Pogoji in določila spletnega mesta

White colour block

Dobrodošli na spletnem mestu McCain!

 

Naša spletna mesta smo zasnovali tako, da so uporabna, informativna in zabavna. Upamo, da nam je uspelo - in upamo, da nam boste zaupali, kako jih lahko še izboljšamo.

 

Vse, kar vas prosimo v zameno, je, da upoštevate pogoje in določila (»pogoji in določila«), ki sledijo. Prosimo, da jih pozorno preberete, saj se z uporabo spletnega mesta (kot je opredeljeno spodaj) strinjate z njimi brez predpogojev.  Če se z njimi ne strinjate, ne uporabljajte spletnega mesta.

 

Za pomoč pri branju teh pogojev:

 

 • »McCain«, »mi«, »nas« ali »naš« se nanaša na družbo McCain Foods Limited in njene podružnice; in
 • »vi« ali »vaš« se nanaša na osebo, ki dostopa do spletnega mesta.

 

Omejena licenca

 

McCain vam podeljuje omejeno licenco za uporabo spletnega mesta, ki jo urejajo ti pogoji in določila. Ta omejena licenca je na voljo samo vam, brezplačno, za ves svet in je v skladu z veljavno zakonodajo, preklicna in/ali jo lahko družba McCain kadar koli revidira brez predhodnega obvestila, na primer, če menimo, da ste kršili katerega koli od teh pogojev.

 

Razen kot je izrecno navedeno spodaj, se strinjate, da ne boste ponovno uporabili nobene vsebine, informacij ali gradiva (skupno »vsebina«) s spletnega mesta www.mccain.com ali katerega koli drugega spletnega mesta, ki ga upravlja družba McCain (posamezno ali skupno »spletno mesto«), in na katerem so ti pogoji in določila prikazani ali povezani.

 

Še posebej se strinjate, da ne boste kopirali, distribuirali, ponovno objavljali, nalagali, objavljali ali prenašali ničesar s spletnega mesta oziroma na spletno mesto, razen če najprej prejmete naše pisno soglasje, z izjemo omejene licence in izjem, opisanih spodaj.  Kot članu javnosti vam družba McCain podeljuje omejeno licenco za prikaz na vašem računalniku, tiskanje, prenos in uporabo vsebine in osnovnega besedila HTML, zvočnih posnetkov, videoposnetkov in drugega gradiva, ki vam je na voljo na spletnem mestu, samo za osebne, informativne, dovoljene, nekomercialne namene, če:

 

 • takšne vsebine ne spreminjate ali napačno predstavljate; in
 • v vsako kopijo takšne vsebine vključite, ne brišete ali spreminjate in prikazujete z njo povezanih avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih obvestil o lastništvu (vključno z obvestilom, da za ustrezno kopijo velja ta omejena licenca).

 

Vsebine s spletnega mesta ne smete distribuirati, objavljati, prenašati, ponovno uporabljati, ponovno objavljati ali uporabljati za javne ali komercialne namene, vključno, med drugim, z besedilom, zvočnimi posnetki, video posnetki, slikami in drugim gradivom, ki vam je na voljo na spletnem mestu.

 

Pridržujemo si popolno in celotno lastništvo do programske opreme ter vse povezane pravice intelektualne lastnine v zvezi s spletnim mestom ter vašo uporabo in dostopom do tega spletnega mesta.  Ni vam dovoljeno nadalje distribuirati ali prodajati vsebine s spletnega mesta, niti izvajati obratni inženiring, je razstaviti ali kako drugače pretvoriti v katero koli drugo obliko, ki jo lahko ljudje uporabljajo.  Upoštevajte, da če ste član medijev, lahko prenesete vsebino za svojo uporabo, pod pogojem, da tudi ne izbrišete ali spremenite nobenih avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih lastniških obvestil in da upoštevate dobre poslovne prakse glede uporabe in reprodukcije takšne vsebine.

