozitiv automat, sau proces manual pentru a monitoriza, copia, rezuma, sau să extrageți în alt mod informații de pe site-ul web sau din conținutul de pe site-ul web, integral sau parțial)
 • să utilizați sau să încercați să utilizați contul, parola sau alte informații ale altei persoane în legătură cu site-ul nostru; să creați sau să utilizați o identitate falsă pe site-ul nostru web sau să imitați o persoană sau entitate sau să reprezentați eronat în alt mod afilierea dvs. cu orice persoană sau entitate; să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul web; sau să trimiteți către site-ul web sau McCain informații incomplete, false sau inexacte
 • să deranjați sau să interferați cu utilizarea sau de către orice altă persoană a site-ului web sau a site-urilor afiliate sau asociate (așa cum sunt definite mai jos) sau a oricăror servicii ale acestora
 • să ștergeți sau să revizuiți orice conținut postat pe site-ul web
 • să colectați sau să stocați date cu caracter personal despre alți utilizatori sau persoane care vizualizează site-ul web; și
 • în general, să acționați într-un mod în care o persoană rezonabilă nu ar acționa.

 

Respectarea legii

 

Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru acțiunile și comunicările dvs. întreprinse sau transmise în timpul utilizării de către dvs. a conținutului pe site-ul web și că veți respecta toate legile care se aplică sau se pot aplica utilizării de către dvs. a activităților sau conținutului pe site-ul web sau în legătură cu conținutul de pe site-ul web.  McCain va investiga cazurile care pot implica încălcări ale acestor legi și poate implica și coopera cu autoritățile de aplicare a legii în urmărirea penală a utilizatorilor implicați în astfel de încălcări. McCain își rezervă dreptul de a divulga în orice moment orice informații privind utilizarea de către dvs. a conținutului pe site-ul web, după cum este necesar pentru a respecta o lege, reglementare sau solicitare guvernamentală.

 

Termeni de utilizare suplimentari

 

Anumite zone ale site-ului web pot face obiectul unor termeni de utilizare suplimentari (inclusiv termeni care guvernează promoții, concursuri sau alte programe specifice de pe site-ul web) („Termenii de utilizare suplimentari”).  Sunteți de acord că, prin utilizarea acestor zone sau a oricărei părți a acestora, sunteți de acord să respectați Termenii de utilizare suplimentari aplicabili acestor zone.  Termenii și condițiile, împreună cu Termenii de utilizare suplimentari, notificările online și Politica globală de confidențialitate (la care se face referire mai jos), constituie întregul acord dintre dvs. și McCain cu privire la toate aspectele discutate în aceste paragrafe și, în măsura maximă permisă de lege, înlocuiesc toate comunicările, declarațiile sau acordurile, fie verbale, fie scrise, dintre dvs. și McCain sau oricare dintre afiliații săi cu privire la acest subiect.  În cazul unui conflict între Termeni și condiții și Termenii de utilizare suplimentari, Termenii și condițiile vor prevala.

 

Jurisdicția și alegerea legii

 

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, conținutul de pe site-ul web este prezentat pentru a furniza informații despre McCain și produsele sale.

 

Informațiile cu privire la produsele și serviciile McCain sunt în general valabile în întreaga lume, dar este posibil ca anumite informații să nu se aplice în țara dvs.  În plus, ambalajul poate varia în funcție de reglementările și preferințele locale.  Nu toate produsele sunt oferite în toate regiunile.  Consultați comercianții locali privind produsele și ambalajele disponibile în țara dvs. În măsura permisă de legislația în vigoare, McCain nu face nicio declarație conform căreia conținutul de pe site-ul web este adecvat sau disponibil pentru utilizare în orice țară din afara Canadei.  Pentru orice întrebări privind disponibilitatea unui produs și/sau serviciu în zona dvs., vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact disponibile pe site-ul web aplicabil.

 

McCain controlează și operează multe dintre site-urile sale web de la Centrul tehnologic global al companiei din Florenceville, New Brunswick, Canada. Cu toate acestea, McCain își desfășoară activitatea la nivel global, iar un site web poate fi operat de McCain sau de un furnizor de servicii dintr-o altă jurisdicție.  Dacă utilizați site-ul web din locații din afara Canadei, sunteți responsabil pentru respectarea legilor aplicabile în jurisdicția dvs. și, dacă este cazul, a jurisdicției în care accesați fizic site-ul(site-urile) web.