 

Strinjate se, da vsebine ne boste uporabljali na način, ki bi namigoval na kakršno koli povezavo, pripadnost ali podporo med vami ali vašimi izdelki in izdelki družbe McCain.  Natančneje: prepovedano je ustvarjati okvire okoli katerega koli dela spletnega mesta ali uporabljati druge tehnike, ki spreminjajo vizualno predstavitev spletnega mesta.

 

V zvezi z blagovnimi znamkami in avtorskimi pravicami družbe McCain, niso podeljene nobene pravice. Vsaka nepooblaščena uporaba blagovnih znamk in avtorskih pravic družbe McCain je strogo prepovedana.  Te pravice bomo aktivno uveljavljali in si pridržujemo pravico do pravnega postopka v primeru kršitve.

 

Prepovedana uporaba

 

Razen v obsegu izrecnega dovoljenja v skladu s temi pogoji in določili, vi in drugi ne smete posredno ali neposredno:

 

 • Iz katere koli vsebine na spletnem mestu odstraniti obvestila o avtorskih pravicah ali drugih lastniških pravicah, ki jih takšna vsebina vsebuje
 • Prodajati, spreminjati, izdelovati izpeljanih del ali spreminjati vsebino spletnega mesta na kakršen koli način, niti reproducirati ali javno prikazovati, izvajati ali distribuirati ali kako drugače omogočati dostop do katere koli vsebine na spletnem mestu za kakršen koli javni, komercialni ali neizobraževalni ali neosebni namen, vključno, med drugim, z namenom oglaševanja ali pridobivanja posla ali uporabe vsebine na katerem koli drugem spletnem mestu
 • Prenašati kakršno koli vsebino na spletnem mestu na katero koli drugo osebo
 • Razen v meri, kot je izrecno dovoljeno v omejeni licenci, opisani zgoraj, natisniti ali kopirati katero koli kodo HTML ali drugo računalniško programsko opremo, ki je dostopna na spletnem mestu
 • Uporabljati spletno mesto na kakršen koli način, ki bi lahko škodoval, onemogočal, preobremenil, poslabšal, posegal v varnost, negativno vplival na delovanje ali kako drugače zlorabljal spletno mesto ali katere koli storitve, sistemske vire, račune, strežnike, omrežja, pridružena ali povezana spletna mesta (kot je opredeljeno spodaj), povezana ali dostopna prek spletnega mesta (vključno, med drugim, z nalaganjem, objavljanjem ali drugačnim prenašanjem računalniških virusov na naših spletnih mestih, trojanskih konjev, črvov ali drugih datotek, zlonamerne programske opreme ali računalniških programov, ki so potencialno škodljivi, moteči ali uničujoči ali lahko povzročijo nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev infrastrukture spletnega mesta; ali uporabiti katerega koli robota, pajka, strgalo ali drug samodejni program ali napravo, ali ročni postopek za spremljanje, kopiranje, povzemanje ali kako drugače pridobivanje informacij s spletnega mesta ali vsebine na spletnem mestu v celoti ali delno)
 • Uporabljati ali poskusite uporabljati račun, geslo ali druge podatke druge osebe v povezavi z našim spletnim mestom; ustvarjati ali uporabljati lažno identiteto na spletnem mestu ali se predstavljati za katero koli osebo ali subjekt ali kako drugače napačno predstavljati vašo povezavo s katero koli osebo ali subjektom; nepooblaščeno dostopati do spletnega mesta; ali pošiljati na spletno mesto ali družbi McCain kakršne koli nepopolne, napačne ali netočne informacije
 • Posegati v ali motiti druge osebe pri uporabi ali uživanju spletnega mesta ali povezanih ali pridruženih spletnih mest (kot je opredeljeno spodaj) ali katere koli storitve teh spletnih mest
 • Brisati ali revidirati kakršno koli vsebino, objavljeno na spletnem mestu
 • Zbirati ali shranjevati osebne podatke o drugih uporabnikih ali gledalcih spletnega mesta
 • Na splošno delovati na način, ki je v nasprotju z delovanjem razumnega človeka.

 

Skladnost z zakonom

 

Strinjate se, da ste izključno odgovorni za svoja dejanja in sporočila, ki se izvajajo ali prenašajo med vašo uporabo vsebine na spletnem mestu in da boste ravnali v skladu z vsemi zakoni, ki veljajo ali se lahko uporabljajo za vašo uporabo dejavnosti ali vsebine na spletnem mestu ali v zvezi z vsebino na spletnem mestu.  Družba McCain bo raziskala dogodke, ki lahko vključujejo kršitve teh zakonov, pri tem pa lahko vključi in sodeluje z organi kazenskega pregona pri pregonu uporabnikov, ki so vpleteni v takšne kršitve. Družba McCain si pridržuje pravico, da kadar koli razkrije kakršne koli informacije o vaši uporabi vsebine na spletnem mestu, kot je potrebno za izpolnitev katerega koli zakona, predpisa ali vladne zahteve.

 

Dodatni pogoji uporabe

 

Za nekatera področja spletnega mesta lahko veljajo dodatni pogoji uporabe (vključno s pogoji, ki urejajo posebne promocije, natečaje ali druge programe na spletnem mestu) (»Dodatni pogoji uporabe«).  Strinjate se, da se z uporabo teh področij ali katerega koli dela teh področij strinjate, da vas zavezujejo dodatni pogoji uporabe, ki veljajo za ta področja.  Pogoji in določila, skupaj z dodatnimi pogoji uporabe, morebitnimi spletnimi obvestili in Globalnim pravilnikom o zasebnosti (v nadaljevanju spodaj) predstavljajo celoten sporazum med vami in družbo McCain v zvezi z vsemi zadevami, navedenimi v teh odstavkih, in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, nadomeščajo vse komunikacije, zagotovila ali sporazume, bodisi ustne ali pisne, med vami in družbo McCain ali katero koli od njenih povezanih družb v zvezi s to zadevo.  V primeru navzkrižja med pogoji in določili ter dodatnimi pogoji uporabe prevladajo pogoji in določila.

 

Sodna pristojnost in izbira prava

 

Razen če je določeno drugače, je vsebina na spletnem mestu predstavljena z namenom zagotavljanja informacij o družbi McCain in njenih izdelkih.

 

Informacije o izdelkih in storitvah družbe McCain so splošno veljavne po vsem svetu, vendar določene informacije morda ne veljajo za vašo državo.  Poleg tega se lahko embalaža razlikuje glede na lokalne predpise in preference.  Nekateri izdelki niso na voljo v vseh regijah.  Za izdelke in embalažo, ki so na voljo v vaši državi, glejte lokalne trgovce na drobno. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba McCain ne zagotavlja, da je vsebina na spletnem mestu primerna ali na voljo za uporabo v povezavi s katero koli državo zunaj Kanade.  Za vsa vprašanja v zvezi z razpoložljivostjo katerega koli izdelka oziroma storitve na vašem območju se obrnite na nas prek kontaktnih podatkov, ki so navedeni na ustreznem spletnem mestu.

 

Družba McCain nadzoruje in upravlja številna svoja spletna mesta iz globalnega tehnološkega centra podjetja v Florencevillu, New Brunswick, Kanada. Vendar pa družba McCain deluje globalno in spletno mesto lahko upravlja družba McCain ali ponudnik storitev v drugi jurisdikciji.  Če uporabljate spletno mesto z lokacij zunaj Kanade, ste odgovorni za skladnost z veljavnimi zakoni v vaši jurisdikciji in, če je primerno, v jurisdikciji, v kateri fizično dostopate do spletnih mest.

 

Če med nami pride do kakršnih koli sporov glede vaše uporabe spletnega mesta, teh pogojev in določil ter dodatnih pogojev uporabe, bodo takšni spori rešeni v skladu z zakoni province New Brunswick in zakoni Kanade, ki veljajo v njej, ne da bi pri tem vplivali na načela kolizije zakonov.  Strinjate se, da se lahko vsak tak spor reši pred sodišči v provinci New Brunswick v Kanadi, s sedežem v mestu Fredericton, in s tem priznavate neizključno pristojnost teh sodišč.  Če je katera koli določba teh pogojev nezakonita, nična ali iz kakršnega koli razloga neizvršljiva, se ta določba (oziroma del te določbe, kot je ustrezno) šteje za ločeno od teh pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb (oziroma preostalih delov te določbe, kot je ustrezno).