 

În cazul în care apar dispute între noi cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului web, acești Termeni și condiții și Termenii de utilizare suplimentari, aceste dispute vor fi soluționate în conformitate cu legile Provinciei New Brunswick și cu legile Canadei aplicabile în acest document, fără a pune în aplicare principiile conflictelor de legi ale acestora.  Sunteți de acord că orice astfel de dispută poate fi soluționată în fața instanțelor din Provincia New Brunswick, Canada, care se află în orașul Fredericton, și prin prezenta vă supuneți jurisdicției neexclusive a acestor instanțe.  În cazul în care o prevedere a acestor Termeni și condiții va fi ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva prevedere (sau parte a respectivei prevederi, după caz) va fi considerată separabilă de acești Termeni și condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea prevederilor rămase (sau părțile rămase ale respectivei prevederi, după caz).

 

Fără garanții

 

Deși depunem toate eforturile pentru a vă oferi cele mai actuale și exacte informații, nu garantăm și nu declarăm că tot conținutul de pe site-ul web este lipsit de erori sau complet.  În măsura permisă de legislația aplicabilă, McCain nu garantează și nu reprezintă calitatea, acuratețea, promptitudinea sau caracterul complet al oricăror revendicări, declarații sau informații de pe site, iar McCain nu face nicio declarație cu privire la adecvarea oricăreia dintre informațiile conținute pe site în orice scop.

 

În măsura permisă de legislația aplicabilă, toate informațiile, produsele, materialele, serviciile și recomandările conținute pe site sau furnizate de site, inclusiv toate textele, graficele, linkurile, animațiile, scripturile java, modulele cookie, produsele și materialele sunt furnizate „ca atare”, fără nicio declarație, garanție sau condiție de orice fel, expresă sau implicită.

 

Fără a limita cele de mai sus și în măsura permisă de legislația aplicabilă, nu există garanții sau declarații că:

 

 • Conținutul are un anumit nivel de vandabilitate sau se potrivește unui anumit scop
 • Elementele funcționale din conținut vor fi neîntrerupte sau fără erori
 • Defectele vor fi corectate
 • Site-ul web sau serverele care le pun la dispoziție nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare; și
 • Succesele obținute vor rezulta din respectarea corespunzătoare a oricăror instrucțiuni sau rețete din conținut (credem că rețetele noastre sunt excelente, dar nu avem control asupra condițiilor din bucătăria sau gospodăria dvs.)

 

În plus față de cele de mai sus și în măsura permisă de legislația aplicabilă, dvs. (și nu McCain) vă asumați întregul cost al tuturor lucrărilor necesare de service, reparație sau corectare care rezultă din utilizarea de către dvs. a site-ului McCain.

 

Prevederi non-exclusibile

 

Fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare, nimic nu exclude sau limitează nicio garanție, termen sau condiție sau niciun drept sau măsură reparatorie, implicită sau impusă de legislația aplicabilă, care nu poate fi exclusă sau limitată în mod legal (după caz), inclusiv în temeiul legislației privind protecția consumatorului. În ceea ce privește orice termen, condiție sau garanție implicită sau impusă de legislația aplicabilă, care nu poate fi exclusă („Prevedere non-exclusibilă”), dar în legătură cu care putem să vă limităm măsurile reparatorii, atunci măsurile dvs. reparatorii și răspunderea Grupului McCain sunt limitate în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.

 

Declinarea responsabilității: Site-uri asociate

 

Site-ul web oferă uneori acces la alte site-uri web de la nivel mondial (denumite colectiv „Site-uri legate”) din cadrul site-ului web.  McCain nu susține conținutul sau produsele sau serviciile disponibile pe aceste site-uri legate și nu face nicio declarație cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor de pe aceste site-uri.  Dacă stabiliți un link către aceste site-uri asociate, faceți acest lucru pe propriul risc și fără permisiunea McCain.  Verificați adresa Uniform Resource Locator (URL) furnizată în browserul dvs. World Wide Web pentru a vedea dacă sunteți încă pe un site web operat de McCain sau dacă ați trecut pe un alt site web.