 

Brez jamstev

 

Čeprav se zelo trudimo, da vam zagotovimo najnovejše in točne informacije, ne jamčimo, zagotavljamo ali izjavljamo, da je vse na spletnem mestu brez napak ali popolno.  V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba McCain ne jamči, zagotavlja ali zatrjuje kakovosti, točnosti, pravočasnosti ali popolnosti kakršnih koli zahtevkov, izjav ali informacij na spletnem mestu, in družba McCain ne daje nobenih izjav o primernosti katere koli informacije na spletnem mestu, ne glede na namen.

 

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, so vse informacije, izdelki, materiali, storitve in nasveti, ki jih vsebuje spletno mesto ali jih zagotavlja spletno mesto, vključno z vsemi besedili, grafikami, povezavami, animacijo, JavaScript, piškotki, izdelki in materiali, na voljo »takšni kot so«, brez kakršnih koli zagotovil, garancij, jamstev ali kakršnih koli pogojev, izrecnih ali nakazanih.

 

Brez omejevanja zgoraj navedenega in v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, ni jamstev, trditev ali zagotovil, da:

 

 • je vsebina na določeni ravni primernosti za prodajo ali da je primerna za določen namen
 • bodo funkcionalni elementi, ki jih vsebuje vsebina, neprekinjeni ali brez napak
 • bodo napake odpravljene
 • so spletno mesto ali strežniki, ki so na voljo, brez virusov ali drugih škodljivih komponent
 • bodo ob pravilnem upoštevanju navodil, usmeritev ali receptov, ki jih vsebuje vsebina, doseženi uspešni rezultati ali izidi (mislimo, da so naši recepti odlični, vendar nimamo nadzora nad pogoji v vaši kuhinji ali gospodinjstvu).

 

Poleg zgoraj navedenega in v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, vi (in ne družba McCain) prevzemate celotne stroške vseh potrebnih servisov, popravil ali popravkov, ki izhajajo iz vaše uporabe spletnega mesta družbe McCain.

 

Določbe, ki jih ni mogoče izključiti

 

Ne glede na morebitna nasprotna določila nič ne izključuje ali omejuje nobenega jamstva, določila, pogojev ali zagotovil ali kakršnih koli pravic ali pravnih sredstev, izrecnih ali nakazanih v veljavni zakonodaji, ki jih ni mogoče zakonito izključiti oziroma omejiti (kot je ustrezno), vključno z zakonodajo o varstvu potrošnikov. V zvezi s katerim koli jamstvom, določilom, pogojem ali zagotovilom, ki ga izrecno določa ali implicira veljavna zakonodaja, ki ga ni mogoče izključiti (»neizključljiva določba«), vendar v zvezi s katerim lahko omejimo vaše pravno sredstvo, je vaše pravno sredstvo in odgovornost Skupine McCain omejena na največji možni obseg, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Povezana spletna mesta

 

Spletno mesto včasih omogoča dostop do drugih svetovnih spletnih mest (skupaj imenovanih »povezana spletna mesta«) iz spletnega mesta.  Družba McCain ne podpira vsebine ali katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh povezanih spletnih mestih, niti ne daje nobenih zagotovil glede vsebine ali točnosti gradiv na teh povezanih spletnih mestih.  Če vzpostavite povezavo do teh povezanih spletnih mest, to storite na lastno odgovornost in brez dovoljenja družbe McCain.  Preverite enolični krajevnik vira (URL), ki je naveden v vašem brskalniku za svetovni splet, da preverite, ali ste še vedno na spletnem mestu, ki ga upravlja družba McCain, ali ste se preselili na drugo spletno mesto.

 

Ne trdimo, da je družba McCain zakonsko pooblaščena za uporabo katere koli blagovne znamke, trgovskega imena, logotipa ali simbola avtorskih pravic, ki je prikazan ali dostopen prek povezav, ali da je katero koli povezano spletno mesto pooblaščeno za uporabo katere koli blagovne znamke, trgovskega imena, logotipa ali simbola avtorskih pravic družbe McCain.  Strinjate se, da brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja družbe McCain ne boste usmerjali ali povezovali z nekega spletnega mesta neposredno na vsebino na spletnem mestu.  Družba McCain si pridržuje pravico, da neposredno ali posredno onemogoči povezave s spletnih mest tretjih oseb na spletno mesto.

 

Občasno lahko uporabnikom spletnega mesta omogočimo dostop do določenih specializiranih vsebin in interaktivnih storitev, prek katerih lahko prikažete ali objavite informacije in gradiva ter določena programska orodja, ki se lahko uporabljajo za različne namene, vključno za predvajanje glasbe, ki jo zagotavlja spletno mesto, za interakcijo z drugimi uporabniki spletnega mesta ali za ustvarjanje vsebine.  Te storitve in programska oprema ter vsebina, ki je na voljo prek spletnega mesta in vse programske opreme, ki se uporablja za dostop do spletnega mesta, so in bodo ostale v lasti družbe McCain, njenih podružnic in njihovih dajalcev licenc in dobaviteljev ter so lahko zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, patenti in/ali drugimi lastninskimi pravicami in zakoni.

 

Omejitev odgovornosti

 

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja (brez omejevanja zgornjega razdelka »Neizključljive določbe«), družba McCain ali kateri koli njen direktor, uradnik, zastopnik ali zaposleni v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, vključno s posebno, posredno, posledično, vzorno (kaznovalno) škodo, ki bi izhajala iz uporabe ali delovanja vsebine, ki je na voljo na spletnem mestu, ne iz pogodbenega dejanja, odškodninske odgovornosti (tudi malomarnostjo) ali kako drugače.

 

Ta vključuje (med drugim) škodo ali poškodbo, ki jo povzroči:

 

 • uporaba (ali nezmožnost uporabe) spletnega mesta,
 • uporaba (ali nezmožnost uporabe) katerega koli povezanega spletnega mesta, na katero se povežete s spletnega mesta prek hiperpovezave,
 • neuspeh pri delovanju,
 • uporaba (ali nezmožnost uporabe) katere koli vsebine, ki jo je ustvaril uporabnik spletnega mesta,
 • napaka,
 • opustitev,
 • prekinitev,
 • pomanjkljivost,
 • zakasnitev delovanja ali prenosa,
 • računalniški virus; in
 • napaka linije.

 

Upoštevajte, da ne odgovarjamo za nobeno škodo do obsega, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja in brez omejevanja zgornjega razdelka »Neizključljive določbe«), sicer vključno z naslednjim:

 

 • škoda, namenjena neposrednemu nadomestilu nekomu za izgubo ali poškodbo,
 • izguba dobička,
 • škoda, za katero se razumno pričakuje, da bo nastala zaradi izgube ali poškodbe (pravno »posledična škoda«); in
 • druge razne škode in stroški, ki izhajajo neposredno iz izgube ali poškodbe (pravno »naključna škoda«).

 

Razen če je izrecno prepovedano ali omejeno z veljavno zakonodajo, ne odgovarjamo niti za morebitno malomarnost ali za primere, ko so naši pooblaščeni zastopniki bili obveščeni o možnosti takšne škode – ali oboje.

 

Vloge

 

Družba McCain ne sme sprejemati ali upoštevati ustvarjalnih idej, predlogov ali gradiv, razen tistih, ki jih je izrecno zahtevala.  Zato vas prosimo, da nam takšnih gradiv ne pošiljate.  Če kljub tej zahtevi družbi McCain posredujete gradivo, bodo vse pripombe, predloge, ideje, grafike ali druge informacije, ki jih posredujete družbi McCain prek spletnega mesta (razen informacij, za katere se strinjamo, da jih bomo zaščitili v skladu z našo (globalno politiko zasebnosti), ob predložitvi postale in ostale naša lastnina, tudi če se sporazum, ki ga ustvarijo ti pogoji in določila, pozneje prekine, in soglašate, da lahko družba McCain uporabi in razkrije takšne prispevke tudi javno in v komercialne namene, brez pripisovanja avtorstva.