 

Nu pretindem că McCain este autorizată legal să utilizeze o marcă comercială, denumire comercială, siglă sau simbol de drept de autor afișat sau accesibil prin intermediul linkurilor sau că orice site asociat este autorizat să utilizeze o marcă comercială, denumire comercială, siglă sau simbol de drept de autor al McCain.  Sunteți de acord că nu veți indica sau nu veți trimite direct de la un site web la conținutul din cadrul site-ului web fără permisiunea prealabilă expresă în scris a McCain.  McCain își rezervă dreptul de a dezactiva direct sau indirect linkurile de pe site-urile web ale terților.

 

Periodic, este posibil să oferim utilizatorilor site-ului acces la anumite conținuturi specializate și servicii interactive prin intermediul cărora puteți afișa sau posta informații și materiale și anumite instrumente software care pot fi utilizate în diverse scopuri, inclusiv pentru redarea muzicii furnizate de site, pentru a interacționa cu alți utilizatori ai site-ului sau pentru a crea conținut.  Aceste servicii și software, precum și conținutul pus la dispoziție prin intermediul site-ului web și al tuturor software-urilor utilizate pentru a face site-ul disponibil sunt și vor rămâne proprietatea McCain, a afiliaților săi și a licențiatorilor și furnizorilor acestora și pot fi protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, brevete și/sau alte drepturi și legi de proprietate.

 

Limitarea răspunderii

 

În măsura permisă de legislația aplicabilă (și fără a limita secțiunea „Prevederile non-exclusibile” de mai sus), McCain, sau oricare dintre directorii, funcționarii, agenții sau angajații săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru niciun fel de daune, inclusiv daune speciale, indirecte, pe cale de consecință, exemplare (punitive) care decurg din sau sunt în legătură cu utilizarea sau performanța conținutului disponibil pe site-ul web, indiferent dacă sunt în cadrul unei acțiuni contractuale, prejudiciu (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență) sau în alt mod.

 

Acestea includ (dar nu se limitează la) daune sau vătămări cauzate de:

 

 • Utilizarea (sau incapacitatea de utilizare) a site-ului web
 • Utilizarea (sau incapacitatea de a utiliza) site-urilor asociate la care faceți trimitere prin hyperlink de pe site
 • Eșecul performanței
 • Utilizarea (sau incapacitatea de a utiliza) orice conținut creat de un utilizator al site-ului web
 • Eroare
 • Omisiune
 • Întrerupere
 • Defecțiune
 • Întârziere în funcționare sau transmisie
 • Virus informatic; și
 • Defecțiune de linie.

 

Rețineți că nu suntem răspunzători pentru daune de orice fel, în măsura permisă de legislația aplicabilă și fără a limita secțiunea „Prevederile non-exclusibile” de mai sus), incluzând în alt mod, fără limitare, următoarele:

 

 • Daune destinate să compenseze direct pe cineva pentru o pierdere sau vătămare
 • Pierderea profiturilor
 • Daunele care se preconizează în mod rezonabil că vor rezulta în urma unei pierderi sau vătămări (în mod legal „daune de consecință”); și
 • Alte daune și cheltuieli diverse care rezultă direct din pierdere sau vătămare (în mod legal, „daune incidentale”).

 

Mai mult, cu excepția cazului în care legea aplicabilă ne interzice sau limitează în mod expres, nu suntem responsabili chiar dacă am fost neglijenți sau dacă oricare dintre reprezentanții noștri autorizați a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune — sau ambele.

 

Transmiteri

 

McCain nu poate accepta sau lua în considerare idei, sugestii sau materiale creative, altele decât cele pe care le-a solicitat în mod specific.  În consecință, vă rugăm să nu ne trimiteți niciun astfel de material.  Dacă, în ciuda acestei solicitări, trimiteți materialul către McCain, toate remarcile, sugestii, idei, grafica sau alte informații pe care le comunicați către McCain prin intermediul site-ului web (altele decât informațiile pe care suntem de acord să le protejăm în conformitate cu (Politica noastră globală de confidențialitate) devin, la depunere, și rămân proprietatea noastră, chiar dacă acordul creat prin acești Termeni și condiții este reziliat ulterior și sunteți de acord cu utilizarea și divulgarea de către McCain a acestor transmiteri, inclusiv public și comercial, și fără atribuire.