 

To pomeni, da razen v primeru kršitve pravic intelektualne lastnine tretje osebe:

 

 • nam gradiv, ki nam jih posredujete, ni potrebno obravnavati kot zaupna,
 • nas ne morete tožiti zaradi uporabe idej, ki jih predložite (vključno z idejami za izdelke ali oglaševanje),
 • kar predložite, lahko uporabimo za kakršen koli namen, ne da bi vam ali komur koli drugemu plačali za predložitev,
 • imamo izključno lastništvo nad vsemi sedanjimi in prihodnjimi pravicami do predloženih gradiv vseh vrst; in
 • se strinjate, da v svoji predložitvi ne boste uveljavljali nobene lastninske pravice (vključno z avtorsko pravico (pravico do ustvarjanja izpeljanih del in pravicami imetnikov avtorskih pravic do izpeljanih del), blagovno znamko, nelojalno konkurenco ali nakazano pogodbo), da nam dodeljujete svoje avtorske pravice in se odrekate svojim moralnim pravicam za vsako avtorsko delo proti družbi McCain in tistim, ki jih določi družba McCain, in morate od morebitnih drugih avtorjev pridobiti vse druge potrebne odpovedi ali soglasja o kakršnih koli moralnih pravicah, ki morda obstajajo pri katerem koli delu, da lahko družba McCain uveljavlja svoje polne pravice do uporabe in uživanja takšnega dela.

 

Potrjujete, da ste odgovorni za vsa vaša posredovana gradiva, tj. potrjujete in jamčite, da ste vi (in ne družba McCain) v celoti odgovorni za posredovanje gradiv, vključno z zakonitostjo, zanesljivostjo, ustreznostjo, izvirnostjo in avtorskimi pravicami posredovanega gradiva.  Vi (in ne družba McCain) ste izključno odgovorni za kršitve intelektualne lastnine ali moralnih pravic tretjih oseb.  Če katera koli vsebina, ki ste jo posredovali, vključuje osebne podatke ali podatke katere koli osebe, jamčite, da ste izvedli vsa potrebna razkritja in prejeli vsa potrebna soglasja od ustreznih posameznikov, na katere se podatki nanašajo, vključno z zahtevami veljavnih zakonov o zasebnosti ali varstvu podatkov.

 

Sprostitev/odškodnina

 

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se strinjate, da boste družbo McCain, njene direktorje, uradnike, zastopnike in zaposlene, kot tudi vse druge osebe, kot so opredeljene v pogojih in pravilih, ki urejajo določene promocije, tekmovanja ali druge programe na spletnem mestu (skupaj odškodovani subjekti), odškodovali in jih odvezali vseh odgovornosti (ki izhajajo iz pogodbenega dejanja, oškodovanja (kar vključuje in ni omejeno na malomarnost) ali kako drugače) na kakršen koli način, ki se nanaša na ali izvira v povezavi z vašo uporabo spletnega mesta, kar vključuje poškodbe, izgube ali škodo. Potrjujete in se strinjate, da razen v zvezi z neizključljivimi določbami, odškodovani subjekti niso podali in niso odgovorni za nobeno zagotovilo, garancijo, trditev ali pogoj v zvezi s spletnim mestom.

 

Intelektualna lastnina

 

Družba McCain ima v lasti pravice intelektualne lastnine do vsebine in vsega osnovnega programiranja oziroma je pridobila dovoljenje lastnika za uporabo vsebine.  Če ste na spletno mesto poslali vsebino, se šteje, da ste nam in drugim uporabnikom spletnega mesta dali soglasje za uporabo in spreminjanje te vsebine (tudi na trajni osnovi).  Če katera koli vsebina, ki ste jo posredovali, vključuje osebne podatke ali podatke katere koli osebe, jamčite, da ste izvedli vsa potrebna razkritja in prejeli vsa potrebna soglasja od ustreznih posameznikov, na katere se podatki nanašajo, vključno z zahtevami veljavnih zakonov o zasebnosti ali varstvu podatkov.