 

Aceasta înseamnă că, cu excepția cazului unei încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală ale unei terțe părți:

 

 • Nu trebuie să tratăm nicio solicitare ca fiind confidențială
 • Nu putem fi dați în judecată pentru utilizarea ideilor pe care le transmiteți (inclusiv, dar fără a se limita la, idei de produse sau de publicitate)
 • Putem utiliza solicitarea dvs. sau orice altceva similar, în orice scop, fără a vă plăti pe dvs. sau pe altcineva pentru transmitere
 • Vom avea dreptul de proprietate exclusivă asupra tuturor drepturilor prezente și viitoare asupra depunerilor de orice tip; și
 • Sunteți de acord să nu pretindeți niciun drept de proprietate de niciun fel în cadrul solicitării dvs. (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor (inclusiv dreptul de a crea lucrări derivate și drepturile deținătorilor de drepturi de autor ale unei lucrări originale asupra lucrărilor derivate), marcă comercială, concurență neloială sau contract implicit), ne atribuiți drepturile dvs. de autor și renunțați la drepturile dvs. morale asupra oricăror lucrări care pot fi protejate prin drepturi de autor împotriva McCain și a celor desemnate de McCain, și trebuie să obțineți toate celelalte renunțări sau consimțăminte necesare de la orice alți autori cu privire la orice drepturi morale care pot exista în orice lucrare pentru a permite McCain să își exercite drepturile depline de utilizare și de a se bucura de o astfel de lucrare.

 

Confirmați că sunteți responsabil pentru orice transmitere pe care o faceți - cu alte cuvinte, confirmați și garantați că dvs. (și nu McCain) aveți întreaga responsabilitate pentru transmitere, inclusiv, dar fără a se limita la, legalitatea, fiabilitatea, caracterul adecvat, originalitatea și drepturile de autor.  Dvs. (și nu McCain) veți fi unic răspunzător pentru încălcările drepturilor de proprietate intelectuală sau morale ale oricărei terțe părți.  În plus, în cazul în care conținutul transmis de dvs. include informații cu caracter personal sau date ale unei persoane, garantați că ați făcut toate divulgările necesare către și ați primit toate consimțămintele necesare de la persoanele relevante la care se referă informațiile respective, inclusiv după cum este necesar în temeiul oricăror legi aplicabile privind confidențialitatea sau protecția datelor.

 

Eliberare/Despăgubire

 

În măsura permisă de legislația aplicabilă, sunteți de acord să eliberați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere McCain, și oricare dintre directorii, ofițerii, agenții și angajații săi, precum și alte persoane suplimentare care vor fi eliberate și/sau despăgubite după cum se identifică în termenii, condițiile și regulile care guvernează promoțiile specifice, concursurile sau alte programe de pe site-ul web (denumite colectiv în continuare „Eliberările”) pentru orice răspundere (indiferent dacă apare într-o acțiune contractuală, delictuală (inclusiv, dar fără a se limita la neglijență) sau de altă natură) în orice mod legate de sau care decurg din utilizarea de către dvs. a site-ului web, inclusiv vătămări, pierderea sau deteriorarea de orice fel. Confirmați și sunteți de acord că, cu excepția prevederilor non-exclusibile, cesionarii nu au făcut și nu sunt răspunzători pentru nicio declarație, garanție sau condiție cu privire la site.

 

Proprietate intelectuală

 

McCain deține drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului și asupra tuturor programărilor subiacente sau a obținut permisiunea proprietarului de a utiliza conținutul.  Dacă ați trimis conținut pe site-ul web, se consideră că v-ați dat consimțământul ca noi și alți utilizatori ai site-ului web să utilizăm și să modificăm acest conținut (inclusiv în mod permanent).  În plus, în cazul în care conținutul transmis de dvs. include informații cu caracter personal sau date ale unei persoane, garantați că ați făcut toate divulgările necesare către și ați primit toate consimțămintele necesare de la persoanele relevante la care se referă informațiile respective, inclusiv după cum este necesar în temeiul oricăror legi aplicabile privind confidențialitatea sau protecția datelor.

 

Site-ul web, inclusiv întregul conținut de pe site-ul web, este protejat de legile privind proprietatea intelectuală și de prevederile tratatelor.  Confirmați și sunteți de acord că site-ul web și serviciile și software-ul utilizate în legătură cu site-ul web conțin informații proprietare și confidențiale care sunt protejate de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și că utilizarea de către dvs. a site-ului web este personală pentru dvs. și nu poate fi cesionată.  Orice copiere, reproducere, modificare, publicare, transmitere, distribuire sau altă utilizare a conținutului pe site-ul web în orice scop care nu este autorizat în temeiul acestor Termeni și condiții și pentru care nu primiți consimțământul nostru prealabil în scris este strict interzisă.

 

Siglele, denumirile de produse, denumirile de servicii și pictogramele McCain („Mărcile McCain”) sunt mărci comerciale ale McCain.  Sunteți de acord să nu afișați și să nu utilizați în niciun mod mărcile McCain fără consimțământul nostru prealabil în scris.  Numele și mărcile comerciale ale companiilor sau produselor la care se face referire pe site-ul web pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.  Afișarea acestor mărci comerciale sau denumiri comerciale nu transmite și nu creează nicio licență sau alte drepturi asupra acestor mărci sau denumiri.  Orice utilizare neautorizată a mărcilor McCain este strict interzisă.

 

Rezilierea acestor Termeni și condiții

 

Acești Termeni și condiții și acordul dintre dvs. și McCain pe care îl creează, rămân în vigoare până la încetarea de către oricare dintre părți. Puteți rezilia acești Termeni și condiții în orice moment, întrerupând imediat utilizarea și accesul dvs. pe site-ul web și distrugând întregul conținut obținut de pe fiecare site web McCain pe care l-ați accesat, împreună cu toată documentația aferentă și toate copiile și instalările.  Veți rezilia acești Termeni și condiții și dreptul dvs. de a accesa site-ul web dacă nu sunteți de acord cu orice modificare adusă site-ului web și/sau acestor Termeni și condiții.

 

McCain poate înceta licențele și drepturile care vă sunt acordate în baza acestor Termeni și condiții în orice moment și fără notificare, dacă, la discreția sa exclusivă, încălcați orice termen sau condiție din contractul dintre dvs. și McCain pe care acești Termeni și condiții îl creează.  După reziliere, este necesar să distrugeți tot conținutul și să încetați să mai utilizați site-ul web.

 

Fără a aduce atingere încetării, sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții cu privire la orice utilizare anterioară a site-ului web și orice conținut descărcat sau accesat.

 

În plus, prin furnizarea de materiale pe site-ul web, nu promitem în niciun fel că materialele vor rămâne disponibile pentru dvs.  McCain are dreptul să rezilieze sau să modifice integral sau parțial oricare dintre website-urile sale, în orice moment, fără a vă notifica.

 

Confidențialitatea și protecția datelor

 

În cazul în care și în măsura permisă de legislația aplicabilă, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea, divulgarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Politicii globale de confidențialitate.  Vă rugăm să citiți Politica noastră globală privind confidențialitatea pentru a obține informații despre drepturile dvs. la confidențialitate și despre modul în care McCain utilizează, divulgă și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în timpul utilizării de către dvs. a site-ului web.

 

Puncte diverse despre Termeni și condiții

 

McCain poate, fără a vă notifica, să modifice acești Termeni și condiții, precum și acordul dintre dvs. și McCain pe care îl creează, în orice moment, prin simpla actualizare a acestei postări.  Modificările vor intra în vigoare la data publicării.  Vă rugăm să consultați cu regularitate Termenii și condițiile pentru actualizări.  Dacă un termen sau condiție sau o modificare nu este acceptabilă pentru dvs., este necesar să întrerupeți imediat utilizarea site-ului web.  Continuarea utilizării de către dvs. a site-ului web după publicarea oricărei modificări a acestor Termeni și condiții constituie acceptarea modificării.  Acești Termeni și condiții se aplică numai utilizării de către dvs. a site-ului web și nu oricărui alt acord pe care îl puteți avea cu orice afiliat McCain.