 

Spletno mesto, vključno z vso vsebino na spletnem mestu, je zaščiteno z zakoni o intelektualni lastnini in določbami pogodbe.  Potrjujete in se strinjate, da spletno mesto ter storitve in programska oprema, ki se uporabljajo v povezavi s spletnim mestom, vsebujejo lastniške in zaupne podatke, ki so zaščiteni z veljavnimi zakoni o intelektualni lastnini in da je vaša uporaba spletnega mesta za vas osebna in je ni mogoče prenesti.  Vsako kopiranje, razmnoževanje, spreminjanje, objavljanje, prenos, distribucija ali druga uporaba vsebine na spletnem mestu za kakršen koli namen, ki ni dovoljen v skladu s temi pogoji in za katerega ne prejmete našega predhodnega pisnega soglasja, je strogo prepovedano.

 

Logotipi, imena izdelkov, imena storitev in ikone družbe McCain (»znaki McCain«) so blagovne znamke družbe McCain.  Strinjate se, da ne boste na noben način prikazovali ali uporabljali znakov McCain brez našega predhodnega pisnega soglasja.  Imena in blagovne znamke podjetij ali izdelkov, na katere se sklicuje spletno mesto, so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.  Prikaz teh blagovnih znamk ali trgovskih imen ne prenaša ali ustvarja nobene licence ali drugih pravic do teh znamk ali imen.  Vsaka nepooblaščena uporaba znakov McCain je strogo prepovedana.

 

Prekinitev teh pogojev

 

Ti pogoji in določila ter pogodba med vami in družbo McCain veljajo, dokler jih katera koli pogodbena stranka ne prekine. Te pogoje in določila lahko kadar koli prekinete tako, da takoj prekinete uporabo in dostop do spletnega mesta ter uničite vso vsebino, pridobljeno z vsakega spletnega mesta družbe McCain, do katerega ste dostopali, skupaj z vso povezano dokumentacijo ter vsemi kopijami in instalacijami.  Te pogoje in določila ter vašo pravico do dostopa do spletnega mesta boste prekinili, če se ne strinjate s katero koli spremembo spletnega mesta in/ali teh pogojev.

 

Družba McCain vam lahko kadar koli in brez obvestila prekine licence in pravice, ki vam jih je podelila v skladu s temi pogoji in določili, če po njeni izključni presoji kršite kateri koli pogoj pogodbe med vami in družbo McCain.  Ob prekinitvi morate uničiti vso vsebino in prenehati uporabljati spletno mesto.

 

Ne glede na prekinitev se strinjate, da boste ostali zavezani tem pogojem v zvezi s kakršno koli prejšnjo uporabo spletnega mesta in vse vsebine, ki ste jo prenesli ali do katere ste dostopali.

 

Poleg tega z zagotavljanjem gradiva na spletnem mestu na noben način ne obljubljamo, da vam bo gradivo ostalo na voljo.  Družba McCain ima pravico, da kadar koli prekine ali spremeni celotno spletno mesto ali njegov del, brez predhodnega obvestila.

 

Zasebnost in varstvo podatkov

 

V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, soglašate z zbiranjem, uporabo, razkritjem in obdelavo osebnih podatkov, kot je predvideno v Globalnem pravilniku o zasebnosti.  Preberite naš globalni pravilnik o zasebnosti, da pridobite informacije o svojih pravicah do zasebnosti in o tem, kako družba McCain uporablja, razkriva in obdeluje vaše osebne podatke med vašo uporabo spletnega mesta.

 

Razne točke o pogojih in določilih

 

Družba McCain lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni te pogoje in sporazum med vami in družbo McCain in sicer tako, da posodobi to objavo.  Spremembe začnejo veljati po objavi.  Redno preverjajte pogoje in določila, ali so posodobljeni.  Če kateri koli pogoj ali določilo ali sprememba za vas ni sprejemljiva, morate takoj prenehati uporabljati spletno mesto.  Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po objavi morebitnih sprememb teh pogojev in določil pomeni, da se strinjate s spremembami.  Ti pogoji in določila veljajo samo za vašo uporabo spletnega mesta in ne za morebitne druge dogovore, ki jih morda imate s katerim koli povezanim podjetjem družbe McCain.